ПРАВИЛА прийому учнів в фізико-технічний ліцей

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.
1.1     Набір проводиться до 9-их  класів ФТЛ при ХНТУ та ДНУ на конкурсній основі.
1.2     Усі класи ФТЛ поглиблено вивчають математику, фізику, інформатику. Додаткова   
                спеціалізація класів визначається адміністрацією ліцею перед початком навчального року.
1.3     Навчання у ФТЛ із загальноосвітніх дисциплін безкоштовне, спецкурси й додаткові консультації сплачують батьки. 
1.4     Абітурієнти,  що пройшли по конкурсу, зараховуються в ліцей не залежно від іноземної мови, яку вивчав учень             раніше.  
1.5     Розподіл учнів по класах проводить адміністрація ліцею.
2. КОНТИНГЕНТ АБІТУРІЄНТІВ.
2.1     До вступних іспитів допускаються випускники 8-х класів загальноосвітніх навчальних закладів.
2.2     Набір учнів проводиться як із числа учнів міста Херсона, так й з області. Батьки останніх питання житла й                                                          опікунства своїх дітей вирішують  самостійно.
2.3     До вступних іспитів у ліцей не можуть бути допущені учні, які закінчили 8-ий  клас раніше поточного навчального року.
3. ФОРМИ КОНКУРСНОГО ДОБОРУ.
3.1     Формами конкурсного добору в ліцей є: міжнародні, всеукраїнські та обласні олімпіади.
3.2     Випускний іспит на підготовчих курсах ФТЛ в травні.
3.3     Вступний іспит у ФТЛ в червні.
3.4     Діти, які не з’явились  на конкурсне випробування без поважних причин, до наступних випробувань не допускаються.
3.5     За наявності вільних місць відбувається додаткове конкурсне зарахування  до ліцею.
4. ІСПИТИ У ФТЛ.
4.1     Іспит комплексний, проводиться в письмовій формі і містить завдання з алгебри, геометрії та фізики.
4.2     Робота абітурієнта оцінюється максимально в 24- бали (математика-12 балів, фізика - 12 балів).
4.3     Результати іспиту оголошуються через декілька днів.
4.4     Апеляція проводиться в день оголошення результатів.
5. ЗАРАХУВАННЯ В ЛІЦЕЙ.
5.1     Зараховуються без іспитів: власники дипломів I,II, III ступенів міжнародних, всеукраїнських і обласних олімпіад та конкурсу МАН, а  також слухачі підготовчих курсів, що показали високі результати за підсумками роботи.
5.2     За результатами іспиту у ФТЛ зараховуються абітурієнти в порядку набраних балів.
5.3     Діти-сироти, діти-інваліди та діти, які постраждали від аварії на Чорнобильській АЕС, зараховуються до ліцею, якщо вони набрали не менш як 20% балів.
 

 

Друк E-mail

Яндекс.Метрика