хімія

1лекція05 вересняВступний інструктаж з ТБ під час занять з хімії. Повторення найважливіших питань курсу хімії 7 класу. Найважливіші хімічні поняття.Прості й складні речовини (кисень, вода). Реакції розкладу, сполучення. Відносна молекулярна маса, її обчислення за хімічною формулою. Масова частка елемента в складній речовині.
2лекція12 вересня Тема 1. Періодичний закон і періодична система хімічних елементів. Будова атома Короткі історичні відомості про спроби класифікації хімічних елементів. Поняття про лужні, інертні елементи, галогени.
3лекція19 вересняБудова атома. Склад атомних ядер (протони і нейтрони). Протонне число. Нуклонне число.
4лекція26 вересняБудова електронних оболонок атомів хімічних елементів № 1-20.Стан електронів у атомі. Електронні орбіталі. Енергетичні рівні та підрівні; їх заповнення електронами в атомах хімічних елементів № 1-20.
5лекція03 жовтня Електронні та графічні електронні формули атомів хімічних елементів № 1-20. Поняття про радіус атома.
6лекція10 жовтняПеріодичний закон Д.І. Менделєєва (Сучасне формулювання періодичного закону) Періодична система хімічних елементів, її структура.
7лекція17 жовтняХарактеристика хімічних елементів № 1-20 за їхнім місцем у періодичній системі та будовою атома Періодична система хімічних елементів з позиції теорії будови атома. Значення періодичного закону.
8лекція24 жовтняУзагальнення знань.
9лекція31 жовтняКонтрольна робота №1
10лекція07 листопадаТема 2. Хімічний зв’язок і будова речовини. Природа хімічного зв’язку. Електронегативність елементів. Ковалентний зв’язок, його утворення.
11лекція14 листопада Електронні формули молекул. Полярний і неполярний ковалентний зв’язок.
12лекція28 листопадаЙони. Йонний зв’язок, його утворення.
13лекція05 грудня Кристалічні ґратки. Атомні, молекулярні та йонні кристали. Залежність фізичних властивостей речовин від типів кристалічних ґраток.
14лекція12 грудняПрактична робота №1 Дослідження фізичних властивостей речовин з різними типами кристалічних граток Узагальнення знань
15лекція19 грудня "Тема 3. Кількість речовини. Розрахунки за хімічними формулами Кількість речовини. Моль – одиниця кількості речовини. Стала Авогадро.
16лекція26 грудняМолярна маса. Обчислення молярної маси речовини
17лекція16 січняЗакон Авогадро. Молярний об’єм газів. Обчислення числа частинок (атомів, молекул, йонів) у певній кількості речовини, масі, об’ємі.. Обчислення за хімічною формулою маси даної кількості речовини і кількості речовини за відомою масою
18лекція23 січня Відносна густина газів.Обчислення з використанням відносної густини газів.Обчислення об’єму певної маси або кількості речовини відомого газу за нормальних умов
19лекція30 січняРзв`язок задач
20лекція06 лютогоКонтрольна робота №2
21лекція13 лютогоТема 4. Основні класи неорганічних сполук Класифікація неорганічних сполук, їхні склад і номенклатура.
22лекція20 лютого Фізичні властивості оксидів. Хімічні властивості оснόвних, кислотних та амфотерних оксидів: взаємодія з водою, кислотами, лугами, іншими оксидами
23лекція27 лютогоРозв`язок завдань
24лекція06 березняФізичні властивості кислот. Хімічні властивості кислот: дія на індикатори, взаємодія з металами, основними оксидами, основами, солями. Реакція нейтралізації. Ряд активності металів. Реакції заміщення й обміну. Заходи безпеки під час роботи з кислотами.
25лекція20 березня Розв`язок завдань
26лекція27 березняФізичні властивості основ. Хімічні властивості лугів: дія на індикатори, взаємодія з кислотами, кислотними оксидами, солями. Хімічні властивості нерозчинних основ: взаємодія з кислотами і розкладання внаслідок нагрівання. Заходи безпеки під час роботи з лугами.
27лекція03 квітняРозв`язок завдань
28лекція10 квітняПоняття про амфотерні гідроксиди.Хімічні властивості амфотерних гідроксидів: взаємодія з кислотами, лугами (в розчині, при сплавлянні
29лекція17 квітняФізичні властивості середніх солей. Хімічні властивості середніх солей: взаємодія з металами, кислотами, лугами, іншими солями
30лекція24 квітняРозв`язок розрахункових задач
31лекція08 травняГенетичні зв’язки між основними класами неорганічних сполук. Поширеність у природі та використання оксидів, кислот, основ і середніх солей.
32лекція15 травняКонтрольна робота №3
33лекція22 травняПрактичні роботи 2. Дослідження властивостей основних класів неорганічних сполук. 3. Розв’язування експериментальних задач.
34лекція29 травняВплив хімічних сполук на довкілля і здоров’я людини. Узагальнення знань