мистецтво

1лекція16 вересня. Мистецтво — основа художньої культури. Просторові, часові та просторово-часові (синтетичні) види мистецтв. Візуальні мистецтва: Архітектура. Види, художні засоби. Скульптура. Об’ємно-просторова пластична мова (кругла скульптура, рельєф). Орієнтовні практичні завдання: Замальовки фрагментів архітектурних споруд різних епох. Створення скульптури малих форм (ліплення, паперопластика)

. Мистецтво — основа художньої культури.

Просторові, часові та просторово-часові (синтетичні) види мистецтв.

Візуальні мистецтва:

Архітектура. Види, художні засоби.

Скульптура. Об’ємно-просторова пластична мова (кругла скульптура, рельєф).

 Орієнтовні практичні завдання:

Замальовки фрагментів архітектурних споруд різних епох. Створення скульптури малих форм (ліплення, паперопластика)

2лекція30 вересняГрафіка. Види: оригінальна, тиражна, промислова. Живопис. Види.Жан¬ри. Орієнтовні практичні завдання: Виконання графічних та живописних робіт у різ¬них жанрах (індивідуальна робота) або декоративної композиції — панно для шкільного ін¬тер’єру (колективна робота).

Графіка. Види: оригінальна, тиражна, промислова.

Живопис. Види.Жан­ри.

 Орієнтовні практичні завдання:

 Виконання графічних та живописних робіт у різ­них жанрах (індивідуальна робота) або декоративної композиції — панно для шкільного ін­тер’єру (колективна робота).

3лекція28 жовтняДекоративно-ужиткове мистецтво. Різновиди: вишивка, ткацтво, килимарство, гончар¬ство, іграшка, художня обробка металу, дерева, шкi¬ри, вироби з бісеру. Український костюм. Костюми народів світу. Художня фотографія. Комп’ютерна графіка. Художні можливості та застосування в культурі.
Аудиторна контрольна робота 1тр. №1
4лекція11 листопадаЖанрова палітра музичного мистецтва Музика вокальна, інструментальна, театраль¬на. Музичні жанри і форми — вокальні (пісня, романс, гімн), хорові (кантата, ораторія), камерно-інструментальні (соната, сюїта, квартет то¬що), симфонічні (симфонія, увертюра, концерт), музично-театральні (опера, балет, оперета, мюзикл). Напрями музики масових жанрів (джаз, диско, поп, рок). Орієнтовні практичні завдання: Інтерпретація прослуханих музичних творів, визначення образного змісту, жан¬ру, форми. Порівняння звучання музичних інст¬рументів різних народів світу, визначення спільних і відмінних рис.
Накопичувальний бал 1тр.
5лекція02 грудняТеатр як синтез мистецтв Основні елементи художньо-образної мови театрального мистецтва. Театральні професії (актор, режисер та ін.). Хореографія — вид сце¬нічного мистецтва. Орієнтовні практичні завдання: Створення ляльок до театральної вистави (рукавичних, маріонеток, вертепних) або театральних масок — грецької, японської, афри¬кан¬ської, слов’янської (колективна робота). Ство¬рення ескізу театральної афіші, костюмів театральних героїв (робота в групах).
6лекція16 грудняЕкранні мистецтва: кіно, відео. Телебачення як мистецтво і засіб комунікації. Художні засоби кінематографу.. Види кіно: ігрове, анімаційне, документальне. Жанри кінематографу. Відеокліп. Орієнтовні практичні завдання: Перегляд фільмів (за телепрограмою тижня), визначення видів і жанрів кіно. Скласти каталог відеотеки “Мистецтво країн світу” (колективна робота).. Узагальнення Оцінка знань з мистецтва у формі тестування.
7лекція30 грудняХудожні напрями та стилі Періодизація розвитку художньої культури: великі європейські стилі. Поняття: “стиль епохи”, “національний стиль”, “індивідуальний стиль митця”. Античність.Мистецтво стародавньої Греції та Риму. Пам’ятки античності на території України.
Аудиторна контрольна робота 2тр. №1
8лекція27 січняРоманський стиль – епоха середньовічча. Віантійський стиль – вплив на розвиток християнської кам’яної архітектури Київської Русі.
9лекція10 лютогоГотика – мереживо в камені. Готичні храми в Україні.
10лекція24 лютогоРенесанс – розвиток світського мистецтва. Орієнтовні практичні завдання: Порівняння та створення макетів відомих архітектурних пам’яток світу, музичних і живописних творів різних художніх напрямів.
Атестація
11лекція24 березняУзагальнення Оцінка знань з мистецтва у формі тестування.
Накопичувальний бал 2тр.
12лекція07 квітняЄвропейське та українське бароко
13лекція21 квітня Класицизм. Архітектура Херсонщини.
14лекція05 травня Романтизм – звернення митців до національної культурної спадщини.
Аудиторна контрольна робота 3тр. №1
15лекція19 травня Реалізм. Орієнтовні практичні завдання: Порівняння відомих архітектурних пам’яток світу, музичних і живописних творів різних художніх напрямів.
16лекція26 травняУзагальнення. Оцінка знань з мистецтва у формі тестування.
Накопичувальний бал 3тр.
Яндекс.Метрика