Як розраховується рейтинг та триместрова річна оцінка

Тематичні атестації: (AKR)

Види тематичної атестації: Директорські (2 семестр),  аудиторні, самостійні контрольні роботи.

Поточна атестація - "накопичувальний балл": (NB)

Види поточної атестації: робота на уроці під керівництвом вчителя, робота з відкритими джерелами інформації, робота вдома, тощо.

Семестрова оцінка (Sem) розрахувується:

Річна оцінка розраховується:

 

Рейтинг учня розраховується з використанням коефіцієнтів значущості предметів ( наведених у таблиці - стовпчик « Коефіцієнт » ) за такою формулою

або

Подібний метод розрахунку рейтингу дозволяє підвищити значимість оцінок з профільних предметів в ліцеї .

Окремо розраховується рейтинг за спеціальним циклу предметів (алгебра , геометрія , інформатики , фізика , хімія) у зв'язку з тим , що вони є профілюючими у фізико - технічному ліцеї .
Окремо розраховується рейтинг по загальноосвітній циклу предметів .
Окремо розраховується рейтинг з усіх предметів - загальний рейтинг , згідно з ним визначається рейтингове місце ліцеїста в класі , на паралелі , в ліцеї .

Наприклад , для наведених у таблиці оцінок :

Вхід до вашого аккаунту