Обов'язки ліцеїста, щодо роботи з сайтом ліцею

1. Вхід на сайт, логін та пароль. Доступ на сайт ліцею здійснюється в «клубному режимі», тобто, не може здійснюватися вільно з мережі інтернет. Логін і пароль «першого входу» ліцеїстам, що вступили до ліцею видається вихователем відповідного класу (слухачам підготовчих курсів – секретарем).

При першому вході на портал зареєстрований користувач зобов'язаний:

Ліцеїст зобов'язаний зберігати в таємниці свої реєстраційні дані (пароль і логін).

У випадку втрати останніх, відновити й змінити їх використовуючи:

У випадку втрати паролю та не своєчасного його відновлення або передачі реєстраційних даних третім особам, адміністратори порталу не несуть відповідальності за збереження конфіденційності особистої інформації користувача.

Користувачі й адміністрація порталу, у своїй діяльності керуються законодавством України й статутом ФТЛ. Згідно зі Статутом ФТЛ правопорушення, які спричиняють відрахування з ліцею (блокування на сайті ліцею): псування ліцейського майна (спроба злому); злодійство (крадіжка реєстраційних даних користувачів); обман (вхід на сайт ФТЛ під чужими реєстраційними даними); шахрайство; підбурювання; некоректна поведінка щодо ліцеїстів або вчителів; дискримінація або переслідування на підставі раси, кредо, релігійному ґрунту, кольору шкіри, національного походження, віку, підлоги, фізичних недоліків.

2. Персональні данні ліцеїста. Вихователем вносяться в базу даних відомості про особу ліцеїста, які містяться в розділі  (Меню: Ліцеїсту-Особова справа-Особова срава). Уважно слідкуйте за тим, щоб дані відповідали дісним, а головне перевірте правильність напису ПРІЗВИЩА, ІМ'Я та ПоБАТЬКОВІ. Відповідно інформації що значиться про вас в базі ліцею оформлюються документи про освіту (свідоцтво про базову та атестат про повну загальну середню освіту). Ліцей несе відповідальність за нерозголошення ваших персональних даних (ще раз наголошуємо: бережіть у таємниці свій логін і пароль).

3. Фото в базі ліцею. Фото в базі ліцею, на відміну від аватару на сайті, це документальне фото.

До 1 вересня фото учнів, що вступили до ліцею та здали документи, вносяться централізовано на сайт ліцею. Учні фото яких відсутнє в базі, мають внести його самостійно (дотримуючись вимог), після завантаження фото повідомте про це вашого вихователя,  вихователь затверджує фото (захист від жартівників) Фото має відповідати жорстким вимогам:

Вірно:

  

Невірно:

  

4. Психологічні тести. Кожен учень, що вступив до ліцею має пройти декілька психологічних тестів. На сьогодні це тест за  методикою Кеттела, тестування за методикою Айзенка, тест за методикою «ДВОР» (перелік обов’язкових тестів може змінюватись/доповнюватись). Результати тесту доступні тільки психологу ліцею, а їх інтерпретація (якщо це доцільно та можливо – вирішує психолог) оприлюднюється вихователям та адміністрації. Результати тесту не впливають на результати успішності, ніяк не можуть зашкодити, і призначені, виключно, для дослідження особистості   учня та для вироблення вихователями/вчителями найкращих підходів до виховання/навчання ліцеїста.

Проходження психологічних тестів – є ОБОВ’ЯЗКОВИМ. В деякий момент учні, що не пройшли тестування, можуть бути притягнуті до дисциплінарної відповідальності. 

5. Використовувати інформацію сайту для самопідготовки/самоосвіти.  Ліцеїст має ознайомитись з програмою його навчання по предметах (посилання на програми містяться в табелі, або в переліку контрольних робіт), Ліцеїст має ознайомитись з датами поточних, тематичних атестацій (можуть бути зміни, тому слід періодично слідкувати за датами атестацій). Виходячи з вищезазначеної інформації планувати (а головне ЗДІЙСНЮВАТИ!!!) власну навчальну діяльність (враховуйте те, що з більшості предметів не проводиться фрагментарний контроль знань, не задаються поурочні домашні завдання, і тільки в зазначений період проводиться тематична атестація, тобто «Аудиторна контрольна робота», метою якої є контроль знань, вмінь, та навичок з цілої теми). 

За рекомендацією/вимогою вчителя, переглядати/завантажувати  матеріали, що розміщуються в розділі «Навчальні матеріали». Ліцеїст має право вимагати від вчителя розміщувати тексти домашніх контрольних робіт, різноманітних збірників питань до атестацій, інших навчальних матеріалів в електронному вигляді в розділі «Навчальні матеріали» (в разі відмови вчителя з неповажних причин – звертайтеся до адміністрації/директора ліцею). 

Ліцеїст має регулярно ознайомлюватись з результатами своїх атестацій (оцінками), проводити аналіз помилок. Ліцеїст має право вимагати від вчителя оприлюднення результатів атестацій на сайті не пізніше ніж протягом 14 днів з дня виконання контрольної роботи, має право вимагати від вчителя проведення апеляції контрольної роботи (надання вчителем перевіреної роботи для ознайомлення з помилками, пояснення помилок)

Вхід до вашого аккаунту