фізика

106 вересняФізика як наука. Фізичні величини та одиниці їх вимірювання. Механіка. Математичний мінімум.

Короткий зміст: Сили в механіці (тяжіння, тертя, пружності, тиску, виштовхувальна). Закони Ньютона (1,2,3), поняття прискорення. Механічна рівновага. Правило моментів.

206 вересняМатематичний мінімум. Дії з векторами. Проекції векторів. Триганометричні функції. Теореми Піфагора, сінусів та косінусів.
307 вересняМатематичний мінімум. Дії з векторами. Зміна векторної величини (швидкості). Переміщення. Основне правило векторної алгебри.
413 вересняЗастосування векторів в динамиці. Закони Ньютона, розв’язання задач. (горизонтальна поверхня, похила площина, зв’язані тіла, обертальна дія сили).

Короткий зміст: Основні характеристики поля. Його зображення. Заряд та рівновага заряджених тіл. Основні закони електричного струму. Нагрівачі та двигуни. Перетворення електричної енергії на механічну та теплову.

513 вересняРівнодійна сил, розв’язання задач.
614 вересняЗакони Ньютона, розв’язання задач. (горизонтальна поверхня, похила площина, зв’язані тіла, обертальна дія сили)Рівнодійна сил, розв’язання задач.
720 вересняМагнітні явища. Магнітне поле, його зображення та характеристики.

Короткий зміст: Магнітні явища. Постійні магніти, взаємодія магнітів. Магнітне поле, властивості силових ліній. Магнітне поле Землі. Дослід Ерстеда. Індукція магнітного поля. Принцип суперпозиції. Магнітні властивості речовин, магнітна проникливість. Гіпотеза Ампера. Магнітне поле провідника зі струмом. Правило свердлика. Закон Біо-Савара-Лапласа. Електромагніти. 

820 вересняМагнітне поле провідника зі струмом. Правило свердлика. Закон Біо-Савара-Лапласа. Розв’язання задач.
921 вересняІндукція магнітного поля. Принцип суперпозиції. Розв’язання задач. Лабораторна робота №1 Складання та випробування електромагніту.
1027 вересняМагнітне поле. Сила Ампера.

Короткий зміст: Дія магнітного поля на провідник та рамку із струмом. Сила Ампера. Електродвигуни. Електровимірювальні прилади.

1127 вересняСила Ампера. Розв’язання задач.
1228 вересняСила Ампера. Розв’язання задач.
1304 жовтняРух заряджених частинок у магнітному полі. Сила Лоренца.

Короткий зміст: Сила Лоренца. Траєкторії руху частинок у магнітному полі та знаходження їх характеристик (радіус, період, та ін.)

1404 жовтняСила Лоренца. Розв’язання задач.
1505 жовтняСила Лоренца. Розв’язання задач.
1611 жовтняУзагальнення теми «Магнітне поле». Аналіз домашньої контрольної роботи №1.
1711 жовтняНавчальний проект «Магнітні матеріали та їх використання»
1812 жовтняАудторная контрольна робота
1918 жовтняЯвище електромагнітної індукції.

Короткий зміст: Досліди Фарадея. Індукційний електричний струм. Магнітний потік. Закон Фарадея. Генератори індукційного струму. Промислові джерела електричної енергії.

2018 жовтняМагнітний потік. Закон Фарадея. Розв’язання задач.
2119 жовтняМагнітний потік. Закон Фарадея. Розв’язання задач.
2225 жовтняСвітлові явища. Закони геометричної оптики.

Короткий зміст: Світлові явища. Джерела й приймачі світла. Швидкість поширення світла. Світловий промінь і світловий пучок. Закон прямолінійного поширення світла. Сонячне та місячне затемнення. Тінь та напівтінь. Відбивання світла. Закон відбивання світла. Плоске дзеркало. Заломлення світла на межі поділу двох середовищ. Закон заломлення світла. 

2325 жовтняВідбивання світла. Розв’язання задач.
2426 жовтняЗаломлення світла . Розв’язання задач.
2501 листопадаСферичні дзеркала. Лінзи.

Короткий зміст: Сферичні дзеркала та лінзи. Оптична сила й фокусна відстань. Формула тонкої лінзи та сферичного дзеркала. Отримання та побудова зображень за допомогою лінзи та дзеркала.

2601 листопадаСферичні дзеркала та лінзи. Розв’язання задач.
2702 листопадаСферичні дзеркала та лінзи. Розв’язання задач.
2808 листопадаАналіз домашньої контрольної роботи №2
2908 листопадаЛінзи.
3009 листопадаЛінзи. Розв’язання задач.Аудторная контрольна робота
3115 листопадаСистеми лінз.

