хімія

106 вересняТеорія як вища форма наукових знань. Теорія хімічної будови органічних сполук О. Бутлерова. Явище ізомерії. Структурна ізомерія, номенклатура насичених вуглеводнів.
220 вересняТема 1. Органічні сполуки Багатоманітність органічних сполук, їх класифікація. Органічні речовини в живій природі. Рівні структурної організації органічних речовин.
304 жовтняКласифікація органічних сполук за будовою карбонового ланцюга, видами карбон-карбонових зв’язків, функціональними групами, рівнями структурної організації
418 жовтняРозв’язок задач на встановлення складу газової суміші
501 листопадаКонтрольна робота №1
615 листопадаРозв’язок задач на встановлення формули речовини за масовими частками елементів
706 грудняРозв’язок задач на встановлення формули речовини за продуктами згоряння
820 грудняСинтез органічних сполук різних класів на основі вуглеводневої сировини.
917 січняПричиново-наслідкові зв’язки між складом, будовою, властивостями та застосуванням органічних речовин
1031 січняКонтрольна робота №2
1114 лютогоПриродні джерела органічних речовин. Природний і супутній нафтовий гази, їх склад, використання. Нафта. Склад, властивості нафти. Продукти перегонки нафти, їх застосування. Детонаційна стійкість бензину. Кам’яне вугілля, продукти його переробки. Основні види палива та їх значення в енергетиці країни. Охорона навколишнього середовища від забруднень під час переробки вуглеводневої сировини та використанні продуктів її переробки.
1207 березняОрганічні речовини як основа сучасних матеріалів. Пластмаси, синтетичні каучуки, гума, штучні й синтетичні волокна.
1328 березняОрганічні речовини як основа сучасних матеріалів. Пластмаси, синтетичні каучуки, гума, штучні й синтетичні волокна.
1411 квітняОрганічні сполуки в побуті. Поняття про побутові хімікати. Загальні правила поводження з побутовими хімікатами. Мило, його склад, мийна дія. Синтетичні мийні засоби. Органічні розчинники, їх застосування.
1525 квітняКонтрольна робота №3
1623 травняПопередження забруднення довкілля при використанні органічних речовин у побуті. Практична робота № 1. Видалення забруднень органічного походження з поверхні тканини.