хімія

1лекція03 вересняІнструктаж з техніки безпеки. Корегуюче навчання. Діагностика знань учнів.
2лекція10 вересня Повторення початкових понять про органічні речовини. Склад, властивості, застосування окремих представників вуглеводнів (метан, етан, етен, етин), оксигеновмісних (метанол, етанол, гліцерол, етанова кислота) і нітрогеновмісних (аміноетанова кислота) органічних речовин.
3лекція17 вересня Тема 1. Теорія будови органічних сполук Теорія будови органічних сполук. Залежність властивостей речовин від складу і хімічної будови молекул.
4лекція24 вересняПоняття про явище ізомерії та ізомери. Ковалентні карбон-карбонові зв’язки у молекулах органічних сполук: простий, подвійний, потрійний. Класифікація органічних сполук
5лекція01 жовтняРозрахункові задачі 1. Виведення молекулярної формули речовини за масовими частками елементів.
6лекція08 жовтняРозрахункові задачі 2. Виведення молекулярної формули речовини за загальною формулою гомологічного ряду та густиною або відносною густиною.
7лекція15 жовтня Тема 2. Вуглеводні Класифікація вуглеводнів. Алкани. Загальна формула алканів, структурна ізомерія, систематична номенклатура.
8лекція22 жовтняХімічні властивості алканів.
9лекція29 жовтняРозрахункові задачі 3. Виведення молекулярної формули речовини за масою, об’ємом або кількістю речовини реагентів або продуктів реакції.
10лекція05 листопада
11лекція12 листопадаАлкени. Загальні та молекулярні формули алкенів, структурна ізомерія, систематична номенклатура.
12лекція26 листопадаАлкіни. Загальні та молекулярні формули алкінів, структурна ізомерія, систематична номенклатура.
13лекція03 грудняХімічні властивості етену та етину.
14лекція10 грудняАрени. Бензен: молекулярна і структурна формули, фізичні властивості. Хімічні властивості бензену.
15лекція17 грудняМетоди одержання алканів, етену, етину, бензену. Застосування вуглеводнів
16лекція24 грудняУзагальнення та систематизація знань
17лекція14 січняТема 3. Оксигеновмісні органічні сполуки Спирти. Поняття про характеристичну (функціональну) групу. Гідроксильна характеристична (функціональна) група. Насичені одноатомні спирти: загальна та структурні формули, ізомерія (пропанолів і бутанолів), систематична номенклатура. Водневий зв’язок, його вплив на фізичні властивості спиртів.
18лекція21 січняХімічні властивості насичених одноатомних спиртів. Одержання етанолу.
19лекція28 січня Поняття про багатоатомні спирти на прикладі гліцеролу, його хімічні властивості.
20лекція04 лютогоФенол: склад і будова молекули, фізичні та хімічні властивості.
21лекція11 лютогоРозрахункові задачі 4. Обчислення за хімічними рівняннями кількості речовини, маси або об’єму за кількістю речовини, масою або об’ємом реагенту, що містить певну частку домішок.
22лекція18 лютогоУзагальнення знань
23лекція25 лютогоРозв`язок завдань
24лекція04 березня
25лекція18 березняАльдегіди. Склад, будова молекул альдегідів. Альдегідна характеристич-на (функціональна) група. Загальна та структурні формули, систематична номенклатура і фізичні властивості альдегідів. Хімічні властивості етаналю, його одержання.
26лекція25 березняКарбонові кислоти, їх поширення в природі та класифікація. Карбоксильна характеристична (функціональна) група. Склад, будова молекул насичених одноосновних карбонових кислот, їхня загальна та структурні формули, ізомерія, систематична номенклатура і фізичні властивості. Хімічні властивості насичених одноосновних карбонових кислот. Реакція естерифікації. Одержання етанової кислоти.
27лекція01 квітняЕстери, загальна та структурні формули, систематична номенклатура, фізичні властивості. Гідроліз естерів. Жири як представники естерів. Класифікація жирів, їхні хімічні властивості.
28лекція08 квітняВуглеводи. Класифікація вуглеводів, їх утворення й поширення у природі. Глюкоза: молекулярна формула та її відкрита форма. Хімічні властивості глюкози. Сахароза, крохмаль і целюлоза: молекулярні формули, гідроліз.
29лекція15 квітняТема 4. Нітрогеновмісні органічні сполуки Насичені й ароматичні аміни: склад і будова молекул, назви найпростіших за складом сполук. Будова аміногрупи. Аміни як органічні основи. Хімічні властивості метанаміну, аніліну. Одержання аніліну.
30лекція22 квітняАмінокислоти: склад і будова молекул, загальні і структурні формули, характеристичні (функціо-нальні) групи, систематична номенклатура. Пептидна група. Хімічні властивості аміноетанової кислоти. Пептиди. Білки як високомолекулярні сполуки. Хімічні властивості білків (без запису рівнянь реакцій).
31лекція29 квітняТема 5. Синтетичні високомолекулярні речовини і полімерні матеріали на їх основі Синтетичні високомолекулярні речовини. Полімери. Реакції полімеризації і поліконденсації. Пластмаси. Каучуки, гума. Найпоширеніші полімери та сфери їхнього використання. Вплив полімерних матеріалів на здоров’я людини і довкілля. Проблеми утилізації полімерів і пластмас в контексті сталого розвитку суспільства. Синтетичні волокна: фізичні властивості і застосування.
32лекція06 травня Тема 6. Багатоманітність та зв’язки між класами органічних Зв’язки між класами органічних речовин. Практична робота 1. Розв’язування експериментальних задач.
33лекція13 травня
34лекція20 травняЗагальні поняття про біологічно активні речовини (вітаміни, ферменти). Роль органічної хімії у розв’язуванні сировинної, енергетич-ної, продовольчої проблем, створенні нових матеріалів.
35лекція27 травняУзагальнення та систематизація знань

Вхід до вашого аккаунту