історія України

1лекція15 вересняВступ до нової доби історії українських земель. Тема 1. Українські землі в XVI ст. Соціальна структура українського суспільства та економічне життя.
2лекція29 вересняЛюблінська унія та її вплив на розвиток українських земель Церковне життя в другій половині XVI ст. Берестейська унія 1596 р.
3лекція13 жовтняВиникнення українського козацтва та перших козацьких січей. Військо Запорозьке. Перші козацькі повстання.
4лекція27 жовтняОсвіта, книговидання й літописання Архітектура, образотворче та декоративно-ужиткове мистецтво в XVI ст.
Аудиторна контрольна робота 1тр. №1
5лекція10 листопадаТема 2. Українські землі в першій половині XVII ст. Соціально-економічний розвиток. Церковне життя.
Накопичувальний бал 1тр.
6лекція01 грудняБоротьба українського козацтва з чужоземними загарбниками Гетьман П. Конашевич-Сагайдачний. Хотинська війна Козацькі рухи в 20-30-х рр. XVII ст.
7лекція15 грудняОсвіта, література, книговидання. Театр, музика, архітектура та образотворче мистецтво в першій половині XVII ст.
8лекція29 грудняТема 3. Початок Національно-визвольної війни українського народу в середині XVII ст. Відродження Української держави. Причини і початок Національно-визвольної війни. Розгортання національно-визвольної боротьби в 1648-1649 рр.
9лекція26 січняЗаснування Української козацької держави - Війська Запорозького Воєнно-політичні події 1650-1651 рр. Воєнно-політичні події 1652-1653 рр.
Аудиторна контрольна робота 2тр. №1
10лекція09 лютогоУкраїнська гетьманська держава в системі міжнародних відносин Переяславська рада. «Березневі статті» Воєнно-політичні події 1654-1657 рр.
Накопичувальний бал 2тр.
11лекція23 лютогоТема 4. Українські землі в 60-80-х рр. XVII ст. Гетьманство І. Виговського. Конотопська битва. Розкол козацької України. Андрусівське перемир`я .
12лекція23 березняПравобережна та Лівобережна Гетьманщини в 60-80-х рр. XVII ст. Запорозька Січ у другій половині XVII ст. Кошовий отаман Іван Сірко.
13лекція06 квітняГосподарське життя та політичний устрій Лівобережної Гетьманщини та Слобідської України.
14лекція20 квітняТема 5. Українські землі наприкінці XVII - першій половині XVIII ст. Гетьманщина та Правобережна Україна наприкінці XVII - на початку XVIII ст. І. Мазепа. Україна в подіях Північної війни.
15лекція04 травняПосилення колоніальної політики Російської імперії. Ліквідація гетьманату Культура наприкінці XVII - у першій половині XVIII ст.
Аудиторна контрольна робота 3тр. №1
16лекція18 травняТема 6. Українські землі в другій половині XVIII ст. Лівобережна та Слобідська Україна. Ліквідація Гетьманщини. Правобережжя і західноукраїнські землі в другій половині XVIII ст. Національно-визвольна боротьба українського народу в другій половині XVIII ст.
17лекція25 травняПівденна Україна. Ліквідація Запорозької Січі та Кримського ханства Культура України в другій половині XVIII ст. Підсумки та узагальнення курсу.
Накопичувальний бал 3тр.
Яндекс.Метрика