алгебра

103 вересняОбчислення похідних. Рівняння дотичної до графіка функції.
204 вересняОбчислення похідних. Рівняння дотичної до графіка функції.
306 вересняПовторення:похідна функції, її геометричний зміст, правила диференціювання
407 вересняРівняння дотичної до графіка функції
510 вересняДослідження функції на монотонність, точки екстремуму функції
611 вересняДослідження функції на монотонність, точки екстремуму функції
713 вересняОзнака сталості функції. Достатні умови зростання і спадання функції.
814 вересняЕкстремуми функції
917 вересняНайбільше і найменше значення функції на прогміжку
1018 вересняНайбільше і найменше значення функції на прогміжку
1120 вересняНайбільше і найменше значення функції на проміжку
1221 вересняЗастосування похідної для розвязування рівнянь та доведення нерівностей
1324 вересняАудиторна контрольна робота №1
1425 вересняАудиторна контрольна робота №1
1527 вересняДруга похідна. Поняття опуклості функції. точки перегину
1628 вересняЗнаходження проміжків опуклості функції та точок її перегину
1701 жовтняПобудова графіків функцій
1802 жовтняПобудова графіків функцій
1904 жовтняЗастосування першої та другої похідних до дослідження функцій
2005 жовтняАсимптоти графіка функції. Побудова графіків функції за допомогою похідної.
2108 жовтняЗастосування похідної до розвязування задач прикладного змісту
2209 жовтняЗастосування похідної до розвязування задач прикладного змісту
2311 жовтняЗастосування похідної до розвязування задач прикладного змісту
2412 жовтняЗастосування похідної до розвязування геометричних задач
2516 жовтняПоказникова функція. Показникові рівняння.
2618 жовтняСтепінь із дійсним показником. Показникова функція
2719 жовтняПоказникові рівняння
2822 жовтняПоказникова функція. Показникові рівняння.
2923 жовтняАудиторна контрольна робота №2
3025 жовтняПоказникові нерівності
3126 жовтняПоказникові рівняння і нерівності та їх системи з параметрами
3229 жовтняАудиторна контрольна робота №2
3330 жовтняОбчислення логарифмів. Логарифмічна функція
3401 листопадаЛогарифми та їх властивості
3502 листопадаЛогарифмічна функція
3605 листопадаОбчислення логарифмів. Логарифмічна функція
3706 листопадаРозвязування логарифмічних рівнянь та нерівностей
3808 листопадаЛогарифмічні рівняння
3909 листопадаЛогарифмічні нерівності
4012 листопадаРозвязування логарифмічних рівнянь та нерівностей
4113 листопадаРозвязування складних логарифмічних рівнянь та непрівностей
4215 листопадаРозвязування складних логарифмічних рівнянь та непрівностей
4316 листопадаРозвязування складних логарифмічних рівнянь та нерівностей з параметрами
4426 листопадаРозвязування складних логарифмічних рівнянь та непрівностей
4527 листопадаСистеми логарифмічних рівнянь і нерівностей
4629 листопадаСистеми логарифмічних рівнянь
4730 листопадаСистеми логарифмічних нерівностей
4803 грудняСистеми логарифмічних рівнянь і нерівностей
4904 грудняПохідна показникової та логарифмічної функцій
5006 грудняПохідна логарифмічної функції
5107 грудняПохідна показникової функції
5210 грудняПохідна показникової та логарифмічної функцій
5311 грудняАудиторна контрольна робота №3
5413 грудняПерпвісна та її властивості
5514 грудняТаблиця первісних
5617 грудняАудиторна контрольна робота №3
5718 грудняЗнаходження первісних
5820 грудняНевизначений інтеграл та його властивості
5921 грудняВизначений інтеграл, його фізичний та геометричний зміст. Формула Ньютона - Лейбніца
6024 грудняЗнаходження первісних
6127 грудняОбчислення площ плоских фігур
6228 грудняОбчислення площ плоских фігур
6314 січняОбчислення площ плоских фігур
6415 січняОбчислення площ плоских фігур
6517 січняВикористання визначеного ітеграла до розвязування фізичних задач
6618 січняСистематизація знань з теми "Інтеграл та його застосування"
6721 січняВикористання визначеного ітеграла до розвязування фізичних задач
6822 січняВикористання визначеного ітеграла до розвязування фізичних задач
6924 січняОгляд основних відомостей про рівняння (область визначення, множина коренів метод рівносильних перетворень, метод наслідків, поява сторонніх коренів, втрата розвязків)
