Науково-методична робота

Поряд із традиційними методами і формами організації навчальних занять у ліцеї широко застосовуються інноваційні технології, можливість переможців конкурсу-захисту відпочити та попрацювати в літніх школах, організованих МАН, діють гуртки та секції при вищих навчальних закладах та інші види навчальної діяльності.
Науково-практична підготовка учнів з профільних предметів здійснюється шляхом вивчення спецкурсів, занять у факультативах, гуртках, клубах, секціях, участь у конференціях та форумах.

Задля реалізації новітніх принципів освітньої методології щодо науково-дослідницької та дослідницько-експериментальної роботи вчителів та учнів ліцей формує дослідницький фонд – базу даних науково-дослідницьких робіт учнів за попередні роки, яка використовується для організації досліджень в області дисциплін, що визначають специфіку ліцею, впровадження інноваційних ідей та напрацювань педагогів щодо реалізації новітніми методами навчальних програм, інтегрованих курсів, формування інноваційної структури діяльності закладу тощо.

У ліцеї приділяється велика увага предметним олімпіадам. Олімпіади проводяться в терміни, визначені інструктивними документами практично з усіх предметів. Винятком є предмети, які не вивчаються в шкільному курсі: трудове навчання, педагогіка та психологія, а також іноземні мови: німецька та іспанська, - у зв’язку з невеликою кількістю учнів, які вивчають ці мови. Проведення шкільних предметних олімпіад регламентується планом науково-методичних заходів та наказом «Про проведення предметних олімпіад в поточному навчальному році».

Завдання з предметів готують відповідні предметні кафедри. Зміст завдань, їх кількість та складність обговорюються та затверджуються на засіданнях кафедр.

Олімпіади проводяться за розкладом, який узгоджується з адміністрацією. В олімпіадах можуть брати участь усі бажаючі ліцеїсти. Проведення олімпіад в ліцеї здійснюється у два тури: заочний та очний. У кінці першого тижня навчання до уваги учнів надається зміст олімпіад з усіх предметів у письмовому вигляді на стенді «ОЛІМПІАДИ» та електронному на сайті ліцею. Кожен учень має можливість визначитись, у якій олімпіаді чи олімпіадах буде брати участь. Розв’язки олімпіадних завдань учні ліцею здають керівникам кафедр до встановленого терміну. Після перевірки визначаються учні, які допускаються до очного туру олімпіад.

Такий підхід привчає ліцеїстів працювати систематично, своєчасно визначитись із напрямком уподобань, а також визначити кількість ліцеїстів та відсіяти тих, хто сподівається на «авось». За результатами очного туру формуються команди ліцею для участі у ІІ етапі олімпіад, тобто міського рівня. По всім предметам заявки створюються за допомогою «Електроного журналу». З бази даних, в якій зберігається інформація про всіх учнів ліцею, вибирається відповідний учень, вказується його статус, місце на першому етапі та інша необхідна інформація.

Рівень завдань ліцейських олімпіад з предметів досить високий, що дозволяє більшості ліцеїстів займати призові місця на наступних етапах. Так як частина здібних дітей не потрапляє до складу команд, у зв’язку з обмеженою кількістю учасників від школи, то їм надається можливість брати участь в інших олімпіадах, конкурсах, турнірах, які проводяться різними організаціями та університетами. Адміністрація ліцею підтримує бажання учнів і всіляко сприяє цьому.

Ліцеїсти активно беруть участь в олімпіадах, які проводять МФТІ, КПІ, КНУ ім. Т.Г.Шевченка, ДНУ та інші. Ми намагаємось брати участь у всіх цікавих для нас олімпіадах і ,якщо немає фінансової можливості відвідати якийсь захід, використовуємо можливості INTERNET. Для розвитку творчої особистості пропонується значна кількість та розмаїття заходів: олімпіади за напрямками, INTERNET- олімпіади, творчі конкурси, турніри, наукові конференції, інтерактивні майстер-класи, форуми, канікулярні наукові школи і т. п.

Особливе місце займають конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт Малої академії наук. МАН – освітня система, яка забезпечує організацію і координацію науково-дослідницької діяльності учнів, створює умови для їх інтелектуального, духовного, творчого розвитку та професійного самовизначення, сприяє нарощуванню наукового потенціалу країни. Кожен ліцеїст обов’язково виконує науково-дослідницьку роботу (ННДР) за обраною ним темою. Даний вид діяльності регламентується планом науково-методичних заходів та відповідним наказом. Учень двічі виконує навчальну науково-дослідницьку роботу (ННДР).

Сьогодні МАН виховує професійно зорієнтованих, озброєних відповідним науковим, дослідницьким інструментарієм молодих людей, які вже у школі знають своє призначення, спрямування, наукове покликання і йдуть до вищих навчальних закладів, чітко розуміючи, в якій науковій галузі вони хочуть працювати.
Так як підготовка робіт на конкурс вимагає великих часових затрат як від учня, так і від наукового керівника, тому саме в цьому виді діяльності найбільш глибоко реалізується особистісно-орієнтований підхід до організації діяльності учня та його принципова складова – педагогіка співпраці.

