ПРАВИЛА прийому учнів в фізико-технічний ліцей

ПРАВИЛА
прийому учнів до фізико-технічного ліцею
при Херсонському національному технічному та
Дніпропетровському національному університетах.

Правила прийому розроблені відповідно до п.3 ст. 18 Закону України „Про загальну середню освіту ” та „Інструкції про порядок конкурсного приймання дітей до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл ”
(наказ МОН Укр. від 19.06.2003   № 389 ).

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.
1.1     Набір проводиться до 8-х та 9-их  класів ФТЛ при ХНТУ та ДНУ на конкурсній основі.
1.2     Усі класи ФТЛ поглиблено вивчають математику, фізику, інформатику. Додаткова   
                спеціалізація класів визначається адміністрацією ліцею перед початком навчального року.
1.3     Навчання у ФТЛ із загальноосвітніх дисциплін безкоштовне, спецкурси й додаткові консультації оплачують батьки. 
1.4     Абітурієнти,  що пройшли за конкурсом, зараховуються в ліцей незалежно від іноземної мови, яку вивчав учень             раніше.  
1.5     Розподіл учнів по класах проводить адміністрація ліцею.
2. КОНТИНГЕНТ АБІТУРІЄНТІВ.
2.1     До вступних іспитів допускаються випускники 7-х та 8-х класів загальноосвітніх навчальних закладів.
2.2     Набір учнів проводиться як із числа учнів міста Херсона, так із області. Батьки останніх питання житла й                                                          опікунства своїх дітей вирішують  самостійно.
2.3     До вступних іспитів у ліцей не можуть бути допущені учні, які закінчили 8-ий  клас раніше поточного навчального року.
3. ФОРМИ КОНКУРСНОГО ДОБОРУ.
3.1     Формами конкурсного добору в ліцей є міжнародні, всеукраїнські та обласні олімпіади.
3.2     Випускний іспит на підготовчих курсах ФТЛ в травні.
3.3     Вступний іспит у ФТЛ в червні.
3.4     Діти, які не з’явились  на конкурсне випробування без поважних причин, до наступних випробувань не допускаються.
3.5     За наявності вільних місць відбувається додаткове конкурсне зарахування  до ліцею.
4. ІСПИТИ У ФТЛ.
4.1     Іспит комплексний, проводиться в письмовій формі і містить завдання з алгебри, геометрії та фізики.
4.2     Робота абітурієнта оцінюється максимально у 24 бали (математика-12 балів, фізика - 12 балів).
4.3     Результати іспиту оголошуються через декілька днів.
4.4     Апеляція проводиться в день оголошення результатів.
5. ЗАРАХУВАННЯ В ЛІЦЕЙ.
5.1     Зараховуються без іспитів: власники дипломів I,II, III ступенів міжнародних, всеукраїнських і обласних олімпіад та конкурсу МАН, а  також слухачі підготовчих курсів, що показали високі результати за підсумками роботи.
5.2     За результатами іспиту у ФТЛ зараховуються абітурієнти в порядку набраних балів.
5.3     Діти-сироти, діти-інваліди та діти, які постраждали від аварії на Чорнобильській АЕС, зараховуються до ліцею, якщо вони набрали не менш як 20% балів.
 

 

  • Переглядів: 11582

Абітурієнту

В ліцей приймають учнів, що закінчили 7, 8 клас загальноосвітньої школи та пройшли конкурсний відбір.

Зазвичай набір відбувається до декількох восьмих класів та одного дев‘ятого класа, також можливий добір в десяті класи на місця звільнені за рахунок відрахування. Набір учнів в одинадцятий клас не відбувається.

Документи та навчальні матеріали абітурієнту: 

З першої суботи жовтня та протягом навчального року проводяться підготовчі курси  для учнів 7 та 8 класів, що вступатимуть у ліцей. Заняття проходять щосуботи для 8 класу починаються о 12:00, тривають три пари, для 7 класу починаються о 13.20, тривають дві пари. На курсах викладають вчителі ліцею, програма курсів спрямована на поглиблення знань  з фізики, математики(7,8 класи) та інформатики (  8 класи).

 

По завершенню навчального року (кінець травня) відбувається:

  • вступний іспит до 8-го та 9-го класу ліцею з фізики та математики для слухачів річних підготовчих курсів;

У червні  починають роботу літні підготовчі курси до вступу в ліцей для учнів, що не відвідували річні (суботні) курси. У кінці червня проводиться ще один вступний іспит до 8-го та 9-го класу ліцею для учнів, що навчалися на літніх курсах, а також для інших бажаючих учнів .

Привила прийому до ліцею

 Закони ліцеїстів 

Вступна компанія до ФТЛ у 2019році:

  • 18 травня 2019 р. о 8:30 – вступний іспит з прийому до 8  та 9 класів, слухачів суботніх підготовчих курсів;
  • літні підготовчі курси для вступу в 8 та 9 класи починають працювати з 6 червня 2019 р.;
  • вступний іспит для слухачів літніх підготовчих курсів та всіх бажаючих учнів міста відбудеться 24 червня 2019 р. (Увага! Можливі зміни).
  • Переглядів: 715445