хімія

111 вересняТеорія як вища форма наукових знань. Теорія хімічної будови органічних сполук О. Бутлерова. Явище ізомерії. Структурна ізомерія, номенклатура насичених вуглеводнів.
225 вересняТема 1. Органічні сполуки Багатоманітність органічних сполук, їх класифікація. Органічні речовини в живій природі. Рівні структурної організації органічних речовин.
309 жовтняКласифікація органічних сполук за будовою карбонового ланцюга, видами карбон-карбонових зв’язків, функціональними групами, рівнями структурної організації
423 жовтняРозв’язок задач на встановлення складу газової суміші
506 листопадаКонтрольна робота №1
627 листопадаРозв’язок задач на встановлення формули речовини за масовими частками елементів
711 грудняРозв’язок задач на встановлення формули речовини за продуктами згоряння
822 січняСинтез органічних сполук різних класів на основі вуглеводневої сировини.
905 лютогоПричиново-наслідкові зв’язки між складом, будовою, властивостями та застосуванням органічних речовин
1019 лютогоКонтрольна робота №2
1126 лютогоПриродні джерела органічних речовин. Природний і супутній нафтовий гази, їх склад, використання. Нафта. Склад, властивості нафти. Продукти перегонки нафти, їх застосування. Детонаційна стійкість бензину. Кам’яне вугілля, продукти його переробки. Основні види палива та їх значення в енергетиці країни. Охорона навколишнього середовища від забруднень під час переробки вуглеводневої сировини та використанні продуктів її переробки.
1219 березняОрганічні речовини як основа сучасних матеріалів. Пластмаси, синтетичні каучуки, гума, штучні й синтетичні волокна.
1302 квітняОрганічні речовини як основа сучасних матеріалів. Пластмаси, синтетичні каучуки, гума, штучні й синтетичні волокна.
1416 квітняОрганічні сполуки в побуті. Поняття про побутові хімікати. Загальні правила поводження з побутовими хімікатами. Мило, його склад, мийна дія. Синтетичні мийні засоби. Органічні розчинники, їх застосування.
1530 квітняКонтрольна робота №3
1614 травняПопередження забруднення довкілля при використанні органічних речовин у побуті. Практична робота № 1. Видалення забруднень органічного походження з поверхні тканини.
1728 травняОрганічні сполуки і здоров’я людини. Жири, білки, вуглеводи, вітаміни як компоненти їжі, їх роль в організмі. Харчові добавки, Е-числа