українська мова

1лекція06 вересняВступ. Українська мова у світі, роль діаспори у формуванні мови. Стилістика як розділ науки про мову. Норма літературної мови як основне поняття правильності мовлення, її варіативність.
2лекція13 вересняСтилістичне забарвлення граматичних понять і граматичних форм. Поняття роду, числа. Власні і загальні назви Урок мовленнєвого розвитку. Усний переказ тексту публіцистичного стилю.
3лекція20 вересняАудиторна контрольна робота №1 Контрольний диктант. Стягнені і нестягнені форми прикметників.
4лекція27 вересня Ступені порівняння прикметників і прислівників. Синоніміка займенникових форм: неозначених, заперечних, означальних, вказівних; пропуск особових займенників; зайве вживання займенників.
5лекція04 жовтняНаписання -н- та -нн- у прикметниках, дієприкметниках, дієприслівниках, займенниках, прислівниках. НЕ і НІ з різними частинами мови
6лекція11 жовтняСтилістичні аспекти дієслівних категорій. Синоніміка дієприкметників: дієприкметниковий зворот і підрядна означальна частина складнопідрядного речення
7лекція18 жовтняУроки мовленнєвого розвитку. Контрольний стислий переказ тексту публіцистичного стилю із творчим завданням(висловлення власного ставлення до подій, героїв, їхніх учинків тощо)
8лекція25 жовтняСиноніміка дієприслівників: дієприслівниковий зворот і підрядні речення обставинні. Пунктограма при відокремлених другорядних членах речення.
9лекція01 листопадаУрок мовленнєвого розвитку. Читання текстів діалогічного і монологічного характеру різних стилів, типів, жанрів мовлення. Види запису прочитаного: докладний запис, тези, конспект, плани.
10лекція08 листопадаУрок мовленнєвого розвитку. Усний твір на морально-етичне тему публіцистичного стилю мовлення.
11лекція15 листопадаСтилістика простих речень. Види простих речень і відтінки значень. Пунктограми в простому реченні.
12лекція29 листопадаСиноніміка двоскладних і односкладних речень.
13лекція06 грудняУрок мовленнєвого розвитку. Контрольний твір у публіцистичному стилі на суспільну тему.
14лекція13 грудняСиноніміка простих односкладних речень( означено-особові, неозначено-особові, узагальнено-особові, безособові, називні)
15лекція20 грудняСиноніміка мовних засобів вираження: присудка, другорядних членів речення; інверсія замість прямого порядку слів; відокремлені і невідокремлені члени речення
16лекція27 грудняВираження різноманітних смислових значень за допомогою звертань, вставних слів, вставних конструкцій, емоційно-експресесивний характер їх.
17лекція17 січняУрок мовленнєвого розвитку. Доповідь на тему, яка пов"язана з предметами, що вивчаються(із залученням наукової, науко-популярної літератури), прийоми встановлення і збереження контакту з аудиторією.
18лекція24 січняСтилістика простих речень (тестування + творча робота)
19лекція31 січня Стилістика складних речень. Смислові відношення між частинами складних речень.
20лекція07 лютогоСинонініма складносурядних і складнопідрядних речень Синоніміка безсполучникових і складносурядних , складнопідрядних речень.
21лекція14 лютогоСиноніміка складнопідрядних і простих речень з дієприкметниковим і дієприслівниковим зворотами. Синоніміка сполучників і сполучних слів, що з"єднують складні сполучникові речення
22лекція21 лютогоУрок мовленнєвого розвитку. Виступ під час дискусії(підготовлений і непідготовлений) на суспільну або морально-етичну теми, його композиція.
23лекція28 лютогоПунктограми у скаладному реченні
24лекція07 березняУрок мовленнєвого розвитку. Реферат на тему, пов"язану з предметами, що вивчаються(із залученням наукової, науко-популярної літератури), особливості його побудови і мовне оформлення. Пряма і непряма мова, призначення й граматично-смислові особливості.
25лекція21 березня Синоніміка речень з прямою мовою, реплік у діалозі і непрямій мові. Урок мовленнєвого розвитку. Правила мовленнєвої поведінки у спілкуванні: етичні формули(під час вітання, звертання, залучення слухачів до полеміки, відповіді на запитання, вдячність, вибачення, обіцянка, відмова, запереченя тощо)
26лекція28 березняАудиторна контрольна робота. Стилістика складних речень і речень з різними способами вираження чужого мовлення (тестуваня + творча робота)
27лекція04 квітняУрок мовленнєвого розвитку. Ділові папери. Протокол(складний). Витяг з протоколу. Офіційний лист.
28лекція11 квітняМовлення як предмет вивчення стилістики і культури мовлення. Мовлення розмовне і книжне, співвідношеня й особливості їх. Урок мовленнєвого розвитку. Телефонна розмова як один із видівусного ділового мовлення. Основні вимоги до культури спілкування телефоном в інтернеті.
29лекція18 квітняСтилі мовлення: розмовний, науковий, офіційно-діловий, конфесійний, публіцистичний. Зміст і структура текстів кожного зі стилів, основні жанри. Урок мовленнєвого розвитку. Аудіювання текстів діалогічнго і монологічного характеру різних стилів, типів і жанрів.
30лекція25 квітняАудиторна контрольна робота. Диктант Лексикологія і фразеологія.

аудиторна контрольна робота. Синтаксис і пунктуація. Тест. Контроль читання мовчки

31лекція16 травняУзагальнення та систематизація найважливіших відомостей з української мови. Написання слів з найуживанішими орфограмами. Урок мовленнєвого розвитку. Бібліографія.
32лекція23 травняМорфологічна будова слова. Урок мовленнєвого розвитку. Ділові папери. Доручення. Розписка.