ІОТ

1практика03 вересняІнструктаж з охорони праці. Архітектура комп’ютера.

Апаратно-програмне забезпечення комп’ютера. Типова архітектура персонального комп’ютера. Призначення складових комп’ютера. Структурно-функціональна схема. Будова і алгоритм роботи ЕОМ за фон Нейманом. Історія засобів опрацювання інформаційних об’єктів. Покоління електронних обчислювальних машин (ЕОМ). Основні властивості і можливості ЕОМ різних поколінь.

2практика10 вересняПроцесор, його будова та призначення. Зовнішні та внутрішні запам’ятовуючі пристрої.

Процесор, його будова та призначення. Функціональне призначення, основні складові частини та основні характеристики процесорів. Зовнішні та внутрішні запам’ятовуючі пристрої. Властивості пам`яті. Відмінність між оперативним і постійним запам’ятовуючими пристроями. Відмінність між зовнішніми та внутрішніми запам’ятовуючими пристроями.

3практика17 вересняПристрої введення / виведення даних. Мультимедійне обладнання.

Пристрої введення / виведення даних. Пристрої, що входять до складу мультимедійного обладнання. Технічні характеристики складових комп’ютера. Призначення та основні властивості моніторів і відеоадаптерів; основні властивості принтерів; принцип дії накопичувачів на магнітних та оптичних дисках.

4практика24 вересняВиди сучасних комп’ютерів. Практична робота. Конфігурування комп’ютера під потребу.

Види сучасних комп’ютерів і їх застосування. Визначення значень властивостей комп’ютера. Практична робота. Конфігурування комп’ютера під потребу.

5практика01 жовтня

Рекомендовано: Індивідуально-груповий проект - Пристрої комп`ютера. Реферат - Історія.

6практика08 жовтняКласифікація програмного забезпечення. Ліцензування.

Класифікація та загальна характеристика програмного забезпечення. Ліцензії на програмне забезпечення, їх типи. Поняття інсталяції та деінсталяції програмного забезпечення. Проблеми сумісності програмного забезпечення.

7практика15 жовтняСистемне програмне забезпечення. Функції та складові ОС.

Класифікація, основні функції та складові операційних систем. Поняття про ядро операційної системи, інтерфейс користувача, драйвери та утиліти. Інсталяція програмного забезпечення. Інсталяція та деінсталяція компонентів операційної системи. Взаємодія основних складових. Поняття файлової системи, відмінності між поширеними файловими системами.

8практика22 жовтняСлужбове програмне забезпечення. Практична робота. Створення архівів та операції над ними.

Архівування даних. Стиснення даних, види стиснення даних. Архіватори. Типи архівів. Операції над архівами: додавати дані до архівів, знаходити дані в архівах, вилучати дані з архівів; оновлювати архіви. Файли архівів різних типів. Запис даних на оптичні носії. Форматування та копіювання дисків Дефрагментація пристроїв пам’яті з файловими системами, встановлення розкладу її проведення. Практична робота. Створення архівів та операції над ними.

9практика29 жовтня

Системне програмне забезпечення.

10практика05 листопадаСтворення та опрацювання текстових документів. Форматування тексту.

Форматування символів, списків(нумеровані й марковані списки), колонок у текстовому документі. Недруковані знаки. Практична робота. Збереження файлів у різних форматах.

11практика12 листопадаСтильове оформлення. Практична робота. Використання стилів для оформлення текстових документів.

Стильове оформлення абзаців. Рівні абзаців та їх зв’язок зі стилями. Створення нових стилів і їх використання в інших документах. Практична робота. Використання стилів для оформлення текстових документів

12практика26 листопадаСкладені текстові документи. Практична робота. Створення текстового документа, що містить об’єкти різних типів.

Алгоритм опрацювання складного текстового документа. Вбудовані об`єкти: таблиці, формули, зображення та їх форматування. Практична робота. Створення текстового документа, що містить об’єкти різних типів.

13практика03 грудняШаблон текстового документа. Структура документа. Практична робота. Структура документа.

Розділи. Структура документа. Колонтитули. Посилання. Закладки та виноски. Автоматизоване створення змісту та покажчиків. Призначення колонтитулу;призначення покажчика. Практична робота. Структура документа. Автоматизоване створення змісту та покажчиків.

14практика10 грудняМакроси та їх використання. Практична робота. Макроси.

Макроси та їх використання. Робота з кількома документами. Налаштування параметрів роботи середовища текстового процесора.

15практика17 грудня

Створення та опрацювання текстових документів.

16практика24 грудняПоняття комп’ютерної графіки. Растрові та векторні зображення.

Поняття комп’ютерної графіки Растрові зображення, їх властивості. Формати файлів растрових зображень. Векторні зображення, їх властивості. Формати файлів векторних зображень. Векторний графічний редактор. Особливості побудови й опрацювання векторних зображень.

17практика14 січняВекторний графічний редактор. Практична робота. Створення простих векторних зображень.

Засоби векторного графічного редактора. Інструменти малювання, призначені для креслення ліній, стрілок, основних геометричних фігур. Лінійки. Сітка. Алгоритм побудови зображення з графічних примітивів. Створення малюнків з кривих і ламаних. Додавання тексту до графічних зображень та його форматування. Практична робота. Створення простих векторних зображень.

