алгебра

1лекція04 вересняМножина та її елементи, операції над множинами. Скінченні та нескінченні множини. Зліченні множини
2лекція06 вересняЧислові функції. Область визначення і множина значень функції. Способи задання функції. Графік функції. Зростання і спадання, парність і непарність функцій,найбільше та найменше значення функції
3практика07 вересняПовторення за курс 9 класу. Основні поняття теорії множин. Операції над множинами. Круги Ейлера. Розв’язування задач
4лекція13 вересня Побудова графіків функцій за допомогою геометричних перетворень
5практика14 вересняВластивості функцій та їх графіки
6лекція18 вересняОбернена функція. Використання властивостей обернених функцій до розв`язування задач
7лекція20 вересня Рівносильні перетворення рівнянь та нерівностей. Рівняння-наслідки. Метод інтервалів
8практика21 вересняПарні і непарні функції. Побудова графіків функцій за допомогою геометричних перетворень.
9лекція27 вересняРівняння та нерівності з параметрами
10практика28 вересняАудиторна контрольна робота №1
11лекція02 жовтняРівняння та нерівності, які містять знак модуля
12лекція04 жовтняРівняння та нерівності з двома змінними
13практика05 жовтняМетод інтервалів. Рівняння та нерівності з параметрами
14лекція11 жовтняРозв’язування систем нерівностей з двома змінними
15практика12 жовтняРозв`язування рівнянь та нерівностей, які містять знак модуля
16лекція16 жовтняДілення многочленів. Корені многочленів. Теорема Безу
17лекція18 жовтняАлгебраїчні рівняння та методи їх розв’язування
18практика19 жовтняРозв’язування рівнянь, нерівностей та систем нерівностей з двома змінними
19лекція25 жовтняМетод математичної індукції
20практика26 жовтняАудиторна контрольна робота №2
21лекція30 жовтняСтепенева функція з натуральним і цілим показником
22лекція01 листопадаКорінь n-го степеня та його властивості. Арифметичний корінь n-го степеня
23практика02 листопадаДії над многочленами. Теорема Безу. Алгебраїчні рівняння та методи їх розв’язування
24лекція08 листопадаТотожні перетворення виразів, які містять корінь n-го степеня
25практика09 листопадаСтепенева функція з натуральним і цілим показником
26лекція13 листопадаФункція корінь n-го степеня та ії графік
27лекція15 листопадаОзначення та властивості степеня з раціональним показником. Перетворення виразів, які містять степені з раціональним показником
28практика16 листопадаТотожні перетворення виразів, які містять корінь n-го степеня
29лекція29 листопадаІрраціональні рівняння. Метод рівносильних перетворень при розв’язуванні ірраціональних рівнянь
30практика30 листопадаПеретворення виразів, які містять степінь з раціональним показником
31лекція04 грудняРізні прийоми розв’язування ірраціональних рівнянь та їх системи
32лекція06 грудняІрраціональні нерівності
33практика07 грудняРозв’язування ірраціональних рівнянь
34лекція13 грудняІрраціональні нерівності
35практика14 грудняАудиторна контрольна робота №3
36лекція18 грудняРадіанне вимірювання кутів. Тригонометричні функції числового аргументу
37лекція20 грудняЗнаки значень тригонометричних функцій. Парність і непарність тригонометричних функцій
38практика21 грудняРозв’язування ірраціональних нерівностей
39лекція27 грудняПеріодичні функції
40практика28 грудняРадіанне вимірювання кутів. Тригонометричні функції числового аргументу
41лекція15 січняВластивості та графіки тригонометричних функцій
42лекція17 січняОсновні співвідношення між тригонометричними функціями одного аргументу. Формули додавання
43практика18 січняРозв’язування завдань на періодичність тригонометричних функцій
44лекція24 січняФормули зведення
45практика25 січняПобудова графіків тригонометричних функцій
46лекція29 січняТригонометричні формули подвійного, потрійного і половинного аргументу
47лекція31 січняФормули перетворення добутку тригонометричних функцій у суму. Гармонічні коливання
48практика01 лютогоАудиторна контрольна робота №4
49лекція07 лютогоФормули пониження степеня. Вираження тригонометричних функцій кута через тангенс половиного аргументу
50практика08 лютогоФормули додавання. Формули зведення. Формули подвійного, потрійного і половинного аргументу
51лекція12 лютогоОбернені тригонометричні функції та їх властивості
52лекція14 лютогоРівняння cosx = b, sinx = b
53практика15 лютогоПеретворення тригонометричних виразів
54лекція21 лютогоРівняння tgx = b, ctgx = b
55практика22 лютогоОбернені тригонометричні функції. Розв’язування найпростіших тригонометричних рівнянь
56лекція28 лютогоТригонометричні рівняння, які зводяться до алгебраїчних
57практика01 березняДиректорська контрольна робота
58лекція05 березняРозв’язування тригонометричних рівнянь методом розкладання на множники
59лекція07 березняРізні методи розв’язування тригонометричних рівнянь
60лекція21 березняРозв’язування більш складних тригонометричних рівнянь
61практика22 березняРозв’язування тригонометричних рівнянь методом заміни, методом розкладання на множники та іншими методами
62лекція26 березняПро рівносильні переходи при розв’язуванні тригонометричних рівнянь
63лекція28 березняТригонометричні рівняння з параметром
64практика29 березняРозв’язування складних тригонометричних рівнянь
65лекція04 квітняРозв’язування найпростіших тригонометричних нерівностей
66практика05 квітняРозв’язування тригонометричних рівнянь за допомогою рівносильних перетворень. Тригонометричні рівняння з параметром
67лекція09 квітняОсновні методи розв’язування тригонометричних нерівностей
68лекція11 квітняОсновні методи розв’язування тригонометричних нерівностей
69практика12 квітняАудиторна контрольна робота №5
70лекція18 квітняТригонометричні нерівності з параметром
71практика19 квітняРозв’язування тригонометричних нерівностей
72лекція23 квітняУзагальнення теми "Тригонометричні рівняння і нерівності"
73лекція25 квітняГраниця послідовності. Основні теореми про границі послідовностей
74практика26 квітняТригонометричні нерівності з параметром
75практика03 травняРозв’язування задач на знаходження границі послідовності
76лекція07 травняГраниця функції в точці. Основні теореми про границі функції в точці
77практика10 травняАудиторна контрольна робота №6
78лекція16 травняНеперервність функції в точці і на проміжку. Властивості неперервних функцій. Точки розриву функцій
79практика17 травняРозв’язування задач на знаходження границі функції в точці. Розв’язування задач на неперервність функції в точці і на проміжку
80лекція21 травняЗадачі, які приводять до поняття похідної. Похідна функції, її геометричний і фізичний зміст. Рівняння дотичної до графіка функції
81лекція23 травняПравила диференціювання: похідна суми, добутку і частки функцій. Складена функція. Похідна складеної функції
82практика24 травняОбчислення похідних функцій
83лекція30 травняПохідна степеневої та тригонометричних функцій
84практика31 травняОбчислення похідних функцій