геометрія

1лекція05 вересняМногокутники. Площі многокутників.
2практика06 вересняТеорема Піфагора. Співвідношення у прямокутному трикутнику.
3практика13 вересняВписані та описані чотирикутники. Подібність трикутників.
4лекція19 вересняПодібність трикутників. Розв’язувазання прямокутних трикутників.
5практика20 вересняРозв’язування задач. Теорема Піфагора. Подібність трикутників.
6практика27 вересняАудиторна контрольна робота №1
Аудиторна контрольна робота 1тр. №1
7лекція03 жовтняСинус, косинус, тангенс і котангенс, як функції кута від 0 до 180. Співвідношення між основними тригонометричними функціями.
8практика04 жовтняРозв’язування задач. Вписані та описані чотирикутники.
9практика11 жовтняРозв’язування трикутників. Синус, косинус, тангенс і котангенс.
домашня контрольна робота 1
10лекція17 жовтняРозв’язування трикутників. Теорема косинусів. Теорема синусів.
11практика18 жовтняТеорема косинусів і терема синусів.
теоретичний залік
12практика25 жовтняАудиторна контрольна робота № 2
Аудиторна контрольна робота 1тр. №2
13лекція31 жовтняФормули для знаходження площі трикутника. Правильні многокутники. Формули радіусів вписаних та описаних кіл правильних многокутників.
14практика01 листопадаРозв’язування задач.Площі трикутника та чотирикутника. Правильні многокутники. Довжина кола та дуги кола. Площа круга.
15практика08 листопадаРозв’язування задач. Правильні многокутники. Довжина кола та дуги кола.
домашня контрольна робота 2
16лекція14 листопадаПрямокутна система координат на площині. Формула відстані між точками із заданими координатами, поділ відрізка в заданому відношенні. Координати середини відрізка.
17практика15 листопадаРозв’язування задач. Площа круга.
"Многокутники"
18практика29 листопадаРозв’язування задач. Декартові координати на площині.
19лекція05 грудняРівняння фігури. Загальне рівняння прямої з кутовим коефіцієнтом, рівняння прямої, що проходить через дві задані точки. Умови паралельності та перпендикулярності прямих.
Залік "Площі"
20практика06 грудняРозв’язування задач. Декартові координати на площині.
С.р. "Площа трикутників"
21практика13 грудняАудиторна контрольна робота №3
Аудиторна контрольна робота 2тр. №1
22лекція19 грудняРівняння кола. Взаємне розміщення прямої та кола. Метод координат.
"Многокутники"
23практика20 грудняРозв’язування задач. Рівняння прямої.
домашня контрольна робота 3
24практика27 грудняРозв’язування задач .Метод координат.
25лекція16 січняСкалярні та векторні величини. Поняття вектора. Рівні вектори. Протилежні вектори. Координати вектора. Додавання і віднімання векторів. Множення вектора на число.
26практика17 січняРозв’язування задач. Вектори. Дії над векторами.
27практика24 січняРозв’язування задач. Скалярний добуток векторів.
28лекція30 січняКолінеарні вектори. Розкладання вектора за двома неколінеарними векторами.
29практика31 січняАудиторна контрольна робота №4.
Аудиторна контрольна робота 2тр. №2
30практика07 лютогоРозв’язування задач. Перетворення фігур.
С.р. "Декартові координати на площині"
31лекція13 лютогоПоняття про перетворення фігури. Рух, переміщення фігури та його властивості. Рівність фігур. Композиція рухів.
домашня контрольна робота 4
32практика14 лютогоРозв’язування задач. Рух. Паралельне перенесення.
33практика21 лютогоРозв’язування задач.Осьова симетрія. Центральна симетрія.
34лекція27 лютогоПаралельне перенесення. Симетрія відносно точки, відносно прямої. Поворот.
35практика28 лютогоДиректорська контрольна робота.
Директорська контрольна робота
36лекція06 березняГомотетія та її властивості ,перетворення подібності та його властивості.
37практика07 березняРозв’язування задач. Поворот. Гомотетія. Подібність фігур.
38практика21 березняРозв’язування задач. Площі подібних фігур.
С.р. "Вектори"
39лекція27 березняВзаємне розташування прямих у просторі. Взаємне розташування площин. Взаємне розташування прямої та площини. Перпендикуляр до площини.
40практика28 березняРозв’язування задач. Площі подібних фігур.
41практика04 квітняАудиторна контрольна робота №5
Аудиторна контрольна робота 3тр. №1
42лекція10 квітняПряма призма. Піраміда. Площі поверхонь, об’єми призм і пірамід.
43практика11 квітняПрямі та площини.
44практика18 квітняРозв’язування задач. Пряма призма. Піраміда.
45лекція24 квітняЦиліндр. Конус. Куля. Площі поверхонь, об’єми циліндра, конуса та кулі.
46практика25 квітняРозв’язування задач. Циліндр. Конус. Куля.
47практика02 травняАудиторна контрольна робота № 6.
Аудиторна контрольна робота 3тр. №2
48лекція08 травняПовторення та систематизація навчального матеріалу.
С.р. "Перетворення фігур"
49практика16 травняПовторення навчального матеріалу.
50практика23 травняПовторення навчального матеріалу.
с.р
51практика30 травняПовторення навчального матеріалу.
Яндекс.Метрика