Учасникам обласних та республіканських олімпіад, конкурсів-захистів МАН за бажанням надається можливість працювати за індивідуальним графіком роботи. Саме такий підхід дозволяє досягти високих результатів та надає можливість обдарованим учням продемонструвати свої здібності. З початку існування ліцею (1989 рік) ведеться аналіз та облік досягнень ліцеїстів. З моменту створення електронного журналу усі досягнення ліцеїстів заносяться до бази даних та відображаються на сайті ліцею, що забезпечує своєрідний літопис досягнень закладу.

Колектив ФТЛ зумів формалізувати, тобто на практиці знайти, адекватні до задачі форми діяльності, котрі дозволяють перспективно впливати на стан справ у закладі. До таких відносяться:
розвивальні -
- методичні об’єднання вчителів по предметам (кафедри);
- неформальні ситуативні творчі групи для вирішення проблеми, що виникла;
- наставництво;
- неформально-спонтанні семінари;
- Інтернет-конференції;
- співробітництво з науковими кафедрами ВНЗ;
- індивідуальна самоосвітня робота на базі передплати бібліотеки ліцею;
презентаційні та мотивуючі -
- поздоровлення переможців на дошці об’яв та на сайті ліцею;
- вручення призів та премій на лінійці ліцею;
- статті в газетах і на сайтах міста, області та України;
- виступи вчителів та учнів на телебаченні;
освітні -
-спецкурси;
- факультативи і предметні гуртки;
- лекції професорами ВНЗ по запрошенню адміністрації ліцея;
- консультації фахівців при написанні науково-дослідницьких робіт;
- участь ліцеїстів у студентських та наукових університетських семінарах;
конференціях;
- друк статей кращих учнів-науковців у пресі.

Педколектив цільовим чином спрямовує учнів до занять на факультативах за інтересами у складі мобільних груп з учнів різних класів. Окремою лінією діяльності є участь учнів ліцею у конкурсах та проектах. При цьому зберігається позитивна динаміка щодо розвитку цих процесів.

На результативність освітнього простору ліцею вказує також наявність достатньо високої мотивації учнів й до участі у різноманітних інтелектуальних конкурсах. Так ліцеїсти з року в рік беруть участь у таких конкурсах:
- «Самий розумний клас» - внутрішньоліцейський конкурс;
- ПК та WEB-дизайну;
- Всеукраїнський турнір юних фізиків;
- Всеукраїнський турнір юних інформатиків;
- Всеукраїнський конкурс «Intel-Техно Україна;
- Всеукраїнський юнацький водний приз;
- Міжнародний екологічний форум «ДОВКІЛЛЯ ДЛЯ УКРАЇНИ»;
- Всеукраїнський юніорський турнір юних фізиків у м.Луганську;
- міський, обласний і всеукраїнський етапи конкурсу «Фізика і життя»;
- міський, обласний і всеукраїнський етапи конкурсу раціоналізаторів і
винахідників;
- Всеукраїнський турнір фіз-мат боїв міст України у м. Севастополь;
- Всеукраїнська комплексна олімпіада «Турнір Чемпіонів».

У ліцеї створена система заохочення учнів, а саме: матеріальне заохочення перших 20-ти кращих учнів за рейтингом, переможців олімпіад та конкурсів, переможців спортивних змагань. Кожного місяця протягом навчального року учні отримують із батьківського фонду кошти за ті чи інші досягнення. Кошти невеликі, але це дозволяє формувати в учнів розуміння того, що своїми знаннями та працею можна заробляти гроші. Ліцейська спільнота проводить власний традиційний конкурс на звання «Самий розумний клас». Відповідно до Положення за результатами участі учнів класу в предметних олімпіадах заочного, І та ІІ турів, а також участі в конкурсі-захисті І та ІІ турів, участі в інших інтелектуальних конкурсах отримують бали. Після підведення підсумків кращий клас нагороджується поїздкою до одного з міст України, а за друге та третє місце класи нагороджуються солодкими подарунками – тортами. Такий вид діяльності допомагає виховувати в учнів розуміння цінності командної роботи.

Крім того в ліцеї встановлені дві премії, які несуть виховну місію зв'язку поколінь ліцеїстів з історією закладу і урочисто вручаються на святі «Останнього дзвоника»:

- премія імені В.М. Миронова, за найкращі показники у виступах на олімпіадах, конкурсах-захисту МАН та інших конкурсах міського, обласного та республіканського рівнів з фізики,

- премія імені В.В. Губанова, за заслуги в науковій діяльності, активну участь у предметно-орієнтованих олімпіадах та значний внесок в імідж ліцею.

Претенденти на отримання премій визначаються на педагогічній раді за результативними показниками участі в олімпіадах та конкурсах з метою додатково стимулювати учнів ліцею. У зв’язку з тим, що претендентів завжди декілька, премії діляться між учнями згідно Положення.

  • Переглядів: 5083

Вхід до вашого аккаунту