історія України

1лекція09 вересняРозділ 1. Українські землі у складі Речі Посполитої (16- перша половина 17 ст.) Статус українських земель у складі Королівства Польського, Великого князівства Литовського, Руського і Жемантійського, Священної Римської та Османської імперій, Московського царства в першій половині 16 ст.Люблінська унія та її вплив на українське суспільство. Соціальна структура суспільства в Україні 16 ст. Литовські статути. Економічне життя.

Розділ 1. Українські землі у складі Речі Посполитої (16-перша половина 17 ст.)

2лекція23 вересняРеформаційний і контрреформаційний рухи в Україні. Криза православної церкви. Церковні собори в Бересті 1596 р. Розкол православної церкви. Утворення унійної (греко-католицької) церкви. Реформи митрополита Петра Могили.
3лекція07 жовтняКультурно- освітнє життя. Єзуїтські колегії, Острозька Академія, братські школи. Київська (Києво-Могилянська) колегія. Містобудування, архітектура, образотворче мистецтво 16 - першої половини 17 ст.
4лекція21 жовтняРозділ 2. Становлення козацтва (16- перша половина 17 ст. Походження козацтва. Д. Вишневецький. Перші Січі. Запорозька Січ - козацька республіка. Реєстрове козацтво. Становлення козацького стану. Козацькі повстання кінця 16 ст
5лекція04 листопада Походи козаків першої чверті 17 ст. Гетьман П. Конашевич-Сагайдачний. Військо Запорозьке і Хотинська війна.Козацько- селянські повстання 20-30-х рр. 17 ст. "Ординація Війська Запорозького".
6лекція25 листопадаРозділ 3. Національно-визвольна війна українського народу середини 17 ст. Передумови Національно-визвольної війни. Богдан Хмельницький. Козацько- кримський союз. Події 1648-1649 рр. Зборівський договір.
7лекція09 грудняЗаснування Української козацької держави - Війська Запорозького Події 1650-1651 рр. Битва під Берестечком і Білоцерківський договір. Іван Богун. Битва під Батогом. Молдавські походи. Облога Жванця. Воєнно-політичні події 1652-1653 рр.
8лекція23 грудняУкраїнська козацька держава - Військо Запорозьке. Адміністративно- територіальний устрій. Соціально-економічні реформи. Зовнішня політика: у пошуку союзників. Україно- московський договір 1654 р. Воєнні -політичні події 1654 - 1655 рр. Віленське перемир я. Українсько-шведсько-трансільванський союз.
9лекція20 січняРозділ 4. Козацька Україна наприкінці 50-х рр. 17 ст. - на початку 18 ст. І. Виговський. Гадяцька угода. Україно - московська війна. Конотопська битва. Початок Руїни. Юрій Хмельницький.
10лекція03 лютогоРозкол Гетьманської держави. Павло Тетеря та Іван Брюховецький. Андрусівське перемир`я. Петро Дорошенко. Спроби об єднання Лівобережної та Правобережної Гетьманщини. Чигиринські походи. Бахчисарайський мир. "Вічний мир". Дем ян Многогрішний. Іван Самойлович.
11лекція17 лютогоПравобережна та Лівобережна Гетьманщини в 60-80-х рр. XVII ст. Запорозька Січ у другій половині XVII ст. Кошовий отаман Іван Сірко.Господарське життя та політичний устрій Лівобережної Гетьманщини та Слобідської України.
Директорська підсумкова атестація
12лекція24 лютогоГетьманщина в часи Івана Мазепи. Пилип Орлик і його Конституція. Ліквідація козацтва на Правобережній Україні. Церковне життя. Освіта. Архітектура. Образотворче мистецтво.
13лекція16 березняРозділ 5. Українські землі в 20-90 -х роках 18 ст. Імперський наступ на автономію. Павло Полуботок. Данило Апостол. Нова Січ.
14лекція30 березняКирило Розумовський. Ліквідація гетьманства і козацького устрою в Україні.
15лекція13 квітняПідкорення Кримського ханства. Колонізація Півдня України. Правобережна Україна. Гайдамаки. Коліївщина.
16лекція27 квітняБуковина, Східна Галичина, Закарпаття. Рух опришків. Поділи Речі Посполитої: зміни у становищі Правобережної України та західноукраїнських земель.
17лекція11 травняОсвіта і наука. Києво - Могилянська академія. Григорій Сковорода. Архітектура.Образотворче мистецтво. Музика. Узагальнення до курсу. Здобутки українського суспільства. внесок України у формування європейської цивілізації.