Директорська контрольна робота - інструкції вчителям

На передодні дня атестацій ОБОВ’ЯЗКОВО вивчає свій розклад на сайті ліцею.

Для проведення контрольної роботи з’являється на роботу о 8:00 (або за 10 хвилин до початку контрольної роботи, якщо це 2,3,4 пари) у вчительську. Присутність в ліцеї за розкладом занять відповідного тижня – обов’язкова.

Отримує пакет завдань та бланків від відповідального за атестацію, уважно слухає настанови по проведенню роботи. Заходить в аудиторію не пізніше дзвоника на пару.
Організовує учнів до написання атестаці:

Під час к/р не можна їсти, пити й виходити з аудиторії.
Під час к/р заборонено користуватися будь-якими матеріалами чи посібниками, мобільними телефонами (вони повинні бути вимкнені в момент входу до ліцею і знаходитись у сумках), будь-якими електронними засобами, калькуляторами.
Під час к/р заборонено передавати чи просити письмові приналежності у інших учнів.
Ви зобов’язані виконувати вказівки вчителя.
Про порушення, допущені під час к/р, вчителі роблять запис у списку аудиторії. На підставі отриманої інформації результати к/р  учня можуть бути анульовані.
Вчителі-екзаменатори можуть позбавити Вас права виконувати к/р  і вивести з аудиторії за:

  • спробу виконувати к/р за іншого учня;
  • використання будь-яких посібників, матеріалів, пов’язаних із предметом тестування;
  • порушення дисципліни;
  • спробу надати чи одержати допомогу, спілкування з іншими учнями під час к/р  в будь-якій форм.

Роздає чернетки та тексти завдань, з цього моменту обертатися спиною до учнів не можна. Пропонує уважно читати завдання та намагатися розв’язувати деякі на чернетках. Сідає за вчительський стіл, викликає до себе за списком по одному учню (ліцеїст стає поряд з вчительським столом не загороджуючи аудиторію), переписує шифр зі списку до бланку, пише своє прізвище у верхньому лівому куті (підпис вчителя екзаменатора - вимога держави при оформленні підсумкових атестацій), учень перевіряє шифр та розписується в списку.

- пишіть цифри охайно, не торкаючись нижньої лінії

- темно-синьою або чорною пастою.

Будьте уважні - помилка хоч би в одній цифрі призведе до втрати роботи. Не приховуйте помилку, якщо вона сталася - виправте її та здайте цей бланк відповідальному за цей курс в окрему стопку. 

Якщо під час однієї пари проводиться дві контрольних роботи роздавати бланки бажано в два етапи – спочатку перший предмет, потім другий (таким чином, щоб знизити ймовірність переплутування бланків учнями).

Після того як бланки з одного предмету роздані вчитель-екзаменатор пропонує учням позначити на бланку назву предмету та номер варіанту.

Вчитель екзаменатор під час проведення контрольної роботи не може відволікатись від спостеріганням за учнями, займатись сторонніми справами, спілкуватися з учнями з приводу суті завдань. Не може виходити з аудиторії, якщо в класі з’являється проблема, яку не може вирішити власними силами дзвонить черговим або адміністрації.

Крім вчителя екзаменатора в аудиторію можуть входити тільки чергові, адміністрація, відповідальний за атестацію.

Відповідальні за АТЕСТАЦІЮ: 

 1. Складають завдання, затверджують його у директора. Продумують структуру бланку відповідей, розбаловку завдань з урахуванням складності, кількості та необхідного часу виконання завдань. Складають та ретельно перевіряють ключ відповідей до кожного варіанта завдання (тримають його в секреті).

3. Вивчають розсадку учнів по аудиторіях на директорську контрольну роботу, а саме (загальна кількість дітей, кількість та перелік аудиторій, кількість учнів по аудиторіях)

4. Звертаються до «Центра друку та копій» (Якуба А.А.) для розмноження у відповідній кількості на паралель текстів завдань. Отримують вже готові бланки відповіді у відповідній кількості на паралель.

5. Формують пакети по (кількість та перелік аудиторії в розсадці) аудиторіях, в пакеті на аудиторію мають бути: тексти завдань, бланки, чернетки (в разі необхідності) – у кількості, що відповідає кількості учнів у аудиторії в розсадці. Якщо, завдання мають декілька варіантів, можна продумати та розкласти тексти чином, щоб вчителям екзаменаторам було зручно їх роздавати учням. На пакетах можна зазначити прізвище вчителя екзаменатора у відповідній аудиторії, згідно розкладу (відповідальна за розклад – методист Палій Л.І.). Окрім пакетів, слід приготувати запасні бланки, чернетки на випадок браку або недостачі.

6. До початку контрольної роботи, в учительській до пакетів додаються список учнів по аудиторіях з шифрами учнів (видає Яблуновська Ю.А.). Відповідальний за курс проводить з вчителями екзаменаторами короткий інструктаж (в разі потреби). Пакети з списками учнів роздаються вчителям екзаменаторам.

7. В останні хвилини контрольної роботи, заповнюють ключ відповідей на сайті ліцею – якщо має бути проведена комп‘ютерна перевірка. Має сенс заздалегідь додати ВСІ варіанти завдань на сайті ліцею, залишивши не заповненими тільки сам ключ.

8. Після завершення роботи, зібрати бланки відповідей по варіантах, списки учнів в окремі стопки.

9. Якщо передбачається комп‘ютерна обробка - перевірте , щоб у відповідних стопках були тільки бланки відповідних варіантів, бланки розташовувались в однієї орієнтації – «голова» зверху, «ноги» знизу), в стопках не було зайвих аркушів, чернеток, скріпок тощо.

10. На комп‘ютерну перевірку заступнику директора задаються

  • стопки варіантів,
  • списки учнів по аудиторіях (вони потрібні для виправлення помилок при шифруванні вчителями бланків),
  • один примірник завдання кожного варіанту (який видавався дітям),
  • бланк з повним розв'язком завдання кожного варіанту (розв'язок завдань доцільно підготувати зазделегідь).

 

  • Переглядів: 3551

Вхід до вашого аккаунту