алгебра

1практика05 вересня Раціональні вирази.
2лекція07 вересняРаціональні вирази.
3лекція12 вересняКвадратні корені. Дійсні числа.
4практика12 вересняРаціональні вирази.
5лекція14 вересняКвадратні корені. Квадратні рівняння та рівняння, що зводяться до них.
6практика19 вересняКвадратні корені. Квадратні рівняння та рівняння, що зводяться до них.
7лекція21 вересняІрраціональні вирази.
8лекція26 вересняНерівності. Розв’язування лінійних нерівностей з однією змінною.
9практика26 вересняАудиторна контрольна робота № 1
Аудиторна контрольна робота 1тр. №1
10лекція28 вересняОсновні методи доведення нерівностей.
11практика03 жовтняОсновні методи доведення нерівностей. Методи використання класичних нерівностей.
12лекція05 жовтняНерівність між середніми величинами. Нерівність Коші – Буняковського.
13лекція10 жовтняФункції: парність, непарність, зростання та спадання. Нулі та проміжки знакосталості функції. Найбільше та найменше значення функції.
домашня контрольна робота 1
14практика10 жовтняРозв’язування нерівностей.
15лекція12 жовтняФункції: парність, непарність, зростання та спадання. Нулі та проміжки знакосталості функції. Найбільше та найменше значення функції.
сам. робота "Нерівності"
16практика17 жовтняФункції: парність, непарність, зростання та спадання. Нулі та проміжки знакосталості функції. Найбільше та найменше значення функції. Використання властивостей функції для розв’язання рівнянь та нерівностей.
17лекція19 жовтняПеретворення графіків функцій.
18лекція24 жовтняПеретворення графіків функцій. Квадратична функція, її графік та властивості.
19практика24 жовтняАудиторна контрольна робота № 2
Аудиторна контрольна робота 1тр. №2
20лекція26 жовтняКвадратична функція, її графік та властивості.
21практика31 жовтняКвадратична функція, її графік.
22лекція02 листопадаРозв’язування нерівностей другого степеня з однією змінною.
23лекція07 листопадаМетод інтервалів.
домашня контрольна робота 2
24практика07 листопадаРозв’язування нерівностей другого степеня з однією змінною. Метод інтервалів.
сам.робота "Функції"
25лекція09 листопадаМетод інтервалів.
26практика14 листопадаСпособи розв’язування рівнянь вищих степенів.
сам. робота "Квадратичні нерівності"
27лекція16 листопадаРозв’язування рівнянь способом заміни.
28лекція28 листопадаРозв’язування симетричних та зворотних рівнянь.
29практика28 листопадаРозв’язування рівнянь вищих степенів.
30лекція30 листопадаРозв`язування однорідних рівнянь.
31практика05 грудняСпособи розв’язування рівнянь вищих степенів.
32лекція07 грудняСпособи розв’язування рівнянь вищих степенів.
33лекція12 грудняРівняння з двома змінними та його графік.
34практика12 грудняАудиторна контрольна робота № 3
Аудиторна контрольна робота 2тр. №1
35лекція14 грудняГрафічні методи розв’язання систем рівнянь з двома змінними.
36практика19 грудняГрафічний метод розв’язання систем рівнянь.
37лекція21 грудняРозв’язування систем рівнянь з двома змінними методом підстановки.
домашня контрольна робота 3
38лекція26 грудняРозв’язування систем рівнянь методом додавання та множення.
39практика26 грудняРозв’язування систем рівнянь способами підстановки, додавання та множення.
40лекція28 грудняЗастосування різних методів розв’язування систем рівнянь з двома змінними.
41практика16 січняСистеми нерівностей з двома змінними.
42лекція18 січняНерівності з двома змінними.
43лекція23 січняСистеми нерівностей з двома змінними.
44практика23 січняГеометрична інтерпретація розв’язків систем нерівностей з двома змінними.
45лекція25 січняРозв’язування текстових задач за допомогою систем рівнянь і систем нерівностей.
C.р. " Рівняння "
46практика30 січняАудиторна контрольна робота № 4
Аудиторна контрольна робота 2тр. №2
47лекція01 лютогоРозв’язування текстових задач за допомогою систем рівнянь і нерівностей.
48лекція06 лютогоРозв’язування текстових задач за допомогою систем рівнянь і нерівностей.
домашня контрольна робота 4
49практика06 лютогоРозв’язування текстових задач.
50лекція08 лютогоМатематичне моделювання. Відсоткові розрахунки.
51практика13 лютогоВідсоткові розрахунки.
52лекція15 лютогоВідсоткові розрахунки. Формула складених відсотків.
53лекція20 лютогоМетод математичної індукції та його застосування.
54практика20 лютогоРозв’язування текстових задач.
55лекція22 лютогоОсновні правила комбінаторики. Розміщення, сполуки та перестановки.
56практика27 лютогоЗастосування основних формул комбінаторики до розв’язування задач. Розв’язування комбінаторних задач.
57лекція01 березняКомбінаторні правила додавання та множення.
58практика06 березняОбчислення ймовірності за допомогою формул комбінаторики.
Директорська контрольна робота
59лекція20 березняЧастота та ймовірність випадкової події.
60практика20 березняСереднє значення статистичних вимірювань. Частота, мода та медіана статистичної вибірки.
61лекція22 березняКласичне означення ймовірності. Обчислення ймовірностей за допомогою правил комбінаторики.
62практика27 березняДиректорська контрольна робота.
63лекція29 березняПочаткові відомості про статистику.
64лекція03 квітняЧислові послідовності. Способи завдання числових послідовностей.
65практика03 квітняАудиторна контрольна робота № 5
Аудиторна контрольна робота 3тр. №1
66лекція05 квітняЧислові послідовності. Способи завдання числових послідовностей.
67практика10 квітняАрифметична прогресія та її властивості. Формула n-ого члена арифметичної прогресії Формула суми n-перших членів арифметичної прогресії.
68лекція12 квітняАрифметична прогресія, її властивості. Формула n-го члена арифметичної прогресії.
69лекція17 квітняФормула суми n-перших членів арифметичної прогресії.
70практика17 квітняФормула n-го члена геометричної прогресії.
71лекція19 квітняГеометрична прогресія та її властивості. Формула n-го члена геометричної прогресії.
72практика24 квітняформула суми n-перших членів геометричної прогресії.
73лекція26 квітняФормула суми n-перших членів геометричної прогресії.
74лекція03 травняУявлення про границю послідовності .Сума нескінченної геометричної прогресії.
домашня контрольна робота 5
75практика08 травняАудиторна контрольна робота № 6.
Аудиторна контрольна робота 3тр. №2
76лекція10 травняРозв’язування задач на арифметичну та геометричну прогресію.
77лекція15 травняРозв’язування задач на арифметичну та геометричну прогресію.
78практика15 травняЗадачі на дослідження властивостей квадратного тричлена з параметрами .
79лекція17 травняЗадачі на дослідження властивостей квадратного тричлена з параметрами.
80практика22 травняАрифметична та геометрична прогресії Систематизація навчального матеріалу.
с.р
81лекція24 травняГрафічні прийоми розв’язування задач з параметрами.
82лекція29 травняРозв’язування задач з параметрами
83практика29 травняРозв’язування екзаменаційного матеріалу.
84лекція31 травняПовторення та систематизація навчального матеріалу. Доведення нерівностей. Функції та їх властивості
Яндекс.Метрика