Педагогічна рада (дистанційна) по результатах 2019-2020 навчального року.

ПРОТОКОЛ №1
засідання педагогічної ради 

від 02 червня 2020 року                                                                            м. Херсон 

Голова: Бабенко Микола Івановчи - директор ліцею 
Секретар: Кузюк Таміла Григорівна, вчитель української мови та літератури  
Всього педагогічних працівників – 72 особи. 
В педагогічній раді приймали участь: 71 особа. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Звіт керівників методичних об'єднань ліцею, заступників директора з результатів роботи педагогічного колективу протягом 2019-2020 навчального року (окремо - аналіз директорських підсумкових атестацій)
СЛУХАЛИ (розглянули звіти):

2. Про атестацію, перевід, випуск та відрахування учнів 8, 9, 10 класів 2019-2020 навчального року.

СЛУХАЛИ:

Заступника директора з навчально-виховної роботи Яблуновську Юлію Анатоліївну 

2.1. Довела до відому, що за роз'ясненнями міністра освіти  і науки і науки Любомири Мандзій, річне оцінювання з фізичної культури може відбуватися за результатами І семестру та з урахуванням оцінок отриманих до 12 березня, в випадку ліцею - за результатами І та ІІ триместру, що завершилися саме до 12 березня. 

СЛУХАЛИ:

Директора Херсонського фізико-технічного ліцею Бабенко Миколу Івановича

2.2. Запропонував, за традицією ліцею, оголосити подяку здобувачам освіти, що увійшли до "двадцятки" рейтингу ФТЛ з навчання та мають в навчальному році оцінки тільки високого рівня.  

ВИСТУПИВ: 

Заступник директора з інформаційної роботи Шовкун В.В., який доповів, що за результатами річного оцінювання, крім 20 кращих учнів за рейтингом ліцею, 10 ліцеїстів завершили  навчальний рік з балами виключно високого рівня: 

10А Бакланов Владислав,
10Б Гуляєва Аліса,
11Г Чернозуб Євгеній,
08В Сумарокова Катерина,
09В Мазур Арсеній, 
10А Синельникова Катерина, 
10Г Кузюк Світлана, 
09А Кондратова Владислава, 
10Г Дурман Злата,
10Г Кузюк Микола.

СЛУХАЛИ:

Заступника директора з навчально-виховної роботи Яблуновську Юлію Анатоліївну 

2.3. Довела до відому, що згідно наказу МОН від 30 березня 2020 року № 463, зареєстрованого Міністерством юстиції України 09 квітня 2020 року за № 333/34616, у 2019-2020 навчальному році від державної підсумкової атестації (далі - ДПА) звільняються учні 9-х класів. У відповідних документах про освіту робиться запис «звільнений(а)».

2.4. Проінформувала присутніх про те, що відповідно до ст. 53 Конституції України, Закону України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 №778, п.2 Порядку переведення учнів(вихованців) загальноосвітнього навчального закладу до наступного класу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України № 762 від 14 липня 2015 року (зареєстрованого у Міністерстві юстиції № 924/27369 від 30 липня 2015 року)

«Учні (вихованці) дев’ятих класів, які завершили здобуття базової середньої освіти (незалежно від форми здобуття) та переводяться до наступного класу чи випускаються із закладу загальної середньої освіти, отримують свідоцтво про базову середню освіту, а учні (вихованці), які за результатами річного оцінювання з усіх предметів, що вони вивчали у дев’ятому класі, мають результати навчання високого (10, 11, 12 балів) рівня,- свідоцтво про базову середню освіту з відзнакою.»

ВИСТУПИЛИ:

Вихователі 9-го класу Федорчук А.Р. та Тимошенко Н.В., які повідомили, що за результатами річного оцінювання претендентами на отримання  свідоцтва з відзнакою є ліцеїсти 09Г класу Зіборов Нікіта, 09В класу - Мазур Арсеній, Бернікова Олександра  та Доброва Олена.

СЛУХАЛИ:

Директора Херсонського фізико-технічного ліцею Бабенко Миколу Івановича

2.5. Який зазначив, шо відповідно п.2 Порядку переведення учнів(вихованців) загальноосвітнього навчального закладу до наступного класу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України № 762 від 14 липня 2015 року (зареєстрованого у Міністерстві юстиції № 924/27369 від 30 липня 2015 року)

«Переведення учнів (вихованців) закладу загальної середньої освіти (крім перших та других класів) до наступного класу здійснюється на підставі результатів підсумкового (семестрового та річного) оцінювання учнів (вихованців) та/або їх державної підсумкової атестації (для учнів четвертих і дев’ятих класів) згідно з рішенням педагогічної ради закладу загальної середньої освіти

