українська мова

1лекція02 вересняВступ. Лексикографія. Сучасні лексикографічні джерела: словники, довідкова література( у тому числі на електронних носіях). Поняття норми в сучасній українській літературній мові. Типи норм. Нормативне й ненормативне мовлення.
2лекція09 вересняЛексична норма. Лексичне значення слів. лексична помилка. Слово і контекст. Урок мовленнєвого розвитку. Укладання тематичних словників-мінімумів
3лекція16 вересняКонтрольна робота Слова власне українські й запозичені. Виправдані й небажані запозичення.
4лекція23 вересняЛексичні й фразеологічні синоніми. Синонімічне багатство української мови.Лексичні антоніми і пароніми. Запобігання помилок у вживанні паронімів.
5лекція30 вересняНайпоширеніші випадки порушення лексичної норми. Кальки з інших мов. Недоречне вживання українських слів у невластивому значенні. Урок мовленнєвого розвитку. Усне переказування тексту із творчим завданням
6лекція07 жовтня Основні групи фразеологізмів. Багатозначність, синонімія й антонімія фразеологізмів. утвердження лексичної норми в словниках української мови.
7лекція21 жовтняКонтрольна робота №2 Тестування
8лекція28 жовтняРиторика як мистецтво, наука й навчальна дисципліна. Мовленнєва ситуація. Елементи мовленнєвої ситуації(мовець(адресант), слухач(аудиторія), предмет мовлення, умови успішного спілкування.
9лекція04 листопадаОсобистість мовця. Риси гарного співрозмовника. Воимоги до мовлення оратора. Аудиторія(слухач / слухачі). Види слухання, цілі слухання.
10лекція11 листопада Текст як одиниця спілкування. Етапи підготовки тексту виступу. Види читання і записування тексту виступу. Естетика тексту.
11лекція25 листопада Ефективність мовлення. Комунікативний намір. Мовленнєва поведінка. Стратегія і тактика мовленнєвої поведінки.
12лекція02 грудняМовленнєва подія. Мовленнєвий вчинок. Урок мовленнєвого розвитку. Усне переказування взірцевих текстів промов.
13лекція09 грудняКонтрольна робота №3 Урок мовленнєвого розвитку. Написання есе. Контрольне есе.
14лекція16 грудня Орфоепічна помилка.Орфоепічний словник. Поняття милозвучності. Чергування У / В, І / Й як засіб милозвучності. Урок мовленнєвого розвитку. Складання конспекту тексту наукового стилю.
15лекція23 грудня Основні правила вимови голосних звуків. Основні правила вимови приголосних звуків.
16лекція13 січня Наголос. Нормативний наголос. Основні правила наголошування слів. Варіантне наголошування слів в українській мові. Діалектний наголос.
17лекція20 січня Словорозрізрізнювальний наголос. Складні випадки наголошування слів. Урок мовленнєвого розвитку. Усне і письмове докладне переказування текстів різних стилів.
18лекція27 січняКонтрольна робота. Тестування.
19лекція03 лютогоОрфографічна норма. Орфограма. Орфографічна помилка. Орфографічний словник. Принципи української орфографії. Наголошені Е, И в корені слова.
20лекція10 лютого Правила вживання апострофа. Позначення м"якості приголосних на письмі. Урок мовленнєвого розвитку. Складання ділового листа
21лекція17 лютогоЧергування звуків. Чергування голосних звуків. Чергування приголосних звуків. Зміни приголосних при збігу їх у процесі словотворення.
22лекція24 лютого Спрощення в групах приголосних. Подвоєння та подовження приголосних.
23лекція03 березняПравопис префіксів.Правопис суфіксів. Урок мовленнєвого розвитку. Усне переказування тексту публіцистичного стилю.
24лекція17 березняУживання великої літери. Складні випадки написання прізвищ і географічних назв
25лекція24 березняПравила перенесення слів із рядка в рядок. Правила географічних скорочень слів.
26лекція31 березняКонтрольна робота. Урок мовленнєвого розвитку. Написання есе на одну з тем: " Життя в гармонії з природою", "Моє бачення сучасної школи", " Чого варто уникати в спілкуванні", "Ціна недбалості", "Гаджети чи реальне спілкування?"
27лекція07 квітняНаписання складних слів разом і через дефіс.
28лекція14 квітняНаписання слів іншомовного походження.Правило дев"ятки. Розрізнення прислівників і співзвучних сполук(збоку - з боку; зрештою - з рештою тощо)
29лекція21 квітняНаписання НЕ, НІ з різними частинами мови. Морфологічна норма. Морфологічна помилка.
30лекція28 квітняКонтрольна робота Тестування Іменник. Рід іменників. Паралельні родові форми іменників. Іменникм чоловічого і жіночого роду, що означають назви людей задіяльністю.
31лекція05 травня Іменники чоловічого роду II відміни. III,IV в Ор.Відмінку, словозміна іменників. Кличний відмінок. Творення та відмінювання чоловічих і жіночих імен по батькові.
32лекція12 травня Практична риторика. Суперечка як вид комунікації. Правила ведення суперечки.
33лекція19 травняАргументи й доказовість. Полемічні прийоми. Публічний діалог, дебати.
34лекція26 травня Різновиди суперечки: диспут, дискусія Урок мовленнєвого розвитку. Дискусія на одну із тем: " Гроші. Навіщо їх збирати? Де зберігати? На що витрачати?", " Мовга мода - це добре чи погано?"

Вхід до вашого аккаунту