українська мова

1лекція04 вересняВступ. Лексикографія. Сучасні лексикографічні джерела: словники, довідкова література( у тому числі на електронних носіях). Поняття норми в сучасній українській літературній мові. Типи норм. Нормативне й ненормативне мовлення.
2лекція11 вересняЛексична норма. Лексичне значення слів. лексична помилка. Слово і контекст. Урок мовленнєвого розвитку. Укладання тематичних словників-мінімумів
3лекція18 вересняКонтрольна робота №1 Диктант Слова власне українські й запозичені. Виправдані й небажані запозичення.
4лекція25 вересняЛексичні й фразеологічні синоніми. Синонімічне багатство української мови.Лексичні антоніми і пароніми. Запобігання помилок у вживанні паронімів.
5лекція02 жовтняНайпоширеніші випадки порушення лексичної норми. Кальки з інших мов. Недоречне вживання українських слів у невластивому значенні. Урок мовленнєвого розвитку. Усне переказування тексту із творчим завданням
6лекція09 жовтня Основні групи фразеологізмів. Багатозначність, синонімія й антонімія фразеологізмів. утвердження лексичної норми в словниках української мови.
7лекція16 жовтняКонтрольна робота №2 Тестування
8лекція23 жовтняРиторика як мистецтво, наука й навчальна дисципліна. Мовленнєва ситуація. Елементи мовленнєвої ситуації(мовець(адресант), слухач(аудиторія), предмет мовлення, умови успішного спілкування.
9лекція30 жовтняОсобистість мовця. Риси гарного співрозмовника. Воимоги до мовлення оратора. Аудиторія(слухач / слухачі). Види слухання, цілі слухання.
10лекція06 листопада Текст як одиниця спілкування. Етапи підготовки тексту виступу. Види читання і записування тексту виступу. Естетика тексту.
11лекція13 листопада Ефективність мовлення. Комунікативний намір. Мовленнєва поведінка. Стратегія і тактика мовленнєвої поведінки.
12лекція27 листопадаМовленнєва подія. Мовленнєвий вчинок. Урок мовленнєвого розвитку. Усне переказування взірцевих текстів промов.
13лекція04 грудняКонтрольна робота №3 Урок мовленнєвого розвитку. Написання есе. Контрольне есе.
14лекція11 грудня Орфоепічна помилка.Орфоепічний словник. Поняття милозвучності. Чергування У / В, І / Й як засіб милозвучності. Урок мовленнєвого розвитку. Складання конспекту тексту наукового стилю.
15лекція18 грудня Основні правила вимови голосних звуків. Основні правила вимови приголосних звуків.
16лекція15 січня Наголос. Нормативний наголос. Основні правила наголошування слів. Варіантне наголошування слів в українській мові. Діалектний наголос.
17лекція22 січня Словорозрізрізнювальний наголос. Складні випадки наголошування слів. Урок мовленнєвого розвитку. Усне і письмове докладне переказування текстів різних стилів.
18лекція29 січняКонтрольна робота. Тестування.
19лекція05 лютогоОрфографічна норма. Орфограма. Орфографічна помилка. Орфографічний словник. Принципи української орфографії. Наголошені Е, И в корені слова.
20лекція12 лютого Правила вживання апострофа. Позначення м"якості приголосних на письмі. Урок мовленнєвого розвитку. Складання ділового листа
21лекція19 лютогоЧергування звуків. Чергування голосних звуків. Чергування приголосних звуків. Зміни приголосних при збігу їх у процесі словотворення.
22лекція26 лютого Спрощення в групах приголосних. Подвоєння та подовження приголосних.
23лекція05 березняПравопис префіксів.Правопис суфіксів. Урок мовленнєвого розвитку. Усне переказування тексту публіцистичного стилю.
24лекція19 березняУживання великої літери. Складні випадки написання прізвищ і географічних назв
25лекція26 березняПравила перенесення слів із рядка в рядок. Правила географічних скорочень слів.
26лекція02 квітняКонтрольна робота. Урок мовленнєвого розвитку. Написання есе на одну з тем: " Життя в гармонії з природою", "Моє бачення сучасної школи", " Чого варто уникати в спілкуванні", "Ціна недбалості", "Гаджети чи реальне спілкування?"
27лекція09 квітняНаписання складних слів разом і через дефіс.
28лекція16 квітняНаписання слів іншомовного походження.Правило дев"ятки. Розрізнення прислівників і співзвучних сполук(збоку - з боку; зрештою - з рештою тощо)
29лекція23 квітняНаписання НЕ, НІ з різними частинами мови. Морфологічна норма. Морфологічна помилка.
30лекція30 квітняКонтрольна робота Тестування Іменник. Рід іменників. Паралельні родові форми іменників. Іменникм чоловічого і жіночого роду, що означають назви людей задіяльністю.
31лекція07 травня Іменники чоловічого роду II відміни. III,IV в Ор.Відмінку, словозміна іменників. Кличний відмінок. Творення та відмінювання чоловічих і жіночих імен по батькові.
32лекція14 травня Практична риторика. Суперечка як вид комунікації. Правила ведення суперечки.
33лекція21 травняАргументи й доказовість. Полемічні прийоми. Публічний діалог, дебати.
34лекція28 травня Різновиди суперечки: диспут, дискусія Урок мовленнєвого розвитку. Дискусія на одну із тем: " Гроші. Навіщо їх збирати? Де зберігати? На що витрачати?", " Мовга мода - це добре чи погано?"