астрономія

1лекція02 вересняПРЕДМЕТ АСТРОНОМІЇ. ЇЇ розвиток і значення в житті суспільства. Розвиток астрономічної науки в Україні. Зоряне небо та небесна сфера. Сузір’я та поділ зоряного неба на сузір’я. Видимі зоряні величини. Одиниці відстаней в астрономії. Абсолютна зоряна величина.
2лекція16 вересняНебесна сфера і добовий рух світил. Горизонтальна та екваторіальна системи координат. Зоряні каталоги і карти. Видимий рух Сонця. Екліптика.
3лекція30 вересняЗакони руху небесних тіл. Закони Кеплера та їх зв’язок із законами Ньютона. Елементи орбіт та їх геометричне подання. Космічні швидкості на поверхнях небесних тіл та у просторі. Рух штучних супутників. Сонячні та місячні затемнення, частота і умови видимості. Припливні явища.
4лекція28 жовтняЧас та календар. Принципи вимірювання часу (шкали вимірювання і системи відліку). Зоряний час. Сонячний час: справжній і середній. Рівняння часу. Шкала всесвітнього часу. Шкала атомного часу. Координований всесвітній час. Системи відліку: місцевий, всесвітній, поясний час та зв’язок між ними. Лінія зміни дат. Літній та зимовий час. Календар. Сонячні, місячні та місячно-сонячні календарі. Юліанський та григоріанський календарі.
5лекція11 листопадаСОНЯЧНОЇ СИСТЕМИ. Гіпотези і теорії виникнення Сонячної системи, утворення планет. Відкриття екзопланет, їх фізичні характеристики. (АКР№1)
6лекція02 грудняПланети земної групи та планети-гіганти. Фізичні та орбітальні характеристики. Місяць: фізичні характеристики та проблема походження. Рельєф та фізичні умови на поверхні.
7лекція16 грудняМалі тіла Сонячної системи. Астероїди. Комети. Тіла з поясу Койпера. Метеори та метеорити. Метеорні потоки. Фізичні характеристики малих тіл Сонячної системи та гіпотези походження. Астероїдна небезпека.
8лекція13 січняОснови теорії відносності та її використання у астрономії. Принцип Галілея. Принцип відносності Ейнштейна. Уповільнення часу, скорочення довжини, релятивістське додавання швидкостей для руху об`єктів в міжзоряному просторі.
9лекція27 січняЗОРІ. Узагальнені характеристики стаціонарних зір Визначення відстаней до зір. Хімічний склад зоряної речовини. Температури, світності, розміри, маси, густини зір. Взаємозв’язок між розміром, температурою та абсолютною зоряною величиною. Спектральна класифікація зір. Діаграма Герцшпрунга-Рессела. Розв`язування задач.
10лекція10 лютогоДжерела енергії зір. Температура у надрах зір. Внутрішня будова зір. Закон взаємозв`язку маси та енергії. Релятивістська динаміка. Маса. Сила. Імпульс. Енергія.
11лекція24 лютогоСонце як зоря. Загальні характеристики Сонця, внутрішня будова, атмосфера, обертання Сонця. Джерело сонячної енергії. Місце Сонця на діаграмі Гершпрунга-Рессела. Сонячна активність, сонячно-земні зв’язки. Розв`язування задач.
12лекція03 березняПодвійні та нестаціонарні зорі. Подвійні зорі різних типів. Змінні зорі. Пульсуючі змінні. Нові та над-нові зорі. Утворення хімічних елементів. (АКР№2)
13лекція24 березняУтворення та еволюція зір. Міжзоряне середовище, його густина та температура. Протозорі. Утворення зір в асоціаціях. Залежність часу існування зорі від початкової маси. Стадія головної послідовності, червоні гіганти та надгіганти. Кінцеві стадії еволюції зір, білі карлики, нейтронні зорі, пульсари. Кінцева стадія еволюції Сонця. Чорні діри. Сфера Шварцшильда.
14лекція07 квітняМЕТОДИ ТА ЗАСОБИ АСТРОНОМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ Оптичні та радіотелескопи. Формула збільшення телескопа, а також роздільна здатність та проникна сила.
15лекція21 квітняЕлектромагнітне випромінювання небесних тіл. Електромагнітний спектр. Астрофотометрія. Основні поняття фотометрії. Фотоемульсія, прилад із зарядовим зв’язком (ПЗЗ). Ефект Доплера. Визначення променевої швидкості за спектром.
16лекція05 травняАстроспектроскопія. Основні поняття спектроскопії. Закон випромінювання Планка. Види спектрів космічних об’єктів. Спектральні прилади. Принцип визначення хімічного складу та температури космічних тіл. (АКР№3)
17лекція19 травняНАША ГАЛАКТИКА. Складові, розмір і спіральна структура Галактики. Склад, маса, чисельність зір. Типи населення Галактики, зоряні скупчення.

Вхід до вашого аккаунту