алгебра

103 вересняПовторення:похідна функції, її геометричний зміст, правила диференціювання
204 вересняОбчислення похідних. Рівняння дотичної до графіка функції.
307 вересняРівняння дотичної до графіка функції
410 вересняОзнака сталості функції. Достатні умови зростання і спадання функції.
511 вересняДослідження функції на монотонність, точки екстремуму функції
614 вересняЕкстремуми функції
717 вересняНайбільше і найменше значення функції на проміжку
818 вересняНайбільше і найменше значення функції на прогміжку
921 вересняЗастосування похідної для розвязування рівнянь та доведення нерівностей
1024 вересняДруга похідна. Поняття опуклості функції. точки перегину
1125 вересняАудиторна контрольна робота №1
1228 вересняЗнаходження проміжків опуклості функції та точок її перегину
1301 жовтняЗастосування першої та другої похідних до дослідження функцій
1402 жовтняПобудова графіків функцій
1502 жовтняПобудова графіків функцій
1605 жовтняАсимптоти графіка функції. Побудова графіків функції за допомогою похідної.
1708 жовтняЗастосування похідної до розвязування задач прикладного змісту
1809 жовтняЗастосування похідної до розвязування задач прикладного змісту
1912 жовтняЗастосування похідної до розвязування геометричних задач
2016 жовтняПоказникова функція. Показникові рівняння.
2119 жовтняСтепінь із дійсним показником. Показникова функція
2222 жовтняПоказникові рівняння
2323 жовтняАудиторна контрольна робота №2
2426 жовтняПоказникові нерівності
2529 жовтняПоказникові рівняння і нерівності та їх системи з параметрами
2630 жовтняОбчислення логарифмів. Логарифмічна функція
2702 листопадаЛогарифми та їх властивості
2805 листопадаЛогарифмічна функція
2906 листопадаРозвязування логарифмічних рівнянь та нерівностей
3009 листопадаЛогарифмічні рівняння
3112 листопадаЛогарифмічні нерівності
3213 листопадаРозвязування складних логарифмічних рівнянь та непрівностей
3316 листопадаРозвязування складних логарифмічних рівнянь та непрівностей
3426 листопадаРозвязування складних логарифмічних рівнянь та нерівностей з параметрами
3527 листопадаСистеми логарифмічних рівнянь і нерівностей
3630 листопадаСистеми логарифмічних рівнянь
3703 грудняСистеми логарифмічних нерівностей
3804 грудняПохідна показникової та логарифмічної функцій
3907 грудняПохідна логарифмічної функції
4010 грудняПохідна показникової функції
4111 грудняАудиторна контрольна робота №3
4214 грудняПерпвісна та її властивості
4317 грудняТаблиця первісних
4418 грудняЗнаходження первісних
4521 грудняНевизначений інтеграл та його властивості
4624 грудняВизначений інтеграл, його фізичний та геометричний зміст. Формула Ньютона - Лейбніца
4728 грудняОбчислення площ плоских фігур
4814 січняОбчислення площ плоских фігур
4915 січняОбчислення площ плоских фігур
5018 січняВикористання визначеного ітеграла до розвязування фізичних задач
5121 січняСистематизація знань з теми "Інтеграл та його застосування"
5222 січняВикористання визначеного ітеграла до розвязування фізичних задач
5325 січняОгляд основних відомостей про рівняння (область визначення, множина коренів метод рівносильних перетворень, метод наслідків, поява сторонніх коренів, втрата розвязків)
5428 січняМетоди розвязування рівнянь з однією змінною (рівносильні перетворення, заміна змінної, застосування властивостей функцій)
5529 січняРозвязування рівнянь з однією змінною
5601 лютогоМетоди розвязування нерівностей з однією змінною (рівносильні перетворення, метод інтервалів)
5704 лютогоМетоди розвязування нерівностей з однією змінною (заміна змінної, застосування властивостей функцій тощо)
5805 лютогоАудиторна контрольна робота
5908 лютогоЛінійні системи. Метод Крамера і Гаусса
6011 лютогоЛінійні системи. Метод Крамера і Гаусса
6112 лютогоРозвязування нерівностей з однією змінною. Лінійні системи. Метод Крамера і Гаусса
6215 лютогоПоказникові системи рівнянь
6318 лютогоПоказникові системи нерівностей
6419 лютогоРозвязування показникових систем рівнянь і нерівностей
6522 лютогоЛогарифмічні системи рівнянь
6625 лютогоЛогарифмічні системи нерівностей
6726 лютогоРозвязування логарифмічних систем рівнянь та нерівностей
6801 березняІрраціональні системи рівнянь
6904 березняІрраціональні системи нерівностей
7005 березняДиректорська контрольна робота
7118 березняІрраціональні системи рівнянь та нерівностей
7219 березняІрраціональні системи рівнянь та нерівностей
7322 березняІрраціональні системи рівнянь та нерівностей
7425 березняСистеми рівнянь і нерівностей, які містять модуль
7526 березняСистеми рівнянь і нерівностей, які містять модуль
7629 березняСистеми рівнянь і нерівностей, які містять модуль
7701 квітняСистеми тригонометричних рівнянь
7802 квітняРозвязування систем тригонометричних рівнянь і нерівностей
7905 квітняСистеми тригонометричних нерівностей
8008 квітняУзагальненння та систематизація знань з теми " Рівняння та нерівності та їх системи"
8109 квітняАудиторна контрольна робота
8212 квітняУзагальненння та систематизація знань з теми " Рівняння та нерівності та їх системи"
8315 квітня Випадкова подія. Відносна частота події. Ймовірність події.
8416 квітняВипадкова подія. Відносна частота події. Ймовірність події.
8519 квітняВипадкова подія. Відносна частота події. Ймовірність події.
8622 квітняЕлементи комбінаторики. Комбінаторні правила суми та добутку
8723 квітняПерестановки, розміщення, комбінації. Обчислення ймовірності випадкової події
8826 квітняПерестановки, розміщення, комбінації. Обчислення ймовірності випадкової події
8930 квітняСтатистичний аналіз даних (розмах вибірки, мода, медіана, середнє значення). Графічне подання інформації про вибірку
9003 травняСтатистичний аналіз даних (розмах вибірки, мода, медіана, середнє значення)
9106 травняГрафічне подання інформації про вибірку
9207 травняАудиторна контрольна робота
9310 травняПодільність натуральних чисел та числові вирази
9413 травняМножини, відсоткові розрахунки. Раціональні вирази
9514 травняАрифметична та геометрична прогресія
9617 травняПеретворення раціональних та ірраціональних виразів
9720 травняФункції і послідовності
9821 травня
9924 травня
10027 травня
10128 травня
10231 травня