Журнал оцінок - нові можливості

Журнал оцінок відображає всі дати календарного планування для даного класу/предмету порціями по 17 дат, перегортати сторінки можна відповідними кнопками.

Дати (колонки) на які призначено атестацію зафарбовані відповідним кольором. Поточні атестації – сині. Тематичні атестації [1] (обов’язкові призначаються автоматично на початку навчального року, атестації призначені вчителем) – червоні. Білі колонки [2] – це уроки на які не призначено атестацій для всього класу (підгрупи). 

Різниця між видами атестацій полягає у вазі, щодо розрахунку триместрової оцінки.

Різниця між видами атестацій полягає в обмеженнях призначення: тематичні атестації призначаються тільки в той день, коли відсутні тематичні атестації з інших предметів в цьому класі/підгрупі, поточні атестації призначаються в будь-який день. Призначати атестації можливо тільки на поточному тижні та на перед.

Цифри, що містяться в білих клітинках не мають ваги, не враховуються при розрахунку триместрової оцінки і несуть роль - записів вчителя. Всі оцінки та записи в клітинках журналу відображаються на сторінці учня в розділі «Атестації» і якщо вона не традиційно-шкільна, її суть треба пояснювати учням в коментарях до уроку.

Вікно детальної інформації про урок в даному класі відкривається кнопкою  [3]. 

 

В цьому розділі можливо змінити/додати тип та назву атестації цього уроку (в минулому навчальному році така можливість тільки в окремому розділі «Призначити атестацію»), причому, триместрова оцінка учня автоматично перераховуються, адже змінюється вага її складових. Також у вікні детальної інформації до уроку можливо розмістити пояснення до уроку, атестації, позначок вчителя і домашнє завдання.

Для кожної окремої оцінки можна додавати коментар, вікно з детальною інформацією про оцінку відкривається подвійним кліком по клітинці з виставленою оцінкою. Також в цьому вікні можна призначити вагу оцінки персонально для цього учня (наприклад, це можуть бути додаткові завдання для олімпіадників, учнів що хворіли).

Коментарі до оцінки, позначки вчителя в журналі, коментарі до уроку відображаються на сторінці учня.

Дуже зручно вносити оцінки та коментарі певного уроку/атестації в окремому вікні, його можна відкрити натиснувши на посилання «Дата уроку» [4].

Системними позначками на сторінці журналу є цифри від 0 до 12, а також символи «н», «н+», «н-». Останні, призначені для обліку відвідування учнями занять.

Відвідування/пропуск учнями занять впливає на успішність навчання, відмітка присутності учня на уроці, поряд з оцінками атестацій, є показником засвоєння навчального матеріалу. Саме тому вчитель більше всіх зацікавлений у максимальному розкритті інформації про діяльність учня на уроці, таким чином право запису «н» про відвідування учнями уроків делеговано вчителю.

З‘ясування причини відсутності, накопичення документів, що засвідчують поважність цих причин покладено на вихователя. Тому остаточний облік відвідування занять учнями організований в окремій формі саме для вихователя класу.

Можливість призначати атестації присутні в розділі «Планування» -> «Призначити атестацію».

В цьому розділі перелічені уроки у всіх класах де вчитель викладає певний курс. Назву уроку [5] можна запоанювати, змінювати без обмежань (Увага! Намагайтеся детально/зрозуміло називати уроки, бажано без помилок). Атестацію можна призначити обравши її тип у випадаючому меню [6].

Обмежання на призначення атестацій:

Увага! Колонка «Накопичувальний бал» (вага оцінки – поточна атестація / синя) автоматично зарезервована не у всіх класах, якщо вона відсутня, призначте її зазделегідь. У випадку коли оцінка «Накопичувального балу» дійсно складається з частин, обов’язково треба у вікні «детальної інформації про урок»    [3], написати пояснення – які саме завдання, в який термін має виконати учень, скільки «коштують»  ці завдання.

Вхід до вашого аккаунту