інформатика

1практика07 вересняПовторення. Рядковий тип даних. Бібліотека String. Стандартні функції. Лінійні структури даних. Масиви. Повторення.

Рядковий тип даних. Введення рядків. Операції конкатенацїї, відношення. Бібліотека String. Стандартні функції: довжина рядка, пошук, підрядок, вставка, видалення, порожній рядок.

Лінійні структури даних. Масиви. Повторення. Базові алгоритми обробки масивів. Алгоритми пошуку. MAX, MIN, за умовою.

2практика14 вересняАлгоритми опрацювання рядкових величин. Масиви. Алгоритми вставки, видалення.

Опрацювання окремих символів рядка, сполучення символів. Пеоретворення рядків. Створення нових рядків.

Масиви. Алгоритми вставки, видалення. Ссув елементів вправо. Ссув елементів вліво. 

3практика21 вересняАлгоритми опрацювання тексту. Впорядкування масивів. Алгоритми сортування.

Сукупність слів. Сукупність рядків. Алгоритми опрацювання тексту. Кількість слів у реченні. Кількість речень у тексті.

Впорядкування масивів за умовою. Алгоритми сортування: Бульбашковий, за Вибором.

4практика28 вересняРозв`язування компетентнісних задач.

Розв`язування практичних задач. Використання методів сортування.

5практика05 жовтня
6практика12 жовтняЛінійні структури даних. Масиви. Повторення.

Лінійні структури даних. Масиви. Повторення. Базові алгоритми обробки масивів. Алгоритми пошуку. MAX, MIN, за умовою. Алгоритми вставки, видалення. Ссув елементів вправо. Ссув елементів вліво.

7практика19 жовтняВказівники. Посилання. Динамічні масиви.

Поняття вказівника, посилання. Використання. Розіменування вказівника.  Вказівники для роботи з лінійними структурами даних(масиви). Пошук елементів за умовою, видаленя та вставлення елементів.

 

8практика26 жовтняКлас Vektor. Методи класу Vektor.

Клас Vektor. Переваги, недоліки. Створення вектору, управління елементами. Методи: push_back(), pop_back(), clear(), empty(), insert(), erase(), size()? max_size(), доступа - [ ], at, front, back.

 

9практика02 листопадаМасиви.

Масиви. Вказівники/

10практика09 листопадаПрямі методи сортування масивів.

Сортування вставленням, обміном, вибором.

Пошук елементів(є ті, що повторюються: перший, останній). Розв`язування задач.

11практика23 листопадаЛінійний та бінарний пошук.

Пошук елементів у відсортуваному масиві. Алгоритм бінарного пошуку.

12практика30 листопадаУдосконалені методи сортування масивів.

Удосконалені методи сортування масивів, швидке сортування. 

Сортування вставками, сортування підрахунком, сортування злиттям.

13практика07 грудняВпорядковані структури даних. Множина (Set)

Set, multiset: застосування, створення; виелементи - дадавання, видалення, пошук, вказівники.

14практика14 грудняКласифікація структур даних: список, словник, стек, черга. Поняття хеш-таблиці.

Класифікація структур даних:
список, словник, стек, черга, хеш-таблиця. Основні поняття. Характеристики та відмінності структур. Методи опрацювання структур: додавання, вилучення та пошук елементів.
Застосування на практиці різних структур даних.

15практика21 грудня

Лінійні структури даних.

16практика11 січняРозв`язування компетентнісних задач.
17практика18 січняСкладені структури. Структури даних struct.

Основні поняття теорії чисел. Робота з великими числами. Форми запису чисел. Експоненціальна форма запису. Особливочті обчислення велики чисел.

18практика25 січняФакторизація чисел.

Прості і складені числа. Алгоритми розкладання на прості множники.

19практика01 лютогоРозв`язування компетентнісних задач.
20практика08 лютогоОсновні поняття теорії графов.

Основні поняття теорії графов. Вершини, ребра, дуги. Орієнтовний граф. Зважений граф. Методи подання графів. Подання графів в компютері: матриця суміжності,список суміжних вершин. Практична робота. Отримання матриці суміжності.

21практика15 лютогоАлгоритм пошуку в глибину.

Стартова вершина графа. Порядок проходження вершин. Використання динамічних структур даних.

22практика22 лютого

Основні поняття теорії графов.

23практика01 березняАлгоритм пошуку в ширину.

Алгоритм пошуку в ширину. Порядок проходження вершин графу. Поняття суміжних вершин та нащадків вершин. Використання динамічних структур даних.

24практика15 березняВизначення найкоротшого шляху в графі
25практика22 березняАлгоритми визначення найкоротшого шляху в графі. Алгоритм Дейкстри.

Алгоритм изначення найкоротшого шляху в графі. Практичне значення алгоритму. Використання для зваженого і незваженого графу. Алгоритм Дейкстри. Математична модель алгоритму.

26практика29 березняАлгоритми визначення найкоротшого шляху в графі. Алгоритм Флойда — Уоршелла.

Алгоритм изначення найкоротшого шляху в графі. Практичне значення алгоритму. Використання для зваженого і незваженого графу. Алгоритм Флойда — Уоршелла. Математична модель алгоритму.

27практика05 квітняКомпютерна реалізація алгоритмів Дейкстри і Флойда — Уоршелла.

Розвязування нескладних задач з використанням класів. Опис класу та обєктів класу. Опис та використання методів. (Консольні проекти С++)

28практика12 квітня

Алгоритми визначення найкоротшого шляху в графі.

29практика19 квітняДинамічне програмування. Методи динамічного програмування.

Динамічне програмування.Динамічне програмування.Методи динамічного програмування. Задачі задачі оптимізації

30практика26 квітняРозв`язування задач динамічного програмування.

Створення проізводних класів (Успадкування). Використання конструкторів базового класу для інціалізації даних. Перевантаження методів.

31практика10 травняЖадібні алгоритми.

 Створення проектів з базовим і проізводними класами.

Події та обробники подій. Взаємодія об’єктів
32практика17 травня

Розв`язування задач динамічного програмування.

33практика24 травняОснови обчислювальної геометрії. Базові поняття.

базові геометричні об’єкти: точка, відрізок, пряма, вектор, многокутник, коло. Приклади геометричних задач: пошук координат точки перетину двох прямих; перевірка приналежності точки відрізку; перевірка приналежності точки многокутнику; обчислення площі многокутника; побудова опуклої оболонки.

34практика24 травняАлгоритми з операціями над векторами.

Обчислення координат векторного добутку двох векторів та його довжини.

Вхід до вашого аккаунту