Учні 9х класів, які за результатами конкурсу (1, 2, 3 бали з предметів спеціального циклу) не переводяться до десятого класу з поглибленим вивченням окремих предметів випускаються із закладу загальної середньої освіти відповідно до наказу його керівника і можуть продовжити здобувати загальну середню освіту в інших закладах системи загальної середньої освіти»

Відповідно п. 3 частини IV "Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти" від 10 травня 2018 р. № 367

«Особи, які не завершили здобуття повної загальної середньої освіти та не отримали відповідний документ про освіту після завершення останнього класу ліцею, відповідно до рішення педагогічної ради можуть бути відраховані із закладу освіти

«Учні 9 класу, яких було зараховано до закладу за результатами конкурсу і які здобули початковий результат (1, 2 чи 3 бали) з предметів, що ними вивчалися поглиблено відповідно до освітньої програми та навчального плану закладу освіти, з рішенням педагогічної ради та відповідно до наказу керівника можуть бути відраховані»

ВИСТУПИЛИ:

Заступник директора з інформаційної роботи Шовкун В.В., який доповів, що за результатами річного оцінювання здобули відповідний початковий результат 26 учнів 8х класів, 25 учнів 9х класів, 18 учнів 10х класів.

ВИСТУПИЛИ: вихователі, щодо навчальних досягнень окремих учнів 

ГОЛОСУВАЛИ: результати голосування, щодо учнів які не встигають. 

pedsovet vot1

УХВАЛИЛИ:

- Провести річне оцінювання здобувачів освіти ліцею з фізичної культури за результатами І та ІІ триместру.

- Оголосити подяку здобувачам освіти ліцею, що входять до першої двадцятки рейтингу ліцею або мають річні оцінки зі всіх предметів високого рівня.

- Звільнити учнів 9-х класів у 2019-2020 навчальному році від державної підсумкової атестації (далі - ДПА). У відповідних документах про освіту робиться запис «звільнений(а)»

- Випустити з ліцею учнів 9 класу згідно списку з врученням свідоцтва про здобуття базової загальної середньої освіти та додатка до нього, здобувачів освіти 9х класів, що мають низький рівень з предметів спеціального циклу не переводити до наступного класу навчання,  наказом директора ліцею відрахувати:

- Вручити свідоцтва про базову загальну середню освіту з відзнакою таким учням: учню 09Г класу  Зіборову Нікіті Андрійовичу, учням 09В класу Мазур Арсенію Андрійовича, Берніковій Олександрі Ігорівні, Добровій Олені Дмитрівні.

- Здобувачів освіти 8 класів, що мають низький рівень з предметів спеціального циклу, відрахувати із ліцею та надати можливість участі у вступному випробуванні до ліцею разом зі школярами міста;

- Здобувачів освіти 10 класів, що мають низький рівень з предметів спеціального циклу:  

відрахувати із ліцею.

- Перевести здобувачів освіти 8, 9, 10 класів, що мають рівень успішності не нижче середнього з предметів спеціального циклу до наступного класу навчання.

- Рішенням педагогічної, за результатами річного оцінювання, ради оголосити 

3. Про випуск учнів 11 класів 2019-2020 навчального року.

СЛУХАЛИ:

Заступника директора з навчально-виховної роботи Яблуновську Юлію Анатоліївну 

3.1. Яка довела до відому, що учень 11Е класу екстернатної форми навчання Калюжний Денис Євгенійович атестований з всіх предметів освітньої програми 11 класу та на виконання законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», відповідно до Положення про індивідуальну форму здобуття загальної середньої освіти, затверджено Наказ Міністерства освіти і науки України 12 січня 2016 року N 8 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 10 липня 2019 року N 955) Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 02 серпня 2019 р. за N 852/33823, керуючись п. 4 Порядком проведення державної підсумкової атестацію , затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 07.12.2018 № 1369, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02.01.2019 за № 8/32979 має бути допущений до державної підсумкової.

СЛУХАЛИ:

Директора Херсонського фізико-технічного ліцею Бабенко Миколу Івановича

3.2. Який проінформував, що на виконання ст.35 Закону України “Про освіту”, ст. ст. 6, 18 Закону України “Про загальну середню освіту”, Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.06.2010 № 778, п. 2.5., 2.7, Статуту гімназії, відповідно до Порядку переведення учнів (вихованців) загальноосвітнього навчального закладу до наступного класу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 14.07.2015 №762, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 липня 2015 за № 924/27369 учні 11 класів, що пройшли річне оцінювання мають бути допущені до проходження державної підсумкової атестації у форматі ЗНО учнів 11-х класів згідно списку

ВИСТУПИВ:

Заступник директора з інформаційної роботи Шовкун В.В, який доповів, що за Відповідно до Положення про золоту медаль «За високі досягнення у навчанні» та срібну медаль «За досягнення у навчанні», за підсумками річного оцінювання 2018-2019 та 2019-2020 навчальних років, можна вважати претендентами

на золоту медаль - учнів 11В класу, Андрієвського Івана Ігоровича, Логінова Іллю Геннадійовича.
на срібну медаль - ученицю 11А класу, Коваль Діану Миколаївну.

