інформатика

1практика04 вересняІнформація, інформаційні процеси, системи, технології

Інформаційні системи та процеси. Інформація. Опрацювання даних як інформаційний процес. Інформаційні повідомлення. Кодування та декодування повідомлень

2практика11 вересняСпособи кодування інформації. Двійкове кодування. Одиниці вимірювання.

Способи кодування інформації. Двійкове кодування. Принципи кодування символів. Одиниці вимірювання довжини двійкового коду. Вимірювання обсягів інформації. Алфавітний підхід. Залежність довжини коду від алфавіту. Найменьша довжина коду. Загальна структура таблиць кодів, наприклад, ASCII, Windows - 1251, Unicode. Практична робота. Обчислення обсягу текстових повідомлень.

3практика18 вересняОперативний запамятовуючий пристрій. Представлення даних в пам’яті комп’ютера. Тестування.

Оперативний запамятовуючий пристрій. Представлення даних в пам’яті комп’ютера. Поняття комірки. Залежність значення комірки від її розміру.

Тестування. Двійкове кодування. Одиниці вимірювання.

4практика25 вересня Кодування чисел. Поняття про системи числення.

Кодування чисел. Поняття про системи числення: позиційні та непозиційні системи. Властивості позиційних систем числення на приклалі "2", "8", "16" та інших. Арифметичні дії.

5практика02 жовтня

Способи кодування інформації. Двійкове кодування.

6практика09 жовтняСистеми числення з основами "2" і "2n". Переведення чисел між системами числення.

Алгоритми переведення чисел між системами числення. Системи числення з основами "2" і "2n". Швидкий перевод з "2" в "8" і "16" та навпаки. Практична робота. Переведення між системами числення.

7практика16 жовтняКодування графічної інформації.

Cтандартний пристрій виведення інформації. Розділова здатність екрану. Принципи кодування графічних даних. Колірна схема. Принципи кодування кольору в колірних схемах RGB, CMYK, HSB. Практична робота. Обчислення обсягу графічної інформації.

8практика23 жовтняКодування звукових даних; відео даних. Тестування.

Принципи кодування звукових даних; відео даних. Cтандартний пристрій виведення аудіо-відео інформації. Практична робота. Обчислення обсягу аудіо-відео інформації.

Тестування. Кодування графічної та аудіо-відео інформації.

9практика30 жовтня

Інформаційний обсяг повідомлень даних різних типів.

10практика06 листопадаОсновні поняття алгоритмізації. Влвстивості та структури алгоритмів.

Поняття алгоритма. Властивості алгоритмів, способи представлення алгоритмів, базові алгоритмічні структури.

11практика13 листопадаАлгоритми та Виконавці. Система команд виконавця.

Виконавець та характеристики Виконавця: імя, середовище, система команд, дії. Процесор, як виконавець. Складові: УУ, АЛУ, регистри. Алгоритм роботи процесора. Розвязування задач із різними типами Виконавців.

12практика27 листопадаАлгоритми з величинами. Формальне виконання алгоритмів.

Величини, як дані, що обробляються алгоритмами. Види даних: аргументи(вхідні дані), результати(вихідні дані), проміжні величини. Формальне виконання алгоритму.

13практика04 грудняМоделі та моделювання. Інформаційні моделі.

Поняття моделі, моделювання, інформаційної моделі. Матеріальні і нематеріальні моделі. Моделювання. Інформаційна модель. Класифікація моделей. Інформація – основа вивчення об`єктів і процесів. Форми подання інформаційної моделі. Належність конкретних моделей до відповідних класів. Необхідність створення інформаційної моделі задачі.

14практика11 грудняЕтапи розвязування задач. Практична робота: «Побудова інформаційної моделі».

Послідовність етапів розв’язування задач на комп’ютері. визначення етапів розв’язування задач на комп’ютері. Характеристика кожного етапу. Практична робота: «Побудова інформаційної моделі». Розв’язування компетентнісних задач.

15практика18 грудня

Введення в алгоритмізацію.

16практика15 січняМови програмування. Класифікація мов програмування.

Поняття про мови програмування. Класифікація мов програмування. Мови та системи програмування. Мови низького і високого рівня. Машинні мови. Транслятори. Поняття про інтерпретацію та компіляцію. Поняття про структурне програмування. Транслятори: компілятори та інтерпретатори. Система програмування С++ та її переваги. Мова програмування як один із способів представлення алгоритму. Основні елементи середовища програмування. Структура найпростійшої програми.

17практика22 січняАрифметичні вирази. Операції. Стандартні функції.

Введення в мову програмування. Складові мови: алфавит, операції, вирази, стандартні функції, оператори. Оператор присвоювання. Складання і визначення значень аріфметичних виразів. Пріоритет операцій. Переведення виразів у зворотному порядку (математична форма).

18практика29 січняСтандартні потоки введення-виведення. Практична робота: «Керуючі символи виведення даних».

Середовище програмування.Основні складові. Алгоритм роботи у сережовищі програмування. Стандартні пристрої введення-виведення інформації. Підключення бібліотек. Пространство имен. Керування виведенням даних.

19практика05 лютогоВведення даних.  Розробка лінійних алгоритмів та їх реалізація у вигляді програм.

Введення даних.  Розробка лінійних алгоритмів та їх
реалізація у вигляді програм.

20практика12 лютого

Введення в програмування.

21практика19 лютого Поняття величини. Типи величин.

Програма, як код алгоритма. Величина - головний обєкт обробки інформаціїї. Характеристики величини: імя(ідентифікатор), тип вид, значення. Структура памяті. Зв`язок між ідентифікатором і коміркою памяті. Величини змінні та сталі. Типи величин. Перелік стандартних типів. Опис(декларування) величин у програмі.  Особливості операцій / і % для цілих чисел.

22практика26 лютогоРозвязування компетентнісних задач.

Введення даних.  Практична робота. Простійші обчислення. Розробка лінійних алгоритмів та їх реалізація у вигляді програм.

Директорська підсумкова атестація
23практика04 березняЕлементи алгебри логіки. Висловлювання.

Істинні та хибні висловлювання. Логічні змінні. Логічні вирази; логічні операції диз’юнкції, кон’юнкції та заперечення; таблиці істинності; прості та складені логічні виразі; обчислення значень логічних виразів

24практика18 березняПрактична робота. Побудова логічних виразів та їх обчислення

Побудова логічних виразів та їх обчислення.

25практика25 березняАлгоритми з розгалуженнями. Умовний оператор.

Операції відношення. Приклади простих та вкладених розгалужень. Скорочена і повна форма операторів розгалуження. Відмінність між скороченою і повною формою операції розгалуження. Опис у програмі.

26практика01 квітняПослідовні та вкладені конструкції розгалуження.
27практика08 квітняОператор вибору.
28практика15 квітня

Логічні вирази. Умовний оператор.

29практика22 квітняРозвязування задач з використанням операторів розгалуження та вибору.
30практика29 квітняЦиклічні структури алгоритмів. Типи циклів.

Цикли while() і do_while(); Особливості циклів. Цикл while()/ Рзвязування задач: сума, добуток, середнє, мах, мін.

31практика06 травняЦиклічні структури алгоритмів.

Цикли while().  Рзвязування задач: табулювання функцій. 

 

32практика13 травня
33практика20 травняЦиклічні структури алгоритмів.

Цикл do_while(); Особливості циклів. Рзвязування задач: пошук, пошук за умовою.

34практика27 травняПоєднання циклічних структур алгоритмів з розгалуженням.

Реалізація складених структур алгоритмів. Вкладені цикли, Цикли із розгалуженнямю