людина і світ

1лекція04 вересняТема І. ВСТУП. Завдання і структура курсу. Поняття людини як біосоціальної істоти. Індивідуальність як феномен людини. Особа. Особистість. Персона. Громадянин. Тема ІІ. СОЦІАЛІЗАЦІЯ ОСОБИСТОСТІ. Поняття "соціалізація". Родинна соціалізація.
2лекція02 жовтняСім’я. Гендерна соціалізація особистості. Школа. Однолітки. Поняття субкультури. Молодіжна субкультура
3лекція30 жовтняТема ІІІ. СТЕРЕОТИПИ ТА УПЕРЕДЖЕННЯ. Стереотипи та їх роль у житті людини і суспільства. Дискримінація. Упередження. Толерантність. Гендерні стереотипи. Ксенофобія. Расизм
4лекція04 грудняІV. КОНФЛІКТИ. Поняття "конфлікт". Типи конфліктів. Зародження конфліктів. Та шляхи їх подолання. Міжнародні конфлікти. Поняття солідарності та конкурентності як необхідних умов соціального прогресу.
5лекція15 січняТема V. СОЦІУМ (СУСПІЛЬСТВО ЛЮДЕЙ). Понятття соціуму як суспільства людей. Історичні типи стратифікованих суспільств.Стратифікація сучасного українського суспільства. Суспільна стабільність та безпека. Їх соціальна цінність. Соціальні загрози суспільній безпеці
6лекція12 лютогоПриродні і техногенні явища як чинники загрози суспільній безпеці. Міжнародна співпраця в галузі подолання та попередження наслідків глобальних проблем Тема VІ. СОЦІАЛЬНА МОБІЛЬНІСТЬ Поняття "соціальна мобільність". Спілкування та співпраця як перспектива розвитку соціумуу. Поняття "комунікація" та "комунікативність". Участь у житті суспільства
7лекція26 березняТема VІІ. ПРАВА,СВОБОДИ, ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ. Еволюція уявлень про права людини в історії людства. Покоління прав людини. Права та відповідальність людини і громадянина. Відповідальність держави перед людиною.
8лекція23 квітняФундаментальні права і свободи людини. Громадянські і політичні права. Економічні, соціальні та культурні права. Міжнародні механізми захисту прав людини. Тема VІІІ. ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО. Поняття громадянського суспільства. Поняття громади. Територіальне громадське та місцеве самоврядування. Громадянське суспільство в Україні.