мистецтво

1лекція28 вересня. Мистецтво — основа художньої культури. Просторові, часові та просторово-часові (синтетичні) види мистецтв. Візуальні мистецтва: Архітектура. Види, художні засоби. Скульптура. Об’ємно-просторова пластична мова (кругла скульптура, рельєф). Орієнтовні практичні завдання: Замальовки фрагментів архітектурних споруд різних епох. Створення скульптури малих форм (ліплення, паперопластика)

.Мистецтво — основа художньої культури.

Просторові, часові та просторово-часові (синтетичні) види мистецтв.

Візуальні мистецтва:

  • Архітектура. Види, художні засоби.
  • Скульптура. Об’ємно-просторова пластична мова (кругла скульптура, рельєф).

 Орієнтовні практичні завдання: замальовки фрагментів архітектурних споруд різних епох. Створення скульптури малих форм (ліплення, паперопластика)

2лекція26 жовтняГрафіка. Види: оригінальна, тиражна, промислова. Живопис. Види.Жан¬ри. Орієнтовні практичні завдання: Виконання графічних та живописних робіт у різ¬них жанрах (індивідуальна робота) або декоративної композиції — панно для шкільного ін¬тер’єру (колективна робота).

Графіка. Види: оригінальна, тиражна, промислова.

Живопис. Види.Жан­ри.

 Орієнтовні практичні завдання:

 Виконання графічних та живописних робіт у різ­них жанрах (індивідуальна робота) або декоративної композиції — панно для шкільного ін­тер’єру (колективна робота).

3лекція30 листопадаДекоративно-ужиткове мистецтво. Різновиди: вишивка, ткацтво, килимарство, гончар¬ство, іграшка, художня обробка металу, дерева, шкi¬ри, вироби з бісеру. Український костюм. Костюми народів світу. Художня фотографія. Комп’ютерна графіка. Художні можливості та застосування в культурі.
4лекція28 грудняЖанрова палітра музичного мистецтва Музика вокальна, інструментальна, театраль¬на. Музичні жанри і форми — вокальні (пісня, романс, гімн), хорові (кантата, ораторія), камерно-інструментальні (соната, сюїта, квартет то¬що), симфонічні (симфонія, увертюра, концерт), музично-театральні (опера, балет, оперета, мюзикл). Напрями музики масових жанрів (джаз, диско, поп, рок). Орієнтовні практичні завдання: Інтерпретація прослуханих музичних творів, визначення образного змісту, жан¬ру, форми. Порівняння звучання музичних інст¬рументів різних народів світу, визначення спільних і відмінних рис.
5лекція08 лютогоТеатр як синтез мистецтв Основні елементи художньо-образної мови театрального мистецтва. Театральні професії (актор, режисер та ін.). Хореографія — вид сце¬нічного мистецтва. Орієнтовні практичні завдання: Створення ляльок до театральної вистави (рукавичних, маріонеток, вертепних) або театральних масок — грецької, японської, афри¬кан¬ської, слов’янської (колективна робота). Ство¬рення ескізу театральної афіші, костюмів театральних героїв (робота в групах).
6лекція01 березняЕкранні мистецтва: кіно, відео. Телебачення як мистецтво і засіб комунікації. Художні засоби кінематографу.. Види кіно: ігрове, анімаційне, документальне. Жанри кінематографу. Відеокліп. Орієнтовні практичні завдання: Перегляд фільмів (за телепрограмою тижня), визначення видів і жанрів кіно. Скласти каталог відеотеки “Мистецтво країн світу” (колективна робота).. Узагальнення Оцінка знань з мистецтва у формі тестування.
7лекція05 квітняХудожні напрями та стилі Періодизація розвитку художньої культури: великі європейські стилі. Поняття: “стиль епохи”, “національний стиль”, “індивідуальний стиль митця”. Античність.Мистецтво стародавньої Греції та Риму. Пам’ятки античності на території України.
8лекція03 травняРоманський стиль – епоха середньовічча. Віантійський стиль – вплив на розвиток християнської кам’яної архітектури Київської Русі.