хімія

1лекція05 вересняВступний інструктаж з ТБ під час занять з хімії. Повторення найважливіших питань курсу хімії 7 класу. Найважливіші хімічні поняття.
2лекція12 вересня Тема 1. Періодичний закон і періодична система хімічних елементів. Будова атома Поняття про лужні, інертні елементи, галогени.
3лекція19 вересняПеріодичний закон Д.І. Менделєєва.
4лекція26 вересняБудова атома. Склад атомних ядер (протони і нейтрони). Протонне число. Нуклонне число. Нуклід. Ізотопи.
родини елементів
5лекція03 жовтняСучасне формулювання періодичного закону. Будова електронних оболонок атомів хімічних елементів 1-3 періодів. Стан електронів у атомі.
6лекція10 жовтняЕлектронні орбіталі. Енергетичні рівні та підрівні; їх заповнення електронами в атомах елементів 1-3 періодів
7лекція17 жовтняЕлектронні та графічні електронні формули атомів. Основний і збуджений стани атома.
8лекція24 жовтняПоняття про радіус атома. Періодична система хімічних елементів з позиції теорії будови атома.
задачі
9лекція31 жовтняКонтрольна робота №1
10лекція07 листопадаХарактеристика хімічних елементів малих періодів за їх місцем у періодичній системі та будовою атома.
Аудиторна контрольна робота 1тр. №1
11лекція14 листопадаКороткі історичні відомості про спроби класифікації хімічних елементів.Значення періодичного закону.
12лекція28 листопадаТема 2. Хімічний зв’язок і будова речовини. Природа хімічного зв’язку. Електронегативність елементів. Ковалентний зв’язок, його утворення. Полярний і неполярний ковалентний зв’язок.
13лекція05 грудняЕлектронні формули молекул. Йони. Йонний зв’язок, його утворення.
14лекція12 груднякарантин
15лекція19 грудня карантин
16лекція26 грудняСтупінь окиснення. Визначення ступеня окиснення елемента за хімічною формулою сполуки.Складання формули сполуки за відомими ступенями окиснення елементів.
17лекція16 січняКристалічні ґратки. Атомні, молекулярні та йонні кристали. Залежність фізичних властивостей речовин від типів кристалічних ґраток.
будова речовини
18лекція23 січнясамостійна робота №1 "хімічний зв`язок" Тема 3. Кількість речовини. Розрахунки за хімічними формулами
19лекція30 січняКількість речовини. Моль — одиниця кількості речовини. Число Авогадро.
20лекція06 лютогоМолярна маса.
21лекція13 лютого Закон Авогадро. Молярний об’єм газів.
кількість речовини
22лекція20 лютогоВідносна густина газів.
23лекція27 лютого Рзв`язок задач
Директорська контрольна робота
24лекція06 березняРзв`язок задач
25лекція20 березня Тема 4. Основні класи неорганічних сполук Класифікація неорганічних сполук, їхні склад і номенклатура.
26лекція27 березняФізичні властивості оксидів. Хімічні властивості оснóвних та кислотних оксидів: взаємодія з водою, кислотами, лугами, іншими оксидами.
класифікація та номенклатура речовин
27лекція03 квітняФізичні властивості кислот. Хімічні властивості кислот: дія на індикатори, взаємодія з металами, основними оксидами, основами, солями. Ряд активності металів. Реакції заміщення й обміну. Заходи безпеки під час роботи з кислотами.
28лекція10 квітняФізичні властивості основ. Хімічні властивості лугів: дія на індикатори, взаємодія з кислотами, кислотними оксидами, солями. Реакція нейтралізації.
29лекція24 квітняХімічні властивості нерозчинних основ: взаємодія з кислотами і розкладання внаслідок нагрівання. Заходи безпеки під час роботи з лугами.
30лекція08 травняПоняття про амфотерні гідроксиди.
31лекція15 травняФізичні властивості середніх солей. Хімічні властивості середніх солей: взаємодія з металами, кислотами, лугами, іншими солями. Загальні способи добування оксидів, кислот, основ і середніх солей.
32лекція18 травняПоширеність у природі та використання оксидів, кислот, основ і середніх солей.
33лекція22 травняКонтрольна робота №3
34лекція25 травняВплив на довкілля.
Накопичувальний бал 3тр.
35лекція29 травняГенетичні зв’язки між основними класами неорганічних сполук.
Аудиторна контрольна робота 3тр. №1
Яндекс.Метрика