18практика21 січняФорматування зображень.

Групування й вирівнювання об’єктів. Обертання, відображання й масштабування об’єктів. Фарбування об’єктів з використанням однорідних, градієнтних, візерункових і текстурних заливок.

19практика28 січня Багатошарові зображення. Практична робота. Створення складених векторних зображень

Багатошарові зображення, розміщення об’єктів у шарах. Використання шарів для створення зображень. Практична робота. Створення складених векторних зображень.

20практика04 лютого Багатошарові зображення. Практична робота. Створення складених векторних зображень

Створення складених векторних зображень.

21практика11 лютогоМультимедійні презентації. Етапи розробки презентації.

Етапи розробки презентації. Структура презентації. Критерії оцінювання презентації. Макети слайдів. Стильове оформлення слайдів презентації. Елементи дизайну презентацій. Дизайн слайда та презентації.

22практика18 лютогоПроектування та розробка розгалужених презентацій.

Гіперпосилання і елементи керування в презентаціях. Призначення елементів управління в презентаціях. Керування показом презентації. Практична робота. Проектування та розробка розгалужених презентацій за визначеними критеріями. Використання вбудованих та зв’язаних об’єктів у презентації.

23практика25 лютогоВбудовані обєкти презентації.

Директорська. Додавання відеокліпів, звукових ефектів і мовного супроводу до слайдової презентації. особливості використання вбудованих і зв’язаних об’єктів. Використання організаційних діаграм у презентаціях.

24практика04 березняЕлементи анімації в презентаціях. Показ презентацій.

Способи застосування ефектів анімації до процесу змінення слайдів та об’єктів на слайдах. Способи показу презентацій.

25практика18 березняТехнології опрацювання числових даних у середовищі табличного процесора. Практична робота. Розв’язування задач на обчислення.

Типи величин у табличному процесорі. Введення даних. Автозаповнення. Абсолютні, відносні й мішані посилання на комірки і діапазони комірок. Копіювання формул і модифікація посилань під час копіювання. Практична робота. Розв’язування задач на обчислення.

26практика25 березняМатематичні та статистичні функції. Практична робота. Використання математичних та статистичних функцій табличного процесора.

Обчислювальні алгоритми в середовищі табличного процесора. Категорії формул. Призначення й використання основних математичних, статистичних функцій табличного процесора. Використання у формулах абсолютних, відносних і мішаних посилань на комірки та діапазони комірок.  Практична робота. Використання математичних та статистичних функцій табличного процесора.

27практика01 квітняЛогічні функції. Практична робота. Використання логічних функцій табличного процесора. Умовне форматування.

Обчислювальні алгоритми в середовищі табличного процесора. Призначення й використання логічних функцій табличного процесора.  Умовне форматування. призначення та алгоритм застосування умовного форматування. Практична робота. Використання логічних функцій табличного процесора.Умовне форматування.

28практика08 квітняОбчислювальні алгоритми в середовищі табличного процесора.

Обчислювальні алгоритми в середовищі табличного процесора.

29практика15 квітняСтворення та налагодження діаграм різного типу, вибір типу діаграми.

Створення та налагодження діаграм різного типу, вибір типу діаграми. Типи діаграм відповідно до мети їх застосування. Критерії визначення типу діаграми для відображення одного або кількох рядів даних. 

30практика22 квітняАвтоматичні та розширені фільтри. Проміжні підсумки. Практична робота. Упорядкування даних у таблицях. Автоматичні та розширені фільтри.

Упорядкування даних у таблицях . Автоматичні та розширені фільтри. Призначення та відмінності автофільтра та розширеного фільтра. Проміжні підсумки. Алгоритм створення проміжних підсумків. Практична робота. Упорядкування даних у таблицях. Автоматичні та розширені фільтри.

31практика29 квітняСтворення форм уведення-виведення. Практична робота. Створення форм уведення-виведення.

Створення інформаційних панелей за допомогою елементів керування в табличному процесорі.

32практика06 травняАналіз даних в середовищі табличного процесора.

Аналіз даних в середовищі табличного процесора

33практика13 травняСтворення та опрацювання об’єктів мультимедіа

Формати аудіо- та відеофайлів. Програмне забезпечення для опрацювання об’єктів мультимедіа. Засоби перетворення аудіо та відеоформатів. Створення та налаштування аудіо-, відео фрагментів.

34практика20 травняПобудова аудіо- та відеоряду. Практична робота. Створення відеокліпу.

Побудова аудіо- та відеоряду. Додавання до відеокліпу відеоефектів та налаштування
переходів між його фрагментами.
Налаштування часових параметрів аудіо- та
відеоряду. Практична робота. Створення відеокліпу.
Додавання відеоефектів, налаштування часових
параметрів аудіо- та відеоряду.

35практика27 травняПрактична робота. Розміщення аудіо- та відеоматеріалів в Інтернеті.

Сервіси розміщення аудіо та відеофайлів в Інтернеті. Практична робота. Розміщення аудіо- та відеоматеріалів в Інтернеті.