7025 січняМетоди розвязування рівнянь з однією змінною (рівносильні перетворення, заміна змінної, застосування властивостей функцій)
7128 січняРозвязування рівнянь з однією змінною
7229 січняРозвязування рівнянь з однією змінною
7331 січняМетоди розвязування нерівностей з однією змінною (рівносильні перетворення, метод інтервалів)
7401 лютогоМетоди розвязування нерівностей з однією змінною (заміна змінної, застосування властивостей функцій тощо)
7504 лютогоАудиторна контрольна робота
7605 лютогоАудиторна контрольна робота
7707 лютогоЛінійні системи. Метод Крамера і Гаусса
7808 лютогоЛінійні системи. Метод Крамера і Гаусса
7911 лютогоРозвязування нерівностей з однією змінною. Лінійні системи. Метод Крамера і Гаусса
8012 лютогоРозвязування нерівностей з однією змінною. Лінійні системи. Метод Крамера і Гаусса
8114 лютогоПоказникові системи рівнянь
8215 лютогоПоказникові системи нерівностей
8318 лютогоРозвязування показникових систем рівнянь і нерівностей
8419 лютогоРозвязування показникових систем рівнянь і нерівностей
8521 лютогоЛогарифмічні системи рівнянь
8622 лютогоЛогарифмічні системи нерівностей
8725 лютогоРозвязування логарифмічних систем рівнянь та нерівностей
8826 лютогоРозвязування логарифмічних систем рівнянь та нерівностей
8928 лютогоІрраціональні системи рівнянь
9001 березняІрраціональні системи нерівностей
9104 березняДиректорська контрольна робота
9205 березняДиректорська контрольна робота
9307 березняІрраціональні системи рівнянь та нерівностей
9418 березняІрраціональні системи рівнянь та нерівностей
9519 березняІрраціональні системи рівнянь та нерівностей
9621 березняІрраціональні системи рівнянь та нерівностей
9722 березняСистеми рівнянь і нерівностей, які містять модуль
9825 березняСистеми рівнянь і нерівностей, які містять модуль
9926 березняСистеми рівнянь і нерівностей, які містять модуль
10028 березняСистеми рівнянь і нерівностей, які містять модуль
10129 березняСистеми тригонометричних рівнянь
10201 квітняРозвязування систем тригонометричних рівнянь і нерівностей
10302 квітняРозвязування систем тригонометричних рівнянь і нерівностей
10404 квітняСистеми тригонометричних нерівностей
10505 квітняУзагальненння та систематизація знань з теми " Рівняння та нерівності та їх системи"
10608 квітняАудиторна контрольна робота
10709 квітняАудиторна контрольна робота
10811 квітняУзагальненння та систематизація знань з теми " Рівняння та нерівності та їх системи"
10912 квітня Випадкова подія. Відносна частота події. Ймовірність події.
11015 квітняВипадкова подія. Відносна частота події. Ймовірність події.
11116 квітняВипадкова подія. Відносна частота події. Ймовірність події.
11218 квітняВипадкова подія. Відносна частота події. Ймовірність події.
11319 квітняЕлементи комбінаторики. Комбінаторні правила суми та добутку
11422 квітняПерестановки, розміщення, комбінації. Обчислення ймовірності випадкової події
11523 квітняПерестановки, розміщення, комбінації. Обчислення ймовірності випадкової події
11625 квітняПерестановки, розміщення, комбінації. Обчислення ймовірності випадкової події
11726 квітняСтатистичний аналіз даних (розмах вибірки, мода, медіана, середнє значення)
11830 квітняСтатистичний аналіз даних (розмах вибірки, мода, медіана, середнє значення). Графічне подання інформації про вибірку
11903 травняГрафічне подання інформації про вибірку
12006 травняСтатистичний аналіз даних (розмах вибірки, мода, медіана, середнє значення). Графічне подання інформації про вибірку
12107 травняАудиторна контрольна робота
12210 травняПодільність натуральних чисел та числові вирази
12313 травняАудиторна контрольна робота
12414 травняАрифметична та геометрична прогресія
12516 травняМножини, відсоткові розрахунки. Раціональні вирази
12617 травняПеретворення раціональних та ірраціональних виразів
12720 травняАрифметична та геометрична прогресія
12821 травня
12923 травняФункції і послідовності
13024 травня
13127 травня
13228 травня
13330 травня
13431 травня