захист Вітчизни (юнаки)

1лекція14 вересняРозділ 1. Збройні Сили України на сучасному етапі. Тема 1. Нормативно-правова база з військових питань. Історія розвитку українського війська. Основні історичні періоди військового мистецтва українського народу, їх значення для розбудови сучасних ЗСУ. Тема 2. Основи міжнародного гуманітарного права. Об’єктивна необхідність урегулювання ведення бойових дій за допомогою міжнародного гуманітарного права. Особливості ведення воєнних дій з врахуванням норм МГП. Заборонені засоби та методи ведення воєнних дій.
2лекція28 вересняТема 2. Основи міжнародного гуманітарного права. Правила застосування норм МГП щодо розпізнавання осіб та об’єктів. Міжнародний правовий захист жертв війни та цивільних об’єктів. Захист дітей та жінок в МГП. Запобігання порушення норм МГП. Розділ ІІ. Статути Збройних сил України Тема 2. Військова дисципліна. Військова дисципліна, її суть і значення. Обов`язки військовослужбовців з дотримання військової дисципліни. Заохочення та стягнення, що накладають на солдат (матросів), сержантів (старшин).
3лекція12 жовтняТема 4. Вартова служба. Розподіл часу і повсякденний порядок. Розпорядок дня та його значення для виконання основних заходів повсякденної діяльності навчання й побуту особового складу підрозділів. Розділ ІV. Вогнева підготовка. Тема1. Стрілецька зброя та поводження з нею. Прийоми стрільби (вогневі тренування). Положення автоматника під час стрільби з місця і в русі в пішому порядку. Вибір і зайняття місця для стрільби. Прийоми стрільби з автомата під час приготування до стрільби, проведення і припинення стрільби. Тренування у приготуванні до стрільби.
4лекція26 жовтняРозділ ІV. Вогнева підготовка. Тема 2. Основи стрільби зі стрілецької зброї. Спостереження за полем бою, вибір цілі для обстрілу. Призначення вихідних установок (вибір прицілу і точки прицілювання). Вибір моменту для відкриття вогню. Ведення вогню, спостереження за його результатами. Коректування стрільби. Тема 3. Ведення вогню з місця по нерухомих цілях і цілях, що з’являються. Тренування у одноманітності прицілювання, вирішення завдань на визначення прицілу і точки прицілювання. Виконання вправи стрільби з пневматичної гвинтівки. Удосконалення знань з будови автомата.
5лекція09 листопадаРозділ ІV. Вогнева підготовка. Тема 4. Ручні осколкові гранати та поводження з ними. Призначення, бойові властивості, загальна будова і принцип дії ручних гранат. Порядок огляду і підготовки гранат до метання. Заходи безпеки під час поводження з ручними гранатами. Вивчення прийомів і правил метання ручних гранат. Виконання першої вправи з метання ручних гранат. Розділ ІV. Вогнева підготовка Розділ ІІІ. Стройова підготовка. Тема 1. Стройові прийоми і рух без зброї та зі зброєю. Шикування відділення в розгорнутий і похідний строї. Розмикання і змикання відділення. Перешикування відділення з однієї шеренги у дві і навпаки, з розгорнутого строю в похідний. Рух відділення стройовим і похідним кроком. Перешикування відділення під час руху
6лекція30 листопада Розділ V. Тактична підготовка. Тема 3. Дії солдата в бою у складі бойових груп. Способи пересування на полі бою під час дії у пішому порядку. Порядок дій у складі бойових груп. Поняття про вогневу позицію в обороні. Вимоги до вибору місця для ведення вогню і спостереження. Послідовність обладнання і маскування окопу для стрільби лежачи. Вибір місця для ведення спостереження. Способи вивчення місцевості, виявлення цілей та доповідь про їх знаходження.
7лекція14 грудняРозділ V. Тактична підготовка. Тема 3. Дії солдата в бою у складі бойових груп. Способи боротьби з танками за допомогою ручних гранат та інших засобів озброєння механізованого відділення. Основні види інженерних загороджень. Способи застосування (встановлення) мінно-вибухових загороджень та її демаскуючих ознак, порядок їх подолання. Розділ V. Тактична підготовка. Тема 4. Основи військової топографії. Суть орієнтування на місцевості. Визначення сторін горизонту за компасом, годинником та сонцем, зірками, місцевими предметами. Азимут магнітний і його визначення. Визначення азимута на місцевий предмет і напрямку руху за азимутом.
