українська мова

1лекція05 вересняРозвиток української мови Уроки мовленнєвого розвитку. Відомості про мовлення. Види мовленнєвої діяльності: аудіювання, читання: ознайомлювальне, вивчальне і переглядове.
2лекція12 вересняУроки мовленнєвого розвитку.Відомості про мовлення. Вимоги до мовлення. Вивчальне читання.Повторення вивченого у 8 класі. Просте неускладнене речення. Ускладнюючі компоненти простого речення
3лекція19 вересняКонтрольна робота №1 . Диктант Основні правила правопису
4лекція26 вересня Складне речення, його ознаки. Складні речення без сполучників, із сурядним та підрядним зв"язком. Складносурядне речення, його будова і способи зв"язку
5лекція03 жовтня Смислові зв"язки між частинами складносурядного речення. Розділові знаки
6лекція10 жовтня Синоніміка складносурядних речень з різними сполучниками, а також складносурядних і простих речень
7лекція17 жовтня Уроки мовленнєвого розвитку. Контрольний вибірковий переказ тексту на основі кількох джерел. НЛ-1: Екологічна безпека і сталий розвиток.
8лекція24 жовтня Складнопідрядне речення, його будова і засоби зв"язку в ньому. Основні види складнопідрядних речень. РЗМ№4. Аналіз контрольного переказу. Усний твір у публіцистичному стилі на суспільну тему.
9лекція31 жовтняСкладнопідрядне речення з підрядними означальними, з"ясувальними
10лекція07 листопадаСкладнопідрядне речення з підрядними обставинними. Складнопідрядні речення з підрядними місця і часу, способу дії і ступеня
11лекція14 листопадаСкладнопідрядні речення з підрядними порівняльними, причини і мети, з підрядними наслідковими. РЗМ№5 Створення власних висловлювань на морально-етичну тему. НЛ-2: Громадянська відповідальність
12лекція28 листопадаСкладнопідрядні речення з підрядними умови та допустовими. Уроки мовленнєвого розвитку. Складання діалогу відповідно до запропонованої ситуації
13лекція05 грудняКонтрольна робота №3 Складне речення і його ознаки (тестування). НЛ-3: Громадянська відповідальність
14лекція12 грудняСкладнопідрядні речення з кількома підрядними. Розділові знаки у складнопідрядному реченні з кількома підрядними. Уроки мовленнєвого розвитку. Есей (орієнтовна тема:"Що робить мене щасливим(ою)") з використанням складнопідрядних речень.
15лекція19 грудняБезсполучникове складне речення. Смислові відношення між частинами безсполучникового складного речення. Кома і крапка з комою у безсполучниковому складному реченні. РЗМ№8. Ділові папери. Заява. Автобіографія. Резюме
16лекція26 грудняДвокрапка у безсполучниковому складному реченні. РЗМ№9. Тези прочитаного. Конспектування як різновид стислого переказу почутого.
17лекція16 січняТире у безсполучниковому складному реченні. РЗМ.№10 Усний стислий переказ публіцистичного стилю за складним планом. Синонімія складних речень із сполучниками, без сполучників і простих речень.
18лекція23 січняУроки мовленнєвого розвитку. Контрольний твір на морально-етичну тему у публіцистичному стилі
19лекція30 січняСкладні речення з різними видами сполучникового і безсполучникового зв"язку.
20лекція06 лютогоРозділові знаки у складних реченнях з різними видами зв"язку. Використання складних речень із різними видами сполучникового і безсполучникового зв"язку в текстах різних стилів.
21лекція13 лютогоРозділові знаки у складних реченнях з різними видами зв"язку. НЛ-4: Підприємливість і фінансова грамотність
22лекція20 лютогоПряма і непряма мова як засоби передачі чужої мови. Розділові знаки при прямій мові. Заміна прямої мови непрямою
23лекція27 лютогоЦитата як спосіб передачі чужої мови. Діалог. Розділові знаки при діалозі. Уроки мовленнєвого розвитку Стислий переказ тексту публіцистичного стилю за складним планом НЛ-1
24лекція06 березняТекст і його ознаки. Використання синтаксичних конструкцій у текстах різних стилів. Тренувальні вправи.
25лекція20 березняБудова тексту. Мікротеми. Абзац. Ключові слова в тексті. Види і засоби міжфразового зв"язку. РЗМ №13
26лекція27 березняУроки мовленнєвого розвитку. Контрольний докладний переказ тексту публіцистичного стилю з творчим завданням
27лекція03 квітняАктуальне членування речення у висловлюванні: відоме й нове. Аналіз оповідання. Структурування висловлювання, що належить до різних типів мовлення.
28лекція10 квітняРозділові знаки в складному реченні з різними видами зв`язку.Тренувальні вправи.
29лекція17 квітняСиноніміка складних синтаксичних конструкцій .НЛ-2
30лекція24 квітняКонтрольна робота №8 Диктант. Уроки мовленнєвого розвитку. Діало-обговорення актуальної теми.
31лекція08 травняТекст, основні ознаки його. Будова тексту. Мікротема й абзац.
32лекція15 травняУроки мовленнєвого розвитку. Тези прочитаних публіцистичної чи науко-пізнавальної статей. Ключові слова в тексті, абзаці. Види й засоби міжфразового зв"язку.
33лекція22 травняУроки мовленнєвого розвитку. Конспект сприйнятогона слух науково-навчального тексту. Повторення орфографії.
34лекція29 травняПовторення вивчених розділових знаків у простому і складному реченнях.