Короткий зміст: Побудова зображень в системах лінз. Оптична сила та збільшення оптичної системи.

3215 листопадаСистеми лінз. Розв’язання задач.
3316 листопадаСистеми лінз. Розв’язання задач.
3429 листопадаНайпростіші оптичні прилади. Окуляри. Око як оптичний прилад. Зір і бачення. Вади зору та їх корекція.

Короткий зміст: Будова ока, окуляри. Лупа, мікроскоп, телескоп.

3529 листопадаЛабораторна робота №2 «Дослідження відбивання світла за допомогою плоского дзеркала.», Лабораторна робота №3 «Дослідження заломлення світла». Лабораторна робота №4 «Визначення фокусної відстані та оптичної сили тонкої лінзи».
3630 листопадаОко. Оптичні прилади. Розв’язання задач.
3706 грудняУзагальнююче повторення з теми «Геометрична оптика»
3806 грудняГеометрична оптика. Розв’язання задач.
3907 грудняГеометрична оптика. Розв’язання задач.
4013 грудняМеханічні хвилі.

Короткий зміст: Виникнення і поширення механічних хвиль. Звукові хвилі та їх характеристики. Швидкість поширення звуку, довжина і частота звукової хвилі. Гучність звуку та висота тону. Інфра- та ультразвуки.

4113 грудняМеханічні хвилі. Розв’язання задач.
4214 грудняМеханічні хвилі. Розв’язання задач.
4320 грудняЕлектромагнітні хвилі.

Короткий зміст: Електромагнітне поле і електромагнітні хвилі. Швидкість поширення, довжина і частота електромагнітної хвилі. Залежність властивостей електромагнітних хвиль від частоти. Шкала електромагнітних хвиль. Фізичні основи сучасних бездротових засобів зв’язку та комунікацій. Радіолокація. Випромінювання і поглинання електромагнітних хвиль. Шкала електромагнітних хвиль.

4420 грудняЕлектромагнітні хвилі. Розв’язання задач.
4521 грудняЕлектромагнітні хвилі. Розв’язання задач.
4627 грудняАналіз домашньої контрольної роботи №3
4727 грудняНавчальний проект: Звуки в житті людини. Застосування інфра- та ультразвуків у техніці. Вібрації і шуми та їх вплив на живі організми. Електромагнітні хвилі в природі й техніці. Вплив електромагнітного випромінювання на організм людини.
4828 грудняАудторная контрольна робота
4917 січняДисперсія світла. Основи фотометрії.

Короткий зміст: Дисперсія світла. Спектральний склад природного світла. Кольори. Основні фотометричні величини (світловий потік, освітленість, сила світла, закон освітленості, принцип суперпозиції).

5017 січняОснови фотометрії. Розв’язання задач.
5118 січняНавчальний проект: Складання найпростішого оптичного приладу. Оптичні ілюзії.
5224 січняОснови ядерної фізики. Властивості ядер.

Короткий зміст: Атом та ядро. Моделі ядра. Ядерні сили. Досліди Резерфорда. Протонно-нейтронна модель Радіоактивність. Види випромінювань. Спостереження та реєстрація радіоактивного випромінювання. Ядерні перетворення. Активність радіоактивного розпаду. Дефект мас. Енергія зв’язку ядра.

5324 січняСклад ядра та атому. Дефект мас. Енергія зв’язку ядра. Розв’язання задач.
5425 січняСклад ядра та атому. Дефект мас. Енергія та питома енергія зв’язку ядра. Розв’язання задач.
5531 січняРадіоактивний розпад. Реєстрація рад. частинок. Мас-спектрометри. Ядерні реакції, закони збереження зарядового та масового чисел.

Короткий зміст: Правіла зміщення. Закон радіоактивного розпаду. Активність розпаду. Реєстрація рад. частинок. Мас-спектрометри. Закони збереження зарядового та масового чисел.

5631 січняПравіла зміщення. Закон радіоактивного розпаду. Розв’язання задач.
5701 лютогоРеєстрація радіоактивних частинок. Мас-спектрометри. Закони збереження зарядового та масового чисел. Розв’язання задач.
5807 лютогоЕнергетичний вихід ядерної реакції. Ядерний реактор.

Короткий зміст: Енергетичний вихід ядерної реакції. Закони збереження енергії та імпульсу в ядерних реакціях. Поділ важких ядер. Ланцюгова ядерна реакція поділу. Ядерний реактор. 

