екологія

1лекція14 вересняТема №1 Екологія як наука про довкілля Предмет, об'єкт, завдання й методи науки про довкілля. *Структура сучасної екології та її місце в системі наук.
2лекція12 жовтняТема № 2 Природа й людина: сиситеманий підхід. Властивості складних систем. Біосфера, основні полпження вчення В.І.Вернадського про біосферу. Практична робота №1 "Аналіз особливостей історичних етапів узаємодії суспільства і природи". * Ноосфера.Еволюція уявлень про місце людини в природі. Масштаби й наслідки антропогенного впливу на природне середовище на сучасному етапі.
3лекція09 листопадаТема №3: Проблеми забруднення природ.середовищаКатегорія "забруднення". Основні антропогенні джерела забруднення навколишнього середовища. *
4лекція14 грудня Види забрудненнь та їх вплив на компоненти природи, живі організми. Стійкість природних компонентів, геоситем до антропогенних забруднень. Тема №4: Проблема деградації природних компонентів. Поняття "деградація природи". Основні причини деградації природних компонентів. * Практична робота №3: "Вплив інтенсивності ерозійних процесів на стан грунтового пориву".
5лекція25 січня Наслідки деградації природних компонентів. Практична робота №4: "Вплив інтенсивності ерозійних процесів на стан грунтового покриву. Тема №5: Проблеми зміни ланок кругообігу речовин та енергії.Кругообіг речовин і енергії як основний системотвірний фактор.Поняття біогеохімічного циклу. Практична робота №4: "Аналіз схем кругообігу основних речовин у природі на предмет зміни їх ланок антропогенною діяльністю"
6лекція22 лютого Кругообіги речовин, енергії, інформації та їх зміни антропогенною діяльністю. Тема №6 Категорія "збалансований розвиток", її еволюція. Найважливіші баланси у сфері природокористування. Практична робота №5: "Існуюча й оптимальна структури природокористування в Україні". *
7лекція22 березня Поняття "невиснажливого природокористування". Досягнення балансу між основними сферами господарської діяльності.
8лекція19 квітняТема №7: Проблеми збереження біотичного й ландшафтного різноманіття. Категорія "біорізноманіття". Генетичне видове й екосистемне біорізноманіття. Причини й наслідки деградації біорізноманіття. Практична робота №6:"Аналіз особливостей розвитку заповідної мережі України" * Основні категорії заповідних об'єктів.Уявлення про екомережі.
9лекція17 травня