алгебра

1лекція02 вересняМножина та її елементи, операції над множинами. Скінченні та нескінченні множини. Зліченні множини
2лекція02 вересняЧислові функції. Область визначення і множина значень функції. Способи задання функції. Графік функції. Зростання і спадання, парність і непарність функцій,найбільше та найменше значення функції
3практика07 вересня Основні поняття теорії множин. Операції над множинами. Круги Ейлера
4лекція09 вересня Побудова графіків функцій за допомогою геометричних перетворень
5практика14 вересняВластивості функцій та їх графіки
6лекція16 вересняОбернена функція. Використання властивостей обернених функцій до розв`язування задач
7лекція16 вересня Рівносильні перетворення рівнянь та нерівностей. Рівняння-наслідки. Метод інтервалів
8практика21 вересняПарні і непарні функції. Побудова графіків функцій за допомогою геометричних перетворень
9лекція23 вересняРівняння та нерівності з двома змінними. Розв`язування систем нерівностей з двома змінними
10практика28 вересняАудиторна контрольна робота №1
11лекція30 вересняСтепенева функція з натуральним показником. Степенева функція з цілим показником
12лекція30 вересняКорінь n-го степеня та його властивості. Арифметичний корінь n-го степеня та його властивості
13практика05 жовтняСтепенева функція з натуральним показником. Степенева функція з цілим показником
14лекція07 жовтняТотожні перетворення виразів, які містять корінь n-го степеня
15практика12 жовтняТотожні перетворення виразів, які містять корінь n-го степеня
16практика19 жовтняПеретворення виразів, які містять степінь з раціональним показником
17лекція21 жовтняФункція корінь n-го степеня та її графік. Означення та властивості степеня з раціональним показником
18практика26 жовтняАудиторна контрольна робота №2
19лекція28 жовтняПеретворення виразів, які містять степінь з раціональним показником
20лекція28 жовтняІрраціональні рівняння. Метод рівносильних перетворень при розв’язуванні ірраціональних рівнянь
21практика02 листопадаРозв’язування ірраціональних рівнянь
22лекція04 листопадаРізні прийоми розв’язування ірраціональних рівнянь та їх систем
23практика09 листопадаРозв’язування ірраціональних нерівностей
24лекція11 листопадаІрраціональні нерівності
25лекція11 листопадаІрраціональні нерівності
26практика23 листопадаРадіанне вимірювання кутів. Тригонометричні функції числового аргументу
27лекція25 листопадаРадіанне вимірювання кутів. Тригонометричні функції числового аргументу
28практика30 листопадаРозв’язування завдань на періодичність тригонометричних функцій
29лекція02 грудняЗнаки значень тригонометричних функцій. Парність і непарність тригонометричних функцій
30лекція02 грудняПеріодичні функції
31практика07 грудняПобудова графіків тригонометричних функцій
32лекція09 грудняВластивості та графіки тригонометричних функцій
33практика14 грудняАудиторна контрольна робота №3
34лекція16 грудняОсновні співвідношення між тригонометричними функціями одного аргументу. Формули додавання
35лекція16 грудняФормули зведення
36практика21 грудняФормули додавання. Формули зведення. Формули подвійного, потрійного і половинного аргументу
37лекція23 грудняТригонометричні формули подвійного, потрійного і половинного аргументу
38практика11 січняПеретворення тригонометричних виразів
39лекція13 січняФормули перетворення добутку тригонометричних функцій у суму. Гармонічні коливання
40лекція13 січняФормули пониження степеня. Вираження тригонометричних функцій кута через тангенс половиного аргументу
41практика18 січняОбернені тригонометричні функції та їх властивості
42лекція20 січняОбернені тригонометричні функції та їх властивості
43практика25 січняРозв’язування найпростіших тригонометричних рівнянь
44лекція27 січняРівняння cosx = b, sinx = b
45лекція27 січняРівняння tgx = b, ctgx = b
46практика01 лютогоАудиторна контрольна робота №4
47лекція03 лютогоТригонометричні рівняння, які зводяться до алгебраїчних
48практика08 лютогоРозв’язування тригонометричних рівнянь
49лекція10 лютогоРозв’язування тригонометричних рівнянь методом розкладання на множники
50лекція10 лютогоРізні методи розв’язування тригонометричних рівнянь
51практика15 лютогоРозв’язування тригонометричних рівнянь методом заміни, методом розкладання на множники та іншими методами
52лекція17 лютогоРозв’язування більш складних тригонометричних рівнянь
53практика22 лютогоРозв’язування тригонометричних рівнянь за допомогою рівносильних перетворень. Тригонометричні рівняння з параметром
54лекція24 лютогоПро рівносильні переходи при розв’язуванні тригонометричних рівнянь
55лекція24 лютогоТригонометричні рівняння з параметром
56практика01 березняДиректорська контрольна робота
57лекція03 березняРозв’язування найпростіших тригонометричних нерівностей
58лекція03 березняОсновні методи розв’язування тригонометричних нерівностей
59практика15 березняРозв’язування тригонометричних нерівностей
60лекція17 березняОсновні методи розв’язування тригонометричних нерівностей
61практика22 березняРозв’язування тригонометричних нерівностей з параметром
62лекція24 березняТригонометричні нерівності з параметром
63лекція24 березняГраниця послідовності. Основні теореми про границі послідовностей
64практика29 березняРозв’язування задач на знаходження границі послідовності
65лекція31 березняГраниця функції в точці. Основні теореми про границі функції в точці
66практика05 квітняАудиторна контрольна робота №5
67лекція07 квітняНеперервність функції в точці і на проміжку. Властивості неперервних функцій. Точки розриву функцій
68лекція07 квітняЗадачі, які приводять до поняття похідної. Похідна функції, її геометричний і фізичний зміст
69практика12 квітняОбчислення похідних функцій
70лекція14 квітняПравила диференціювання: похідна суми, добутку і частки функцій. Складена функція. Похідна складеної функції
71практика19 квітняОбчислення похідних функцій
72лекція21 квітняПохідна степеневої та тригонометричних функцій
73лекція21 квітняРівняння дотичної до графіка функції
74практика26 квітняРівняння дотичної до графіка функції
75лекція28 квітняТеорема Ферма, Ролля, Лагранжа
76лекція05 травняОзнаки зростання і спадання функції. Точки екстремуму функції. Екстремуми функції
77лекція05 травняНайбільше і найменше значення функції на проміжку
78практика10 травняАудиторна контрольна робота №6
79лекція12 травняПохідні вищих порядків. Поняття опуклості функції та точки перегину
80практика17 травняНайбільше і найменше значення функції на проміжку. Знаходження проміжків опуклості функції та точок її перегину
81лекція19 травняЗастосування першої та другої похідних до дослідження функцій та побудови їх графіків. Асимптоти графіка функції
82лекція19 травняЗастосування похідної до розв`язування задач, зокрема прикладного змісту
83практика24 травняПобудова графіків функцій
84практика24 травняЗастосування похідної до розв`язування задач прикладного змісту, розв`язування рівнянь та нерівностей, доведення нерівностей
85лекція26 травняУзагальнення теми "Границя та неперервність функцій. Похідна"

Вхід до вашого аккаунту