українська мова

1лекція01 вересняМова - найважливіший засіб спілкування. Повторення та узагальнення вивченого. Лексикологія. Фразеологія.
2лекція08 вересняОсновні правила правопису
Усний переказ
3лекція15 вересня Контрольна робота №1 Контрольний диктант. Контроль аудіювання Синтаксис і пунктуація
Аудиторна контрольна робота 1тр. №1
4лекція22 вересняСловосполучення і речення. Словосполучення. Будова й види словосполучень.
Аудіювання
5лекція29 вересняВиди речень за метою висловлювання. Окличні речення. Розділові знаки в кінці речення.
6лекція06 жовтняРЗМ №1 Усний стислий переказ тексту з елементами опису місцевості. Просте речення
7лекція13 жовтняКонтрольна робота №2 РЗМ №2-3 Письмовий стислий переказ розповідного тексту з елементами опису місцевості у художньому стилі
Аудиторна контрольна робота 1тр. №2
8лекція20 жовтняРечення двоскладні і односкладні. Порядок слів у реченні. Логічний наголос Речення прості і складні
9лекція27 жовтняПідмет простий і складений. Складений дієслівний присудок, іменний присудок.
ДКР 1-2
10лекція03 листопадаТире між підметом і присудком РЗМ №4-5 Усний твір-опис місцевості на основі власних спостережень і вражень у художньому стилі
Зошит
11лекція10 листопадаДругорядні члени речення. Означення узгоджене і неузгоджене.
Самостійна робота 1-2-3
12лекція17 листопадаПрикладка як різновид означення. Написання непоширених прикладок через дефіс. Прикладки, що беруться в лапки.
13лекція01 грудняКонтрольна робота №3 Тенст. Контроль аудіювання. Додаток як другорядний член речення
Аудиторна контрольна робота 2тр. №1
14лекція08 грудняВиди обставин РЗМ №6Опис пам"яток історії і культури. Усний вибірковий переказ розповідного тексту з елементами опису пам"яток історії та культури в науковому стилі
Зошит
15лекція15 грудняПорівняльний зворот. РЗМ №7Усний твір-опис пам"ятки історії та культури в публіцистичному стилі
16лекція22 грудняУзагальнення й систематизація з теми "Другорядні члени речення"
17лекція29 грудняУзагальнено- особові прості односкладні реченняНеозначено-особові прості односкладні реченняоскладні речення. Означено-особові прості речення.
ДКР 3
18лекція19 січняКонтрольна робота №4 РЗМ №8-9 Усний твір-опис пам"ятки історії та культури на основі власних спостережень. Письмовий твір-опис пам"яток історії на основі особистих спостережень у художньому стилі.
Аудиторна контрольна робота 2тр. №2
19лекція26 січняБезособові, Називні реченнясобові прості односкладні речення РЗМ №10 Усний стислий переказ тексту публіцистичного стилю ( на основі прослуханих радіо- і телепередач
ДКР 4
20лекція02 лютогоПовні інеповні речення. Тире у неповних реченнях РЗМ №6 Усне повідомлення на тему про мову, що вимагає зіставлення матеріалу, в науковому стилі.
21лекція09 лютогоОднорідні члени речення. Розділові знаки при однорідних членах речення
Директорська контрольна робота
22лекція16 лютогоУзагальнюючі слова в реченнях з однорідними членами речення.
Самостійна робота 1-2-3
23лекція23 лютогоДиректорська контрольна робота Тест. Контроль читання мовчки
Директорська контрольна робота
24лекція02 березняРЗМ №11 Усний твір-роздум на морально-етичну тему в публіцистичному стилі. Звертання. Розділові знаки при звертанні
25лекція09 березняЗвертання поширені і непоширені. РЗМ №12 Конспектування як різновид стислого переказу прочитаного науково-навчального тексту
26лекція23 березняКонтрольна робота № 5 РЗМ №13-14 Докладний переказ тексту художнього стилю із творчим завданням
Аудиторна контрольна робота 3тр. №1
27лекція30 березняРечення з відокремленими членами реченння. Відокремлені означення,
28лекція06 квітня Відокремленні прикладки
ДКР 5
29лекція13 квітня. Розділові знаки в реченнях з відокремленнями.
Аудиторна контрольна робота 3тр. №2
30лекція20 квітняКонтрольна робта № 6 Диктант
31лекція27 квітняВідокремлені додатки і обставини. Розділові знаки в реченнях з відокремленнями.
32лекція04 травня Відокремлені уточнювальні члени речення
33лекція11 травняПросте неускладнене речення.Розділові знаки у простому неускладненому реченні.
Читання мовчки
34лекція18 травняРЗМ №15-16 Усний, письмовий твір-оповідання з обрамленням на основі почутого.
Ведення зошита
35лекція25 травняЗ.М.16Ділові папери. Протокол. Підбиття підсумків за рік
Яндекс.Метрика