геометрія

1практика04 вересняТеорема Піфагора. Співвідношення у прямокутному трикутнику
2лекція05 вересняМногокутники. Площі многокутників
3практика11 вересняВписані та описані многокутники
4практика18 вересняПодібність трикутників
5лекція19 вересняПодібність трикутників. Розв’язувазання прямокутних трикутників
6практика25 вересняАудиторна контрольна робота №1
7практика02 жовтняСинус, косинус, тангенс і котангенс, як функції кута від 0 градусів до 180 градусів
8лекція03 жовтняСинус, косинус, тангенс і котангенс, як функції кута від 0 градусів до 180 градусів. Співвідношення між основними тригонометричними функціями
9практика09 жовтняСпіввідношення між основними тригонометричними функціями
10практика16 жовтняТеорема косинусів
11лекція17 жовтняТеорема косинусів
12практика23 жовтняАудиторна контрольна робота №2
13практика30 жовтняТеорема синусів
14лекція31 жовтняТеорема синусів. Розв’язування трикутників
15практика06 листопадаРозв’язування трикутників
16практика13 листопадаРозв’язування задач на знаходження площі трикутника
17лекція14 листопадаФормули для знаходження площі трикутника та чотирикутника
18практика27 листопадаРозв’язування задач на знаходження площі чотирикутника
19практика04 грудняПравильні многокутники
20лекція05 грудня Правильні многокутники. Формули радіусів вписаних та описаних кіл правильних многокутників
21практика11 грудняАудиторна контрольна робота №3
22практика18 грудняДовжина кола. Довжина дуги кола
23лекція19 грудняДовжина кола та дуги кола. Площа круга та його частин
24практика15 січняПлоща круга. Площі кругового сектора та сегмента
25лекція16 січняПрямокутна система координат на площині. Формула відстані між точками із заданими координатами, поділ відрізка в заданому відношенні. Координати середини відрізка
26практика22 січняДекартові координати на площині. Відстань між двома точками
27практика29 січняДекартові координати на площині. Поділ відрізка в заданому відношенні. Координати середини відрізка
28лекція30 січняРівняння фігури. Загальне рівняння прямої з кутовим коефіцієнтом, рівняння прямої, що проходить через дві задані точки. Умови паралельності та перпендикулярності прямих
29практика05 лютогоАудиторна контрольна робота №4
30практика12 лютогоРівняння прямої
31лекція13 лютогоРівняння кола. Взаємне розміщення прямої та кола. Метод координат
32практика19 лютогоРівняння прямої з кутовим коефіцієнтом. Рівняння кола
33практика26 лютогоВзаємне розміщення прямої та кола. Метод координат
34практика05 березняДиректорська контрольна робота
35лекція06 березняСкалярні та векторні величини. Поняття вектора. Рівні вектори. Протилежні вектори. Координати вектора. Додавання і віднімання векторів. Множення вектора на число
36практика19 березняСкалярні та векторні величини. Дії над векторами
37практика26 березняКолінеарні вектори. Розкладання вектора за двома неколінеарними векторами
38лекція27 березняКолінеарні вектори. Розкладання вектора за двома неколінеарними векторами. Скалярний добуток векторів
39практика02 квітняСкалярний добуток векторів
40практика09 квітняАудиторна контрольна робота №5
41лекція10 квітняПоняття про перетворення фігури. Рух, переміщення фігури та його властивості. Рівність фігур. Композиція рухів. Паралельне перенесення. Симетрія відносно точки, відносно прямої
42практика16 квітняПеретворення фігури. Рух та його властивості. Паралельне перенесення
43практика23 квітняСиметрія відносно точки, відносно прямої. Поворот
44лекція24 квітняПоворот. Гомотетія та її властивості, перетворення подібності та його властивості.
45практика30 квітняГомотетія та її властивості, подібність фігур. Відношення площ подібних фігур
46практика07 травняАудиторна контрольна робота №6
47лекція08 травняВзаємне розташування прямих у просторі. Взаємне розташування площин. Взаємне розташування прямої та площини. Перпендикуляр до площини.
48практика14 травняПрямі та площини
49практика21 травняПряма призма. Піраміда. Циліндр. Конус. Куля
50лекція22 травняПряма призма. Піраміда. Площі поверхонь, об’єми призм і пірамід. Циліндр. Конус. Куля. Площі поверхонь, об’єми циліндра, конуса та кулі
51практика28 травняПовторення та систематизація навчального матеріалу. Розв`язування задач ДПА