хімія

1лекція04 вересня Вступний інструктаж з ТБ під час занять з хімії. Корегуєче навчання. Діагностика знань учнів.
2лекція11 вересняПовторення найважливіших питань курсу хімії 7 класу.Прості й складні речовини (кисень, вода). Реакції розкладу, сполучення. Відносна молекулярна маса, її обчислення за хімічною формулою. Масова частка елемента в складній речовині.
3лекція18 вересня Тема 1. Періодичний закон і періодична система хімічних елементів. Будова атома Короткі історичні відомості про спроби класифікації хімічних елементів. Поняття про лужні, інертні елементи, галогени.
4лекція25 вересняБудова атома. Склад атомних ядер (протони і нейтрони). Протонне число. Нуклонне число.
5лекція02 жовтняБудова електронних оболонок атомів хімічних елементів № 1-20.Стан електронів у атомі. Електронні орбіталі. Енергетичні рівні та підрівні; їх заповнення електронами в атомах хімічних елементів № 1-20.
6лекція09 жовтня Електронні та графічні електронні формули атомів хімічних елементів № 1-20. Поняття про радіус атома.
7лекція16 жовтняПеріодичний закон Д.І. Менделєєва (Сучасне формулювання періодичного закону) Періодична система хімічних елементів, її структура
8лекція23 жовтняХарактеристика хімічних елементів № 1-20 за їхнім місцем у періодичній системі та будовою атома
9лекція30 жовтняПеріодична система хімічних елементів з позиції теорії будови атома. Значення періодичного закону.
10лекція06 листопада
11лекція13 листопада Тема 2. Хімічний зв’язок і будова речовини. Природа хімічного зв’язку. Електронегативність елементів. Ковалентний зв’язок, його утворення.Електронні формули молекул. Полярний і неполярний ковалентний зв’язок.
12лекція27 листопадаЙони. Йонний зв’язок, його утворення.
13лекція04 грудняКристалічні ґратки. Атомні, молекулярні та йонні кристали. Залежність фізичних властивостей речовин від типів кристалічних ґраток.Практичні роботи 1. Дослідження фізичних властивостей речовин з різними типами кристалічних ґраток (наприклад: цукру, кухонної солі, графіту).
14лекція11 грудняТема 3. Кількість речовини. Розрахунки за хімічними формулами Кількість речовини. Моль – одиниця кількості речовини. Стала Авогадро.
15лекція18 грудняМолярна маса. Обчислення молярної маси речовини. Обчислення за хімічною формулою маси даної кількості речовини і кількості речовини за відомою масою.
16лекція25 грудняЗакон Авогадро. Молярний об’єм газів.
17лекція15 січняОбчислення об’єму певної маси або кількості речовини відомого газу за нормальних умов.Обчислення числа частинок (атомів, молекул, йонів) у певній кількості речовини, масі, об’ємі.
18лекція22 січняВідносна густина газів. Обчислення з використанням відносної густини газів.
19лекція29 січнярозв’язування розрахункових задач.
20лекція05 лютогоТема 4. Основні класи неорганічних сполук Класифікація неорганічних сполук,Класифікація оксидів, їхні склад і номенклатура. фізичні властивості оксидів.
21лекція12 лютогоКласифікація кислот їхні склад і номенклатура. фізичні властивості кислот.
22лекція19 лютогоКласифікація основ їхні склад і номенклатура. фізичні властивості основ.
23лекція26 лютогоКласифікація солей їхні склад і номенклатура. фізичні властивості солей.
24лекція05 березня
25лекція19 березня Хімічні властивості оснόвних, кислотних та амфотерних оксидів: взаємодія з водою, кислотами, лугами, іншими оксидами.
26лекція26 березняХімічні властивості кислот: дія на індикатори, взаємодія з металами, основними оксидами, основами, солями. Реакція нейтралізації. Ряд активності металів. Реакції заміщення й обміну. Заходи безпеки під час роботи з кислотами.
27лекція02 квітняХімічні властивості лугів: дія на індикатори, взаємодія з кислотами, кислотними оксидами, солями. Хімічні властивості нерозчинних основ: взаємодія з кислотами і розкладання внаслідок нагрівання. Заходи безпеки під час роботи з лугами.
28лекція09 квітняХімічні властивості середніх солей: взаємодія з металами, кислотами, лугами, іншими солями.
29лекція16 квітня Хімічні властивості амфотерних гідроксидів: взаємодія з кислотами, лугами (в розчині, при сплавлянні).
30лекція23 квітняГенетичні зв’язки між основними класами неорганічних сполук.
31лекція30 квітня Розв’язування розрахункових задач за рівняннями хімічних реакцій, обчислення маси, кількісті речовини та об’єму газу (н. у.) за відомою масою, кількістю речовини, об’єму одного з реагентів чи продуктів реакції
32лекція07 травня Узагальнення знань
33лекція14 травня
34лекція21 травняПрактична робота 3. Розв’язування експериментальних задач.
35лекція28 травняПоширеність у природі та використання оксидів, кислот, основ і середніх солей. Вплив на довкілля і здоров’я людини.