ГОЛОСУВАЛИ:

pedsovet vot2

УХВАЛИЛИ:

- Допустити до державної підсумкової атестації у вигляді ЗНО учня екстернатної форми навчання Калюжного Дениса Євгенійовича;

- Допустити до державної підсумкової атестації у вигляді ЗНО учні 11 класів (за списоком);

- Вважати претендентами на золоту медаль - учнів 11В класу, Андрієвського Івана Ігоровича, Логінова Іллю Геннадійовича; на срібну медаль - ученицю 11А класу, Коваль Діану Миколаївну.

4. Про присвоєння наукових премій учням ліцею та визначення кандидата на отримання стипендії "Учень року"

СЛУХАЛИ:

Заступника директора з науково-методичної роботи Растьогіна Михайла Юрійовича

«Як завжди, наприкінці навчального року ми заохочуємо наших кращих учнів, які старанно навчалися, брали участь у різноманітних конкурсах та змаганнях, сприяли підвищенню престижу нашого закладу в області, країні та у всьому світі»

4.1. Спираючись на результати участі в олімпіадах, конкурсах-захистах МАН пропоную:

Нагородити премією ім В.В.Миронова (за найкращі показники у виступах на олімпіадах з фізики та астрономії):

Богдан Марину Андріївну (8В клас) – учасник 4 етапу олімпіади з фізики, призер третього етапу олімпіади з фізики (1 місце);

Нагородити премією ім. В.В.Губанова (за найкращі показники у захисті науково-дослідницьких проектів):

Нагородити премією за підвищення престижу ліцею в Україні:

Нагородити премією за підвищення престижу ліцею у світі

4.2. Відповідно до Положення про порядок призначення обласної стипендії переможцям обласного конкурсу серед учнів закладів загальної середньої професійної (професійно-технічної) освіти Херсонської області «Учень року», (рішення ХХХІІ сесії обласної ради VII скликання від 28.02.2020 №1566) прошу підтримати кандидатуру

ГОЛОСУВАЛИ:

pedsovet vot3

УХВАЛИЛИ:

Нагородити премією ім В.В.Миронова:

Нагородити премією ім. В.В.Губанова:

Нагородити премією за підвищення престижу ліцею в Україні:

Нагородити премією за підвищення престижу ліцею у світі

Визначити кандидатом для участі у конкурсі серед учнів закладів загальної середньої професійної (професійно-технічної) освіти Херсонської області «Учень року»
Зіборова Нікіту Андрійовича (9Г клас).

5. Затвердження кандидатури на обласну стипендію «Флагман освіти» 2019-2020н.р.

СЛУХАЛИ:

Заступника директора з науково-методичної роботи Растьогіна Михайла Юрійовича:

5.1. Відповідно до Положення про порядок призначення обласної стипендії переможцям обласного конкурсу серед учителів закладів загальної середньої освіти «Флагмани шкіл Херсонщини» (рішення ХХХІІ сесії обласної ради VII скликання від 28.02.2020 №1566) та з метою стимулювання інтелектуального та творчого розвитку вчителів, їх майстерності та активної участі у становленні й розвитку системи освіти.

Відповідно до критеріїв: забезпечення стабільних високих результатів якості знань вихованців; підготовка переможців предметних олімпіад, турнірів, конкурсів, фестивалів не нижче обласного рівня; здійснення якісної підготовки випускників до зовнішнього незалежного оцінювання (190 і вище балів); проведення науково-дослідницької роботи з учнями та забезпечення участі вихованців у конкурсі-захисті наукових робіт Малої академії наук України; участь у конкурсах фахової майстерності; володіння інноваційними освітніми методиками і технологіями, активне їх використання і поширення у професійному середовищі; вміння продукувати оригінальні, інноваційні ідеї; внесення пропозицій щодо удосконалення освітнього процесу в закладі освіти тощо.

Визначити кандидатом на призначення стипендії серед учителів закладів загальної середньої освіти «Флагмани шкіл Херсонщини».

ВИСТУПИЛА:

Далечіна  Вікторія Миколаївна  - голова профспілки Херсонського фізико-технічного ліцею.

Запросила пропонувати кандидатури колег щодо призначення стипендії серед учителів закладів загальної середньої освіти «Флагмани шкіл Херсонщини». Обрані кандидатури:

ГОЛОСУВАЛИ:

pedsovet vot4

УХВАЛИЛИ:

Визначити кандидатом на призначення стипендії серед учителів закладів загальної середньої освіти «Флагмани шкіл Херсонщини» вчителя фізики – Ніколаєнка Юрія Івановича.

Вхід до вашого аккаунту