хімія

1лекція07 вересняІнструктаж з техніки безпеки. Повторення початкових понять про органічні речовини. Тема 1. Теорія будови органічних сполук.Теорія будови органічних сполук. Залежність властивостей речовин від складу і хімічної будови молекул.
2лекція14 вересня Тема 2. Вуглеводні Класифікація вуглеводнів. Алкани. Загальна формула алканів, структурна ізомерія, систематична номенклатура.
3лекція21 вересня Поняття про явище ізомерії та ізомери. Ковалентні карбон-карбонові зв’язки у молекулах органічних сполук: простий, подвійний, потрійний. Класифікація органічних сполук.
4лекція28 вересняАлкени і алкіни. Загальні та молекулярні формули алкенів і алкінів, структурна ізомерія, систематична номенклатура.
5лекція05 жовтня Розрахункові задачі 1. Виведення молекулярної формули речовини за масовими частками елементів.
6лекція12 жовтняРозрахункові задачі 2. Виведення молекулярної формули речовини за загальною формулою гомологічного ряду та густиною або відносною густиною.
7лекція19 жовтняРозрахункові задачі 3. Виведення молекулярної формули речовини за масою, об’ємом або кількістю речовини реагентів або продуктів реакції.
8лекція26 жовтня Хімічні властивості алканів.
9лекція02 листопадаТематична атестація №1
10лекція09 листопадаХімічні властивості етену та етину.
11лекція16 листопадаАрени. Бензен: молекулярна і структурна формули, фізичні властивості. Хімічні властивості бензену.
12лекція30 листопада Методи одержання алканів, етену, етину, бензену. Застосування вуглеводнів.
13лекція07 грудняТема 3. Оксигеновмісні органічні сполуки. Спирти. Поняття про характеристичну (функціональну) групу. Гідроксильна характеристична (функціональна) група. Насичені одноатомні спирти: загальна та структурні формули, ізомерія (пропанолів і бутанолів), систематична номенклатура. Водневий зв’язок, його вплив на фізичні властивості спиртів.
14лекція14 грудняХімічні властивості насичених одноатомних спиртів. Одержання етанолу.
15лекція21 грудня Поняття про багатоатомні спирти на прикладі гліцеролу, його хімічні властивості.
16лекція28 грудняФенол: склад і будова молекули, фізичні та хімічні властивості
17лекція18 січня Альдегіди. Склад, будова молекул альдегідів. Альдегідна характеристич-на (функціональна) група. Загальна та структурні формули, систематична номенклатура і фізичні властивості альдегідів.
18лекція25 січняХімічні властивості етаналю, його одержання.
19лекція01 лютогоРозв`язок завдань
20лекція08 лютогоТематична атестація №2
21лекція15 лютогоКарбонові кислоти, їх поширення в природі та класифікація. Карбоксильна характеристична (функціональна) група. Склад, будова молекул насичених одноосновних карбонових кислот, їхня загальна та структурні формули, ізомерія, систематична номенклатура і фізичні властивості.
22лекція22 лютогоХімічні властивості насичених одноосновних карбонових кислот. Реакція естерифікації. Одержання етанової кислоти.
23лекція01 березняЕстери, загальна та структурні формули, систематична номенклатура, фізичні властивості. Гідроліз естерів.
24лекція22 березняЖири як представники естерів. Класифікація жирів, їхні хімічні властивості.
25лекція29 березняРозрахункові задачі 4. Обчислення за хімічними рівняннями кількості речовини, маси або об’єму за кількістю речовини, масою або об’ємом реагенту, що містить певну частку домішок.
26лекція05 квітняВуглеводи. Класифікація вуглеводів, їх утворення й поширення у природі. Глюкоза: молекулярна формула та її відкрита форма. Хімічні властивості глюкози.
27лекція12 квітняСахароза, крохмаль і целюлоза: молекулярні формули, гідроліз. Генетичні зв’язки між оксигеновмісними органічними сполуками;
28лекція19 квітняТема 4. Нітрогеновмісні органічні сполуки. Насичені й ароматичні аміни: склад і будова молекул, назви найпростіших за складом сполук. Будова аміногрупи. Аміни як органічні основи. Хімічні властивості метанаміну, аніліну. Одержання аніліну.
29лекція26 квітняАмінокислоти: склад і будова молекул, загальні і структурні формули, характеристичні (функціо-нальні) групи, систематична номенклатура. Пептидна група. Хімічні властивості аміноетанової кислоти. Пептиди.
30лекція03 травняБілки як високомолекулярні сполуки. Хімічні властивості білків (без запису рівнянь реакцій).
31лекція10 травняПрактичні роботи 1. Розв’язування експериментальних задач. Узагальнення знань з теми
32лекція17 травняТематична атестація №3
33лекція24 травняТема 5. Синтетичні високомолекулярні речовини і полімерні матеріали на їх основі. Синтетичні високомолекулярні речовини. Полімери. Реакції полімеризації і поліконденсації. Пластмаси. Каучуки, гума. Найпоширеніші полімери та сфери їхнього використання. Вплив полімерних матеріалів на здоров’я людини і довкілля. Проблеми утилізації полімерів і пластмас в контексті сталого розвитку суспільства. Синтетичні волокна: фізичні властивості і застосування.
34лекція31 травняТема 6. Багатоманітність та зв’язки між класами органічних речовин. Зв’язки між класами органічних речовин. Загальні поняття про біологічно активні речовини (вітаміни, ферменти). Роль органічної хімії у розв’язуванні сировинної, енергетич-ної, продовольчої проблем, створенні нових матеріалів.