право

1лекція04 вересняВступ до "Основ правознавства" .Право і закони в житті людини і суспільства.Зміст, завдання і структкра курсу. РОЗДІЛ 1.Основи теорії держави і права. Причини виникнення держави. Поняття й ознаки держави. Державний лад. Форми держави. Державна влада.Функції держави.
2лекція18 вересняПоняття і види соціальних норм. Поняття та ознаки права. Джерела права. Система права та її елементи. Практичне заняття. Соціальні норми в житті людей.
3лекція02 жовтняРозділ 2. Правовідносини. Правопорушення. Юридична відповідальність. Правовідносини. Склад правовідносин. Підстави виникнення, зміст і припинення правовідносин.
4лекція16 жовтняПравопорушення: поняття, склад, види. Юридична відповідальність: поняття, склад, види. Практичне заняття. Обставини, що виключають шкідливість (суспільну небезпеку) діяння.
5лекція30 жовтняРОЗДІЛ 3. Взаємозв`язок людини і держави. Поняття Основного закону держави. Структура Конституції України. Повноваження Конституційного Суду України.
6лекція13 листопадаПравова характеристика понять "людина", "особа", "громадянин". Права і свободи людини.Громадянство України.
7лекція04 грудняКонституційні права, свободи та обов`язки людини і громадянина. Механізми захисту прав та свобод людини і громадянина в Україні.
8лекція18 грудняОргани державної влади в Україні. Місцеве самоврядування в Україні. Практичне заняття. Звернення громадян.
9лекція15 січняРозділ 4. Неповнолітні як суб`єкти цивільних, сімейних, трудових, адміністративних і кримінальних правовідносин. Цивільна правоздатність і цивільна дієздатність. Обсяг цивільної правосуб`єктності неповнолітніх.
10лекція29 січняПрактичне заняття. Власність неповнолітніх. Практичне заняття. Захист прав споживачів. Особливості електронного продажу й операцій із кредитною карткою.
11лекція12 лютогоПрактичне заняття. Влаштування дітей, позбавлених батьківського піклування.
12лекція05 березняПрийняття на роботу неповнолітніх. Робочий час і час відпочинку неповнолітніх. Оплата праці. Особливості розірвання трудового договору з неповнолітніми.
13лекція26 березняОхорона праці неповнолітніх. Практичне заняття. Працевлаштування неповнолітніх.
14лекція09 квітняПрактичне заняття. Адміністративні правопорушення. Злочини. Кримінальний проступок. Адміністративна та кримінальна відповідальність неповнолітніх.
15лекція23 квітняПрактичне заняття. Особливості адміністративної та кримінальної відповідальності неповнолітніх.
16лекція07 травняРозділ 5. Якщо право- це професія. Професія юрист. Юристи в нашому житті. Поліцейські (патрульні, дільничні офіцери поліції).
17лекція21 травняУзагальнення.