українська мова

1лекція04 вересняРозвиток української мови Уроки мовленнєвого розвитку. Відомості про мовлення. Види мовленнєвої діяльності: аудіювання, читання: ознайомлювальне, вивчальне і переглядове.
2лекція11 вересняУроки мовленнєвого розвитку.Відомості про мовлення. Вимоги до мовлення. Вивчальне читання.Повторення вивченого у 8 класі. Просте неускладнене речення. Ускладнюючі компоненти простого речення
3лекція18 вересняКонтрольна робота №1 . Диктант Основні правила правопису
4лекція25 вересня Складне речення, його ознаки. Складні речення без сполучників, із сурядним та підрядним зв"язком. Складносурядне речення, його будова і способи зв"язку
5лекція02 жовтня Смислові зв"язки між частинами складносурядного речення. Розділові знаки
6лекція09 жовтня Синоніміка складносурядних речень з різними сполучниками, а також складносурядних і простих речень
7лекція16 жовтня Уроки мовленнєвого розвитку. Контрольний вибірковий переказ тексту на основі кількох джерел. НЛ-1: Екологічна безпека і сталий розвиток.
8лекція23 жовтня Складнопідрядне речення, його будова і засоби зв"язку в ньому. Основні види складнопідрядних речень. РЗМ№4. Аналіз контрольного переказу. Усний твір у публіцистичному стилі на суспільну тему.
9лекція30 жовтняСкладнопідрядне речення з підрядними означальними, з"ясувальними
10лекція06 листопадаСкладнопідрядне речення з підрядними обставинними. Складнопідрядні речення з підрядними місця і часу, способу дії і ступеня
11лекція13 листопадаСкладнопідрядні речення з підрядними порівняльними, причини і мети, з підрядними наслідковими. РЗМ№5 Створення власних висловлювань на морально-етичну тему. НЛ-2: Громадянська відповідальність
12лекція27 листопадаСкладнопідрядні речення з підрядними умови та допустовими. Уроки мовленнєвого розвитку. Складання діалогу відповідно до запропонованої ситуації
13лекція04 грудняКонтрольна робота №3 Складне речення і його ознаки (тестування). НЛ-3: Громадянська відповідальність
14лекція11 грудняСкладнопідрядні речення з кількома підрядними. Розділові знаки у складнопідрядному реченні з кількома підрядними. Уроки мовленнєвого розвитку. Есей (орієнтовна тема:"Що робить мене щасливим(ою)") з використанням складнопідрядних речень.
15лекція18 грудняБезсполучникове складне речення. Смислові відношення між частинами безсполучникового складного речення. Кома і крапка з комою у безсполучниковому складному реченні. РЗМ№8. Ділові папери. Заява. Автобіографія. Резюме
16лекція15 січняДвокрапка у безсполучниковому складному реченні. РЗМ№9. Тези прочитаного. Конспектування як різновид стислого переказу почутого.
17лекція22 січняТире у безсполучниковому складному реченні. РЗМ.№10 Усний стислий переказ публіцистичного стилю за складним планом. Синонімія складних речень із сполучниками, без сполучників і простих речень.
18лекція29 січняУроки мовленнєвого розвитку. Контрольний твір на морально-етичну тему у публіцистичному стилі
19лекція05 лютогоСкладні речення з різними видами сполучникового і безсполучникового зв"язку.
20лекція12 лютогоРозділові знаки у складних реченнях з різними видами зв"язку. Використання складних речень із різними видами сполучникового і безсполучникового зв"язку в текстах різних стилів.
21лекція19 лютогоРозділові знаки у складних реченнях з різними видами зв"язку. НЛ-4: Підприємливість і фінансова грамотність
22лекція26 лютогоПряма і непряма мова як засоби передачі чужої мови. Розділові знаки при прямій мові. Заміна прямої мови непрямою
23лекція05 березняЦитата як спосіб передачі чужої мови. Діалог. Розділові знаки при діалозі. Уроки мовленнєвого розвитку Стислий переказ тексту публіцистичного стилю за складним планом НЛ-1
24лекція19 березняТекст і його ознаки. Використання синтаксичних конструкцій у текстах різних стилів. Тренувальні вправи.
25лекція26 березняБудова тексту. Мікротеми. Абзац. Ключові слова в тексті. Види і засоби міжфразового зв"язку. РЗМ №13
26лекція02 квітняУроки мовленнєвого розвитку. Контрольний докладний переказ тексту публіцистичного стилю з творчим завданням
27лекція09 квітняАктуальне членування речення у висловлюванні: відоме й нове. Аналіз оповідання. Структурування висловлювання, що належить до різних типів мовлення.
28лекція16 квітняРозділові знаки в складному реченні з різними видами зв`язку.Тренувальні вправи.
29лекція23 квітняСиноніміка складних синтаксичних конструкцій .НЛ-2
30лекція30 квітняКонтрольна робота №8 Диктант. Уроки мовленнєвого розвитку. Діало-обговорення актуальної теми.
31лекція07 травняТекст, основні ознаки його. Будова тексту. Мікротема й абзац.
32лекція14 травняУроки мовленнєвого розвитку. Тези прочитаних публіцистичної чи науко-пізнавальної статей. Ключові слова в тексті, абзаці. Види й засоби міжфразового зв"язку.
33лекція21 травняУроки мовленнєвого розвитку. Конспект сприйнятогона слух науково-навчального тексту. Повторення орфографії.
34лекція28 травняПовторення вивчених розділових знаків у простому і складному реченнях.