алгебра

103 вересняОбчислення похідних. Рівняння дотичної до графіка функції.
205 вересняПовторення:похідна функції, її геометричний зміст, правила диференціювання
307 вересняРівняння дотичної до графіка функції
410 вересняДослідження функції на монотонність, точки екстремуму функції
512 вересняОзнака сталості функції. Достатні умови зростання і спадання функції.
614 вересняЕкстремуми функції
717 вересняНайбільше і найменше значення функції на прогміжку
819 вересняНайбільше і найменше значення функції на проміжку
921 вересняЗастосування похідної для розвязування рівнянь та доведення нерівностей
1024 вересняАудиторна контрольна робота №1
1126 вересняДруга похідна. Поняття опуклості функції. точки перегину
1228 вересняЗнаходження проміжків опуклості функції та точок її перегину
1301 жовтняПобудова графіків функцій
1403 жовтняЗастосування першої та другої похідних до дослідження функцій
1505 жовтняАсимптоти графіка функції. Побудова графіків функції за допомогою похідної.
1608 жовтняЗастосування похідної до розвязування задач прикладного змісту
1710 жовтняЗастосування похідної до розвязування задач прикладного змісту
1812 жовтняЗастосування похідної до розвязування геометричних задач
1917 жовтняСтепінь із дійсним показником. Показникова функція
2019 жовтняПоказникові рівняння
2122 жовтняПоказникова функція. Показникові рівняння.
2224 жовтняПоказникові нерівності
2326 жовтняПоказникові рівняння і нерівності та їх системи з параметрами
2429 жовтняАудиторна контрольна робота №2
2531 жовтняЛогарифми та їх властивості
2602 листопадаЛогарифмічна функція
2705 листопадаОбчислення логарифмів. Логарифмічна функція
2807 листопадаЛогарифмічні рівняння
2909 листопадаЛогарифмічні нерівності
3012 листопадаРозвязування логарифмічних рівнянь та нерівностей
3114 листопадаРозвязування складних логарифмічних рівнянь та непрівностей
3216 листопадаРозвязування складних логарифмічних рівнянь та нерівностей з параметрами
3326 листопадаРозвязування складних логарифмічних рівнянь та непрівностей
3428 листопадаСистеми логарифмічних рівнянь
3530 листопадаСистеми логарифмічних нерівностей
3603 грудняСистеми логарифмічних рівнянь і нерівностей
3705 грудняПохідна логарифмічної функції
3807 грудняПохідна показникової функції
3910 грудняПохідна показникової та логарифмічної функцій
4012 грудняПерпвісна та її властивості
4112 грудняПерпвісна та її властивості
4214 грудняТаблиця первісних
4317 грудняАудиторна контрольна робота №3
4419 грудняНевизначений інтеграл та його властивості
4521 грудняВизначений інтеграл, його фізичний та геометричний зміст. Формула Ньютона - Лейбніца
4624 грудняЗнаходження первісних
4726 грудняОбчислення площ плоских фігур
4828 грудняОбчислення площ плоских фігур
4914 січняОбчислення площ плоских фігур
5016 січняВикористання визначеного ітеграла до розвязування фізичних задач
5118 січняСистематизація знань з теми "Інтеграл та його застосування"
5221 січняВикористання визначеного ітеграла до розвязування фізичних задач
5323 січняОгляд основних відомостей про рівняння (область визначення, множина коренів метод рівносильних перетворень, метод наслідків, поява сторонніх коренів, втрата розвязків)
5425 січняМетоди розвязування рівнянь з однією змінною (рівносильні перетворення, заміна змінної, застосування властивостей функцій)
5528 січняРозвязування рівнянь з однією змінною
5630 січняМетоди розвязування нерівностей з однією змінною (рівносильні перетворення, метод інтервалів)
5701 лютогоМетоди розвязування нерівностей з однією змінною (заміна змінної, застосування властивостей функцій тощо)
5804 лютогоАудиторна контрольна робота
5904 лютогоАудиторна контрольна робота
6006 лютогоЛінійні системи. Метод Крамера і Гаусса
6108 лютогоЛінійні системи. Метод Крамера і Гаусса
6211 лютогоРозвязування нерівностей з однією змінною. Лінійні системи. Метод Крамера і Гаусса
6313 лютогоПоказникові системи рівнянь
6415 лютогоПоказникові системи нерівностей
6518 лютогоРозвязування показникових систем рівнянь і нерівностей
6620 лютогоЛогарифмічні системи рівнянь
6722 лютогоЛогарифмічні системи нерівностей
6825 лютогоРозвязування логарифмічних систем рівнянь та нерівностей
6927 лютогоІрраціональні системи рівнянь
7001 березняІрраціональні системи нерівностей
7104 березняДиректорська контрольна робота
7206 березняІрраціональні системи рівнянь та нерівностей
7318 березняІрраціональні системи рівнянь та нерівностей
7420 березняІрраціональні системи рівнянь та нерівностей
7522 березняСистеми рівнянь і нерівностей, які містять модуль
7625 березняСистеми рівнянь і нерівностей, які містять модуль
7727 березняСистеми рівнянь і нерівностей, які містять модуль
7829 березняСистеми тригонометричних рівнянь
7901 квітняРозвязування систем тригонометричних рівнянь і нерівностей
8003 квітняСистеми тригонометричних нерівностей
8105 квітняУзагальненння та систематизація знань з теми " Рівняння та нерівності та їх системи"
8208 квітняАудиторна контрольна робота
8310 квітняУзагальненння та систематизація знань з теми " Рівняння та нерівності та їх системи"
8412 квітня Випадкова подія. Відносна частота події. Ймовірність події.
8515 квітняВипадкова подія. Відносна частота події. Ймовірність події.
8617 квітняВипадкова подія. Відносна частота події. Ймовірність події.
8719 квітняЕлементи комбінаторики. Комбінаторні правила суми та добутку
8822 квітняПерестановки, розміщення, комбінації. Обчислення ймовірності випадкової події
8924 квітняПерестановки, розміщення, комбінації. Обчислення ймовірності випадкової події
9026 квітняСтатистичний аналіз даних (розмах вибірки, мода, медіана, середнє значення)
9103 травняГрафічне подання інформації про вибірку
9203 травняГрафічне подання інформації про вибірку
9306 травняСтатистичний аналіз даних (розмах вибірки, мода, медіана, середнє значення). Графічне подання інформації про вибірку
9408 травняПодільність натуральних чисел та числові вирази
9510 травняМножини, відсоткові розрахунки. Раціональні вирази
9613 травняАудиторна контрольна робота
9715 травняПеретворення раціональних та ірраціональних виразів
9817 травняФункції і послідовності
9920 травняАрифметична та геометрична прогресія
10022 травня
10124 травня
10227 травня
10329 травня