геометрія

1практика03 вересняТеорема Піфагора. Співвідношення у прямокутному трикутнику
2лекція05 вересняМногокутники. Площі многокутників
3практика10 вересняВписані та описані многокутники
4практика17 вересняПодібність трикутників
5лекція19 вересняПодібність трикутників. Розв’язувазання прямокутних трикутників
6практика24 вересняАудиторна контрольна робота №1
7практика01 жовтняСинус, косинус, тангенс і котангенс, як функції кута від 0 градусів до 180 градусів
8лекція03 жовтняСинус, косинус, тангенс і котангенс, як функції кута від 0 градусів до 180 градусів. Співвідношення між основними тригонометричними функціями
9практика08 жовтняСпіввідношення між основними тригонометричними функціями
10лекція17 жовтняТеорема косинусів
11практика22 жовтняТеорема косинусів
12практика29 жовтняАудиторна контрольна робота №2
13лекція31 жовтняТеорема синусів. Розв’язування трикутників
14практика05 листопадаТеорема синусів
15практика12 листопадаРозв’язування трикутників
16лекція14 листопадаФормули для знаходження площі трикутника та чотирикутника
17практика26 листопадаРозв’язування задач на знаходження площі трикутника
18практика03 грудняРозв’язування задач на знаходження площі чотирикутника
19лекція05 грудня Правильні многокутники. Формули радіусів вписаних та описаних кіл правильних многокутників
20практика10 грудняПравильні многокутники
21практика17 грудняАудиторна контрольна робота №3
22лекція19 грудняДовжина кола та дуги кола. Площа круга та його частин
23практика24 грудняДовжина кола. Довжина дуги кола
24практика14 січняПлоща круга. Площі кругового сектора та сегмента
25лекція16 січняПрямокутна система координат на площині. Формула відстані між точками із заданими координатами, поділ відрізка в заданому відношенні. Координати середини відрізка
26практика21 січняДекартові координати на площині. Відстань між двома точками
27практика28 січняДекартові координати на площині. Поділ відрізка в заданому відношенні. Координати середини відрізка
28лекція30 січняРівняння фігури. Загальне рівняння прямої з кутовим коефіцієнтом, рівняння прямої, що проходить через дві задані точки. Умови паралельності та перпендикулярності прямих
29практика04 лютогоАудиторна контрольна робота №4
30практика11 лютогоРівняння прямої
31лекція13 лютогоРівняння кола. Взаємне розміщення прямої та кола. Метод координат
32практика18 лютогоРівняння прямої з кутовим коефіцієнтом. Рівняння кола
33практика25 лютогоВзаємне розміщення прямої та кола. Метод координат
34практика04 березняДиректорська контрольна робота
35лекція06 березняСкалярні та векторні величини. Поняття вектора. Рівні вектори. Протилежні вектори. Координати вектора. Додавання і віднімання векторів. Множення вектора на число
36практика18 березняСкалярні та векторні величини. Дії над векторами
37практика25 березняКолінеарні вектори. Розкладання вектора за двома неколінеарними векторами
38лекція27 березняКолінеарні вектори. Розкладання вектора за двома неколінеарними векторами. Скалярний добуток векторів
39практика01 квітняСкалярний добуток векторів
40практика08 квітняАудиторна контрольна робота №5
41лекція10 квітняПоняття про перетворення фігури. Рух, переміщення фігури та його властивості. Рівність фігур. Композиція рухів. Паралельне перенесення. Симетрія відносно точки, відносно прямої
42практика15 квітняПеретворення фігури. Рух та його властивості. Паралельне перенесення
43практика22 квітняСиметрія відносно точки, відносно прямої. Поворот
44лекція24 квітняПоворот. Гомотетія та її властивості, перетворення подібності та його властивості.
45практика06 травняГомотетія та її властивості, подібність фігур. Відношення площ подібних фігур
46лекція08 травняВзаємне розташування прямих у просторі. Взаємне розташування площин. Взаємне розташування прямої та площини. Перпендикуляр до площини.
47практика13 травняАудиторна контрольна робота №6
48практика20 травняПрямі та площини
49лекція22 травняПряма призма. Піраміда. Площі поверхонь, об’єми призм і пірамід. Циліндр. Конус. Куля. Площі поверхонь, об’єми циліндра, конуса та кулі
50практика27 травняПряма призма. Піраміда. Циліндр. Конус. Куля