8лекція28 грудняРозділ УІІ. Основи цивільного захисту. Тема 3. Основні способи захисту населення в надзвичайних ситуаціях. Медичні засоби індивідуального захисту. Аптечка індивідуальна медичного захисту її склад та порядок використання. Індивідуальний протихімічний пакет та його склад. Порядок обробки шкіри, одягу, взуття. Пакет перев’язувальний індивідуальний та порядок його використання. Інженерні споруди, призначені для укриття і тимчасового захисту людей, їх класифікація, обладнання та порядок використання. Тема 4. Основи рятувальних та інших невідкладних робіт. Характерні види рятувальних робіт. Організація і проведення рятувальних та інших невідкладних робіт на промислових об`єктах та в осередках ураження. Поняття про дегазацію, дезактивацію та дезінфекцію. Порядок та способи їх проведення. Особиста гігієна в умовах радіаційного, хімічного та біологічного зараження. Знезаражуючі речовини і розчини. Санітарна обробка. Порядок та способи проведення.
9лекція25 січняРозділ V. Тактична підготовка. Тема 4. Основи військової топографії. Спосіб горизонталей як основний спосіб зображення рельєфу на топографічних картах. Висота перерізу рельєфу. Визначення абсолютних і відносних висот за топографічною картою. Визначення зон видимості. Складання опису місцевості. НПЗ Розділ V. Тактична підготовка. Тема 4. Дії солдата в бою у складі механізованого відділення
10лекція08 лютогоНПЗ Тема 4. Дії солдата в бою у складі механізованого відділення. Способи боротьби з авіацією противника. Дії під час застосування зброї масового ураження. Дії солдата у наступі. Похідний і бойовий порядок механізованого відділення. Висування на рубіж атаки, атака з подоланням мінно - вибухових та інших інженерних перешкод. Подолання ділянки місцевості з радіоактивним зараженням. НПЗ Тема 4. Дії солдата в бою у складі механізованого відділення. Поняття про дії розвідувального дозору. Дії дозорних під час огляду місцевості та місцевих предметів, загороджень, мостів, різних перешкод. Дії в засаді.
11лекція22 лютогоРозділ V. Тактична підготовка Розділ VІ. Прикладна фізична підготовка. Тема 1. Гімнастика. Вправи на перекладині і брусах. Вправи на удосконалення положення «наскок» і «зіскок». Вправи для розвитку сили: підтягування на перекладині, згинання та розгинання рук в упорі на паралельних брусах
12лекція01 березняНПЗ Розділ ІV. Вогнева підготовка. Тренування у одноманітності прицілювання, вирішення завдань на визначення прицілу і точки прицілювання. НПЗ Розділ ІV. Вогнева підготовка. Виконання початкової вправи стрільби з автоматичної зброї. Удосконалення знань з будови автомата.
13лекція22 березняНПЗ Розділ ІV. Вогнева підготовка. Виконання початкової вправи стрільби з автоматичної зброї. Удосконалення знань з будови автомата. НПЗ Розділ VІ. Прикладна фізична підготовка. Тема 2. Прискорене пересування та подолання перешкод. Біг по пересіченій місцевості (до 1500 м). Подолання єдиної смуги перешкод.
14лекція05 квітняНавчально-польовий збір Розділ VІІІ. Основи медичних знань і допомоги. Зупинка кровотечі з ран шиї, тулуба, кінцівок в умовах бойових дій. Транспортування пораненого одною та двома особами в положенні лежачи та стоячи.
15лекція19 квітняРозділ ІІІ. Стройова підготовка. Рух відділення стройовим і похідним кроком. Перешикування відділення під час руху з колони по одному в колону по два і навпаки. Військове вітання відділення на місці і під час руху. Відповіді відділення на привітання та поздоровлення.
16лекція03 травняПрактичне тренування у виконанні нормативів ЗВ, спортивне свято Підсумки вивчення Програми ОЗВ