5907 лютогоЕнергетичний вихід ядерної реакції. Розв’язання задач.
6008 лютогоЗакони збереження енергії та імпульсу в ядерних реакціях. Розв’язання задач.
6114 лютогоАналіз домашньої контрольної роботи №4.
6214 лютогоЯдерна фізика. Розв’язання задач.
6315 лютогоАудторная контрольна робота
6421 лютогоЙонізаційна дія радіоактивного випромінювання. Природний радіоактивний фон. Дозиметри. Біологічна дія радіоактивного випромінювання. Атомна енергетика України. Екологічні проблеми атомної енергетики. Термоядерні реакції. Енергія Сонця й зір.
6521 лютогоККД ядерного реактору. Розв’язання задач.
6622 лютогоНавчальний проект: ознайомлення із роботою побутового дозиметра. Складання радіаційної карти регіону. Радіологічний аналіз місцевих продуктів харчування. Екологічні проблеми атомної енергетики. Йонізаційна дія радіоактивного випромінювання. Розв’язання задач.
6728 лютогоУзагальнююче повторення до директорської атестації.
6828 лютогоДиректорська атестація
6901 березняАналіз директорської атестації.
7007 березняЕкскурсія. Навчальний проект: Ознайомлення із роботою побутового дозиметра. Складання радіаційної карти регіону. Радіологічний аналіз місцевих продуктів харчування. Екологічні проблеми атомної енергетики.

Короткий зміст: Прискорення, закони та графіки рівноприскореного руху.

7107 березняМатематичний мінімум. Дії з векторами. Проєцювання. Розв’язання задач.
7221 березняОснови класичної механіки: рух, система відліку, радіус вектор, координата, відносність, , переміщення, шлях, швидкість середня та миттєва, прискорення

Короткий зміст: рух тіла, що було кинуте вертикально, горизонтально, під кутом до горизонту.

7321 березняМатематичний мінімум. Теоремапіфагора, сінусів та косінусів. Розв’язання задач.
7422 березняШлях та переміщення. Швидкість. Розв’язання задач.
7528 березняПрямолінійний рівномірний рух, графіки руху та їх властивості. Рівноприскорений прямолінійний рух, графіки. Формули рівноприскореного руху. Координатний спосіб задання положення та опису руху тіл.

Короткий зміст: Інерціальні системи відліку. Закони Ньютона. Імпульс тіла. 2й закон Ньютона в імпульсній формі.

7628 березняСередня швидкість.Розв’язання задач.
7729 березняРівномірний рух. Графіки та їх аналіз. Розв’язання задач.
7804 квітняВідносність руху. Закон додавання переміщень, швидкостей та прискорень.

Короткий зміст: Імпульс. Закон збереження імпульсу. Реактивний рух. Фізичні основи ракетної техніки. Досягнення космонавтики. Застосування законів збереження енергії і імпульсу в механічних явищах.

7904 квітняРозв’язання задач на рівноприскорений рух.
8005 квітняРозв’язання задач на рівноприскорений рух.
8111 квітняВільне падіння тіл: рух тіла, кинутого вертикально, горизонтально, під кутом до горизонту.

Короткий зміст: Робота, енергія, механічна енергія (потенційна, кінетична, пружної деформації) та потужність. Закони зміни та збереження механічної енергії.

8211 квітняВідносність руху. Розв’язання задач.
8312 квітняВільне падіння. Розв’язання задач.
8418 квітняУзагальнююче повторення з теми «кінематика прямолінійного руху» Аналіз домашньої контрольної роботи.
8518 квітняВільне падіння. Розв’язання задач.
8619 квітняАналіз ДКР №5
8725 квітняРозв’язання комплексних задач з кінематики.

Короткий зміст: Математичний та пружинний маятники. Основні закони кінематики, динаміки та перетворення енергії в коливальному русі.

8825 квітняАудиторна контрольна робота №5
8926 квітняВільне падіння. Розв’язання задач. Фізичний практикум №1.
9003 травняВільне падіння. Розв’язання задач. Фізичний практикум №2.
9110 травняКінематика руху по колу. Розв’язання задач.
9216 травняКінематика рівномірного та рівноприскореного руху по колу.
9316 травняКінематика руху по колу. Розв’язання задач. Фізичний практикум №3.
9417 травняКінематика руху по колу. Динаміка. Закони Ньютона. Розв’язання задач. Фізичний практикум №4.
9523 травняОснови динаміки. Взаємодія тіл. Імпульс. Закон збереження імпульсу.

Короткий зміст: Фізика і проблеми безпеки життєдіяльності людини.

9623 травняРобота, потужність. Закони збереження. Розв’язання задач.
9724 травняАналіз домашньої к.р. №6 Фізичний практикум №5.
9830 травняРобота, потужність, енергія. Закони збереження. Коливання.
9930 травняАудиторна контрольна робота №6
10031 травняРозв’язання задач. Фізичний практикум №6, №7.