основи здоров`я

1лекція27 вересняВступ. Феномен життя і здоров'я людини Життя як феномен. Здоров'я як явище людського життя, його необхідна і докорінна характеристика. Розділ 1. Життя і здоров'я людини Взаємозв'язок основних ознак, складових і чинників здоров'я. Людський фактор у формуванні безпеки людини.
2лекція25 жовтняПрактична робота №1: Оцінка індивідуального рівня фізичного здоров'я. Тематична атестація.Розділ 2. Фізична складова здоров'я Фізіологічна і соціальна зрілість. Взаємозв'язок фізіологічної і соціальної зрілості. Готовність до дорослого життя.
3лекція29 листопадаГлобальні небезпеки Практична робота №2:Самооцінка рівня фізичного здоров'я Моніторинг фізичної складової здоров'я
4лекція27 грудня Розділ 3. Соціальна складова здоров'я. Репродуктивне здоров'я .Фактори впливу і ризики. Негативний характер впливу наркотичних речовин на репродуктивну систему підлітків та молоді. Продовження роду як одне з основних призначень людини. Здоров'я молоді в Україні. ВІЛ/СНІД/ІПСШ: шляхи передачі й методи захисту. Практична робота №3: Розроблення проекту "Вплив чинників ризику на репродуктивне здоров'я"
5лекція07 лютого Протидія стигми й дискримінації ВІЛ-інфікованих.Розділ 4.Безпека людини і право. Безпека людини: економічна, продовольча, екологічна, особиста, громадська, політична. Створення безпечних умов життєдіяльності з урахуванням індивідуальних особливостей. Практична робота №4: Визначення безпечних умов життєдіяльності. Практична робота №3: Розроблення проекту "Вплив чинників ризику на репродуктивне здоров'я"
6лекція28 лютогоОснови міжнародного та національного законодавства щодо безпеки і здоров'я людини. Безпека Людини у контексті концепції ООН про стальний розвиток людства. Розділ 5. Психічна і духовна складова здоров'я .Самопізнання та самовиховання особистості. Формування особистості шляхом самопізнання, самовизначення і самовиховання. Способи саморегуляції. Практична робота №5: підготовка до іспиту: розвиток пам'яті та уваги.
7лекція04 квітняСпособи саморегуляціїї (презентації з цієї теми). Пам'ять та увага. Розвиток сприйняття, пам'яті та уваги. Тематична атестація.
8лекція16 травняРозділ 6.Цінність життя і здоров'я людини Цінність і неповторність життя. Основи психологічних та моральних засад безпеки людини. Вплив психологічних властивостей та етичних засад людини на дії в різних життєвих ситуаціях.Практична робота №6: Визначення місця здоров'я в ієрархії життєвих цінностей.