Херсонський фізико-технічний ліцей

Фізико-технічний ліцей м. Херсона – загальноосвітній навчальний заклад ІІ-ІІІ супеню навчання, який виховує національну науково-технічну еліту, здійснює профільну та допрофесійну підготовку учнів.

Місія ліцею – плекання національної науково-технічної еліти шляхом виховання гармонійно розвиненої, національно свідомої, творчої особистості випускника; конкурентною якістю якої є високий рівень інформаційно-технічної та гуманітарної підготовки, соціальна і професійна компетентність і мобільність, уміння ініціювати, підтримувати та здійснювати інноваційні технології, брати участь у процесах соціального, економічного, індустріального та інформаційно-технічного розвитку нашої держави.

Набір учнів до ліцею здійснюється за результатами комплексного письмового  іспиту, що включає завдання по алгебрі, геометрії, фізиці й українській мові. Тривалість іспиту - 3 години. Роботи учнів зашифровуються. У продовж  року по суботах працюють 10 - місячні підготовчі курси для абітурієнтів ліцею.

Правила прийому до ліцею

Діяльність ліцею будується на принципах:

1. Випереджального характеру розвитку освіти (шляхом проектування та реалізації інноваційного розвитку ліцею).
2. Гуманізму та демократизму.
3. Профільного характеру освіти.
4. Інтеграції освіти, науки та виробництва (навчально-пізнавальної, творчої та практично-перетворювальної діяльності учнів).
5. Індивідуалізації та персоналізації профільної та допрофесійної підготовки; індивідуальної освітньої траєкторії учня.
6. Взаємозв’язку навчання з розумовим, моральним, фізичним та естетичним вихованням учнів.
7. Культуровідповідності та культуротворчості.
8. Забезпечення життєвого та професійного самовизначення вихованців.
9. Розвитку життєвої, соціальної та професійної компетентності вихованців.
10. Формування інформаційної культури учнів.
11. Атмосфери взаємоповаги, співробітництва.
12. Незалежності від політичних, громадських і релігійних об’єднань.

Повідним принципом діяльності ліцею, який визначає характер його розвитку є принцип випереджального розвитку освіти, якій стає адекватною відповіддю ліцею на запити соціально-економічного та інформаційно-технічного розвитку регіону та держави. Принцип передбачає мобільну переорієнтацію системи освіти на підготовку людини до життя в швидко змінних умовах інтенсивного розвитку соціальних і економічних процесів, нової якості життя; підготовку випускника, здатного запропонувати свою участь у інноваційних суспільних процесах, оперативно відповісти на запити суспільства і ринку праці.

Проектування інноваційного розвитку ліцею передбачає усвідомлення і вираховування у його функціонуванні та розвитку сучасних тенденцій розвитку регіону і країни, системне впровадженні освітніх інновацій, адекватних цим змінам.

Мета освітньої діяльності ліцею – створення, відтворення та розвиток інноваційного освітнього простору, необхідного для становлення професійно зорієнтованої, життєво компетентної моральної молодої людини, яка матиме високий рівень загальної, психологічної та інформаційної культури, фізико-математичної та інформаційно-технічної підготовки

  • Переглядів: 8767

Вхід до вашого аккаунту