ІОТ

1практика04 вересняІнструтаж с ТБ. Програмні засоби навчання математики Практична робота № 1. Автоматизація математичних обчислень.

Призначення математичних процесорів. Огляд середовища математичного процесора. Автоматизація математичних обчислень.  Побудова графіка функції однієї змінної.

2практика11 вересняПрограмні засоби навчання математики. Практична робота №2. Побудова графіків функції..

Розв’язування рівнянь та систем рівнянь. Математичні функції. Побудова графіків функцій.

3практика18 вересняМатематичні методи знаходження наближених значень рівнянь і систем рівнянь. Практична робота № 2. Знаходження наближених значень розв’язків рівнянь і систем рівнянь.

Знаходження наближених значень розв’язків рівнянь і систем рівнянь. Розвязування задач на пошук екстремумів. Пошук параметрів.

4практика25 вересняПрограмні засоби для підтримки навчання фізики, хімії та біології. Практична робота № 4. Використання програмних засобів при вивченні фізики, хімії та біології.

Огляд програмних засобів для підтримки навчання фізики, хімії та біології. Віртуальні лабораторії, інтерактивні моделі

5практика02 жовтня Інформаційні технології в навчанні.
6практика09 жовтняОснови Баз даних. Системи управління базами даних.

Поняття бази даних. Поняття, призначення й основні функції систем управління базами даних

7практика16 жовтняМодель «сутність-зв’язок» предметної області

Обєкти, сутності, звязки. Графічні позначення в моделі "сутність-звязок". Різновиди звязків. Ключові атрибути. Класифікація зв’язків за множинністю та повнотою. Головний принцип семантичного моделювання. Правила побудови моделі "сутність-звязок".

8практика23 жовтняПрактична робота. Розробка моделі «сутність-зв’язок» заданої предметної області.

Відображення моделі «сутність-зв’язок» на базу даних. Поняття зовнішнього ключа та зовнішнього ключа та використання зовнішніх ключів. Обмеження цілісності, що накладаються зв’язками. Введення даних у таблиці, зокрема даних про зв’язки. Створення зв`язу "один-до-багатьох", "багато-до-багатьох", "один-до-одного". Створення бази даних в середовищі СУБД заданої предметної області.

9практика30 жовтняОснови баз даних.
10практика06 листопадаОперації з таблицями. Практична робота. Робота з об’єктами бази даних в середовищі СУБД.

Створення та відкриття бази даних. Основні об’єкти БД. Інтерфейс і довідкова система СУБД. Поняття таблиці, поля, запису. Створення таблиць, означення полів і ключів у середовищі СУБД. Властивості полів, типи даних

11практика13 листопадаПрактична робота. Створення БД, таблиць та наповнення їх інформацією.

Створення БД, таблиць та наповнення їх інформацією. Режими роботи: за допомогою таблиць, за допомогою конструктора. Структура БД. Типи арибутів та властивості полів.

12практика27 листопадаПрактична робота. Створення зв`язків БД. Обмеження цілісності даних.

Створення зв`язків у СУБД. Обмеження цілісності, що накладаються зв’язками. Використання списків для моделювання зв’язків, настроювання властивостей списків.

13практика04 грудняІнтерфейс користувача бази даних. Практична робота. Створення форм для введення даних.

Розробка інтерфейсу користувача для введення даних. Створення форм для введення даних у таблиці. Настроювання властивостей форм моделювання зв’язків за допомогою підлеглих та зв’язаних форм.

14практика11 грудняВибирання даних. Створення запитів

Засоби автоматизованого пошуку даних у відкритій таблиці. Поняття запиту до реляційної бази даних. Види запитів. Створення запитів за допомогою конструктора. Створення простих вибіркових запитів даних . Параметризовані запити. Створення за текстовим описом в автоматизованому режимі запитів на вибірку , у яких потрібно: з’єднувати таблиці за зв’язками, відображеними на схемі даних; накладати на значення одного або різних полів однієї або кількох таблиць умови, з’єднані сполучниками «і» та «або»; введення значення певних полів як параметрів. використовування під час конструювання запитів символ «*» як символ, що позначає вибірку всіх полів таблиці, а також як символ підстановки під час перевірки текстових рядків.

15практика18 грудняСтворення та опрацювання БД
16практика15 січняВибирання даних. Сортування, пошук і фільтрація даних. Практична робота. Сортування, фільтрація і пошук даних.

