Підготовка до директорської контрольної роботи

Необхідно заздалегідь повідомити дітям (або зазначити в тексті завдання), що конкретно вимагається від учня при виконанні письмового завдання високого рівня (малюнок, блок-схема, назви законів, заповнення таблиць-відповідей  тощо), а також «коштовність» етапів в балах. Відповідно саме за цією логікою  має проводитись і перевірка вчителями. Таким чином може бути знятий психологічний бар’єр в учнів при розв’язанні завдань високого рівня, що допоможе їм поступово наближатися до повного виконання письмових завдань.

Складаючи завдання враховуйте час виконання що відводиться дітям,  зверніть увагу, що учень має уважно перечитати завдання, знайти відповідь, розв’язати на чернетці, перенести відповіді та розв’язок до чистовика, перевірити заповнене (зазвичай час за який учень виконує всі ці дії в три рази довший ніж час який витрачає на це вчитель).

Об’єм матеріалу що виноситься на директорську контрольну роботу, якщо контрольна робота триває

 • 80хв. – об’єм матеріалу поточного навчального року,
 • 40хв. - об’єм матеріалу 2 триместру,
 • 170хв. – об’єм матеріалу, що виноситься на ЗНО за виключенням тем 3 триместру 11 класу.

Розбаловку завдань слід виконувати цілими числами: самі прості питання - 1 бал, більш складні – 2 бали та так далі. Виходячи з об’єму тестових та письмових завдань вчитель визначає частину дванадцятибальної оцінки що має відповідати тестова частина, наприклад «тести = 10 балів, письмове = 2 бали», або «тести = 7 балів, письмове = 5 балів». Перевіряти письмове завдання можна користуючись частиною дванадцятибальнох оцінки або сумою балів у відношення до загальної, програма «Автоматизована перевірка» підкаже яка вона буде.

Технічні вимоги до складання тестових завдань автоматизованої перевірки:

Якщо завдання включає тести автоматизованої перевірки, в тексті завдання має бути обов’язково зазначена кількість можливих правильних відповідей. Зверніть увагу, що чим більша кількість тестових питань та варіантів відповідей тим ближче результат до рівня володіння учнями матеріалом.

Нумерація питань наскрізна, наприклад, якщо необхідно включити питання на відповідність:

4. Скільки днів у лютому місяці 2020 року: А) 31 день, Б) 30 днів, В) 28 днів Г) 29 днів:

Зазначте скільки може бути днів у відповідних місяцях  А) 31 день, Б) 30 днів, В) 28 днів, Г) 32 дня (увага, текст самого питання не нумерується) 

5. Лютий

6. Серпень

7. Листопад

Розташуйте події життя людини у послідовності А) 1, Б) 2, В) 3, Г) 4. (увага, текст самого питання не нумерується)

8. навчається в школі

9. відвідує дитячий садочок

10. виходить на пенсію

11. навчається у виші

Завдання вважається повністю складеним, якщо текст завдання оформлений, вивірений,  завдання розв’язане та повний розв’язок всіх варіантів оформлений (текст завдання та розв’язання має зберігатися в суворій таємниці до моменту завершення контрольної роботи).

 • До 10 лютого мають бути визначена структура бланку відповідей (максимальна кількість тестових питань, та розмір А4, А5 тощо), кількість паперу необхідного на одного учня (включаючи аркуші з зошитів для чернеток).
 • До 17 лютого мають бути повність складені та подані на затвердження тексти та РОЗВ’ЯЗОК завдань.
 • Протягом тижня з 17 по 21 лютого відповідальні за директорську контрольну роботу з предметів особисто в «Центрі друку» розмножують тексти завдання, отримують бланки та формують пакети по аудиторіях.

Весь необхідний матеріал для проведення контрольної роботи (розмножені тексти, бланки, чернетки розкладені по файлах/аудиторіях) мають здаватися до кабінету заступника з НВР не пізніше ніж за добу до проведення відповідної контрольної роботи.

В день проведення контрольної роботи

 • відповідальний проводить інструктаж вчителів-екзаменаторів;
 • протягом контрольної роботи контролює виконання учнями роботи;
 • після контрольної у вчительській збирає роботи учнів та заповнює ключ відповідей;
 • здає на автоматизовану перевірку бланки відповідей по варіантах та розв’язок;
 • після перевірки тестової та письмової частини виставляє бали письмового завдання до електронного журналу.

 Приклади бланків директорської контрольної роботи минулого начального року:

химия_10.jpgматематика_8910_01.jpgбланк40_А4.jpgхимия_01.jpgматематика_11_01.jpgбланк44_линейка.jpgфизика_11_01.jpgбланк60_А4.jpgбланк40_клетка.jpgматематика_11_02.jpgбланк40_english.jpgгеомтерия_10.jpgматематика_8910_02.jpgхимия_02.jpgфизика_11_02.jpgфизика_гельфгат_02.jpgбланк40_линейка.jpgфизика_гельфгат_01.jpg

До 10 лютого буде оголошена розсадка учнів по аудиторіях на директорську контрольну роботу посилання на розсадку  Зверніть увагу, що учні розподілені по аудиторіях за успішністю з предмету.

Tech_service1.PNG

 • Переглядів: 832