хімія

1лекція03 вересняВступний інструктаж з ТБ під час занять з хімії. Повторення найважливіших питань курсу хімії 7 класу. Найважливіші хімічні поняття.Прості й складні речовини (кисень, вода). Реакції розкладу, сполучення. Відносна молекулярна маса, її обчислення за хімічною формулою. Масова частка елемента в складній речовині.
2лекція10 вересня Тема 1. Періодичний закон і періодична система хімічних елементів. Будова атома Короткі історичні відомості про спроби класифікації хімічних елементів. Поняття про лужні, інертні елементи, галогени.
3лекція17 вересняБудова атома. Склад атомних ядер (протони і нейтрони). Протонне число. Нуклонне число.
4лекція24 вересняБудова електронних оболонок атомів хімічних елементів № 1-20.Стан електронів у атомі. Електронні орбіталі. Енергетичні рівні та підрівні; їх заповнення електронами в атомах хімічних елементів № 1-20.
5лекція01 жовтня Електронні та графічні електронні формули атомів хімічних елементів № 1-20. Поняття про радіус атома.
6лекція08 жовтняПеріодичний закон Д.І. Менделєєва (Сучасне формулювання періодичного закону) Періодична система хімічних елементів, її структура.
7лекція15 жовтняХарактеристика хімічних елементів № 1-20 за їхнім місцем у періодичній системі та будовою атома Періодична система хімічних елементів з позиції теорії будови атома. Значення періодичного закону.
8лекція22 жовтнянавчальні проекти
9лекція29 жовтняУзагальнення знань.
10лекція05 листопада
11лекція12 листопада Тема 2. Хімічний зв’язок і будова речовини. Природа хімічного зв’язку. Електронегативність елементів. Ковалентний зв’язок, його утворення.Електронні формули молекул. Полярний і неполярний ковалентний зв’язок.Йони. Йонний зв’язок, його утворення.
12лекція26 листопадаКристалічні ґратки. Атомні, молекулярні та йонні кристали. Залежність фізичних властивостей речовин від типів кристалічних ґраток. Практична робота №1 Дослідження фізичних властивостей речовин з різними типами кристалічних граток Узагальнення знань
13лекція03 грудня"Тема 3. Кількість речовини. Розрахунки за хімічними формулами Кількість речовини. Моль – одиниця кількості речовини. Стала Авогадро. Молярна маса. Обчислення молярної маси речовини
14лекція10 грудняЗакон Авогадро. Молярний об’єм газів. Обчислення числа частинок (атомів, молекул, йонів) у певній кількості речовини, масі, об’ємі.. Обчислення за хімічною формулою маси даної кількості речовини і кількості речовини за відомою масою
15лекція17 грудняВідносна густина газів.Обчислення з використанням відносної густини газів.Обчислення об’єму певної маси або кількості речовини відомого газу за нормальних умов
16лекція24 грудняРзв`язок розрахункових задач
17лекція14 січняТема 4. Основні класи неорганічних сполук Класифікація оксидів, їхні склад і номенклатура, фізичні властивості
18лекція21 січня Класифікація кислот, їхні склад і номенклатура, фізичні властивості
19лекція28 січняКласифікація основ, їхні склад і номенклатура, фізичні властивості
20лекція04 лютого
21лекція11 лютогоКласифікація солей, їхні склад і номенклатура, фізичні властивості
22лекція18 лютого Хімічні властивості оснόвних, кислотних та амфотерних оксидів: взаємодія з водою, кислотами, лугами, іншими оксидами
23лекція25 лютогоХімічні властивості кислот: дія на індикатори, взаємодія з металами, основними оксидами, основами, солями. Реакція нейтралізації. Ряд активності металів. Реакції заміщення й обміну. Заходи безпеки під час роботи з кислотами.
Директорська підсумкова атестація
24лекція03 березня Хімічні властивості лугів: дія на індикатори, взаємодія з кислотами, кислотними оксидами, солями. Хімічні властивості нерозчинних основ: взаємодія з кислотами і розкладання внаслідок нагрівання. Заходи безпеки під час роботи з лугами.
25лекція17 березня Хімічні властивості середніх солей: взаємодія з металами, кислотами, лугами, іншими солями
26лекція24 березняРозв`язок розрахункових задач за хімічним рівнянням
27лекція31 березня Поняття про амфотерні гідроксиди.Хімічні властивості амфотерних гідроксидів: взаємодія з кислотами, лугами (в розчині, при сплавлянні
28лекція07 квітняГенетичні зв’язки між основними класами неорганічних сполук.
29лекція14 квітняРозв`язок завдань
30лекція21 квітняПрактичні роботи 2. Дослідження властивостей основних класів неорганічних сполук. 3. Розв’язування експериментальних задач.
31лекція28 квітняПоширеність у природі та використання оксидів, кислот, основ і середніх солей.
32лекція05 травня
33лекція12 травняУзагальнення знань.
34лекція19 травняВпльив хімічних сполук на довкілля і здоров’я людини.
35лекція26 травняНавчальні проекти