Сортування, пошук і фільтрація даних. Сутність сортування таблиць. сутність фільтрації таблиць.

17практика22 січняОперації з групами записів

Приклади типових задач, у яких потрібно використовувати групування записів та агрегатні функції. Мета групування записів під час вибирання даних. Обчислення підсумкових показників для груп записів. Призначення агрегатних функцій обчислення кількості записів, визначення сумарного та середнього значення. Визначення тем індивідуального проекту.

18практика29 січняПрактична робота. Створення запитів за допомогою майстра

Призначення запитів. Створення таблиць, запитів на вибірку даних з використанням майстра.

19практика05 лютогоПрактична робота. Створення звітів за допомогою майстра

Призначення звітів. Створення звітів використанням майстра.

20практика12 лютого Пошук даних. Запити.
21практика19 лютогоПрактична робота. Редагування запитів і звітів з використанням конструктора

Редагування  запитів, звітів і форм з використанням конструктора.

22практика26 лютогоДиректорська контрольна робота
23практика05 березняВеб-ресурси. Основні поняття. Класивікація веб-ресурсів.

Поняття веб-ресурсів та їч класифікація. Структура веб-сайтів, різновиди веб-сайтів. Різновиди веб-сторінок.  Поняття та особливості сайтів різних типів: статичних веб-сайтів, інтернет-магазинів, порталів, блогів. Відмінності між веб-сторінками типу домашньої, веб-каталогу, форуму, чату, сторінкою розділу веб-сайту. Поняття блогу.

24практика19 березняАвтоматизоване створення веб-ресурсів Етапи створення веб-сайтів. Практична робота. Автоматизоване створення веб-сайту.

Етапи створення веб-сайтів. Поняття про засоби автоматизованої розробки веб-сайтів, редактор веб-сайтів з графічним інтерфейсом. Автоматизоване створення статичної веб-сторінки, вибір її типу й оформлення. Наповнення веб-сторінки текстом та графічними даними, налаштовування параметри їх розташування, відображення та відтворення гіперпосилань.

25практика26 березняПоняття хостингу. Публікація веб-ресурсів

Поняття хостингу.  Реєстрація веб-сайту на сервері безкош товного хостинга. Регістрацня посилань, завантаження файлів на сервер. Користування засобами безкоштовного веб-сервера,  створювання вмісту веб-сайту й оновлювати його

26практика02 квітняОснови веб-дизайну.

Веб-розробки і різновид дизайну. Проектування призначених для користувача веб-інтерфейсів для сайтів або веб-застосунків. Проектування логічної структури веб-сторінок,  найзручніші рішення подачі інформації, а також  художне оздобленням веб-проекту. Формати зображень, відео- та аудіокліпів, що публікуються на веб-сторінках.

27практика09 квітняОснови мови HTML. Практична робота. Розробка найпростішої веб-сторінки

Поняття про мову розмітки, гіпертекстовий документ та його елементи. Поняття тегу й атрибуту. Теги форматування шрифтів і поділу тексту на рядки та абзаци. Теги заголовку й тіла веб-сторінки. Списки. Нумеровані й марковані списки на веб-сторінках.

28практика16 квітняОснови сайтобудування.
29практика23 квітняГіперпосилання. Практична робота. Створення веб-сайту з кількох сторінок, що зв’язані гіперпосиланнями.

Внутрішні, зовнішні, змішані посилання, а також посилання на файли й адреси електронної пошти. Створення веб-сайту з кількох сторінок, що зв’язані гіперпосиланнями.

30практика30 квітня Фрейм та його атрибути. Атрибути. Практична робота. Розробка веб-сайтів з використанням фреймів.

Фрейми/контейнери, теги й атрибути фреймів. Використання посилань у фреймах. Розмітка веб-сторінок за допомогою фреймів/контейнерів.

31практика07 травняГрафіка, аудіо- та відео інформація на веб-сторінках. Практична робота. Розміщення на веб-сторінці графічних об’єктів.

Формати зображень, що використовуються в Інтернеті, їхні особливості. Розміщення та вирівнювання зображень на веб-сторінках. Розміщення gif-анімації на сайтах. Розміщення на веб-сторінках аудіофайлів і настроювання параметрів їх програвання. Формати відеофайлів, їхні особливості. Вставляння відеофайлів і настроювання параметрів їх відтворення. Відтворення аудіо- та відео файлів в онлайновому режимі.

32практика14 травняОснови мови HTML