Ресурси інтренет вчителю фізики

Застосування ІКТ у системі підготовки школярів приводить  до збагачення педагогічної та організаційної діяльності загальноосвітньої школи наступними можливостями:

Застосування ІКТ у навчально-виховному процесі:

За для уникнення негативних складовихпри використанні ІКТ в навальному процесі та при організації позаурочної діяльності учнів необхідно дотримуватись наступних вимог:

Інформаційний супровід організації навчального процесу, позаурочної діяльності.

Форми використання ІКТ

1. Цифрові навчальні лаборіторії з фізики 

Офіційний канал лабораторії НЦ МАНУ. На каналі розміщено матеріали пов‘язані з діяльністю лабораторного комплексу. Відеозаписи методик та експериментів. Виставкова діяльність. Матеріали Всеукраїнського Інтернет-турніру із природничих дисциплін.

Цифрове обладнання кабінету фізики - не втрачаємо оптимізму!

2. Педагогічні програмні засоби з фізики (презентація)

Більшість з наведених ППЗ дають можливість:  Програмоване навчання; Машинний контроль знань учнів; Обробка результатів експерименту; Використання програм, що моделюють фізичні процеси, які не спостерігаються в реальних умовах; Комп’ютерне дослідження приладів, законів теорії на основі ППЗ. Основний недолік всіх ППЗ – це локальне використання та відсутність гнучкості складання матеріалів.

3. Залучення "хмарних технологій" для організації навчального процесу у викладанні фізики

4. Соціальні мережі в освіті. Найбільш доступний інструмент здійснення інформаційного супроводу навчального процесу (1, 2, 3)

5. Залучення онлайн ресурсів

- Тесування ЗНО http://zno.osvita.ua, https://zno.yandex.ua

- Симулятор електричних і електронних схем (повна, скорочена версії) (вивчення вільних електромагнітних коливань в RLC - контурі;
 рішення задач по темі постійний струм, розрахунок електричних ланцюгів; організація самостійної (домашньої) роботи учнів)

- Графічний калькулятор www.desmos.com

- Youtube (Обмін досвідом, відеодемонстрація для уроків, розв'язок задач, лабораторні роботи, практикуми 2, 3, 4)

Друк