алгебра

1лекція03 вересняМножина та її елементи, операції над множинами. Скінченні та нескінченні множини. Зліченні множини
2практика03 вересняПовторення за курс 9 класу. Основні поняття теорії множин. Операції над множинами. Круги Ейлера. Розв’язування задач
3лекція04 вересняЧислові функції. Область визначення і множина значень функції. Способи задання функції. Графік функції. Зростання і спадання, парність і непарність функцій,найбільше та найменше значення функції
4лекція10 вересня Побудова графіків функцій за допомогою геометричних перетворень
5практика10 вересняВластивості функцій та їх графіки
6лекція17 вересняОбернена функція. Використання властивостей обернених функцій до розв`язування задач
7практика17 вересняПарні і непарні функції. Побудова графіків функцій за допомогою геометричних перетворень.
8лекція18 вересня Рівносильні перетворення рівнянь та нерівностей. Рівняння-наслідки. Метод інтервалів
9лекція24 вересняРівняння та нерівності з параметрами
10практика24 вересняАудиторна контрольна робота №1
11лекція01 жовтняРівняння та нерівності, які містять знак модуля
12практика01 жовтняМетод інтервалів. Рівняння та нерівності з параметрами
13лекція02 жовтняРівняння та нерівності з двома змінними
14лекція08 жовтняРозв’язування систем нерівностей з двома змінними
15практика08 жовтняРозв`язування рівнянь та нерівностей, які містять знак модуля
16лекція16 жовтняДілення многочленів. Корені многочленів. Теорема Безу
17лекція22 жовтняАлгебраїчні рівняння та методи їх розв’язування
18практика22 жовтняРозв’язування рівнянь, нерівностей та систем нерівностей з двома змінними
19лекція29 жовтняМетод математичної індукції
20практика29 жовтняАудиторна контрольна робота №2
21лекція30 жовтняСтепенева функція з натуральним і цілим показником
22лекція05 листопадаКорінь n-го степеня та його властивості. Арифметичний корінь n-го степеня
23практика05 листопадаДії над многочленами. Теорема Безу. Алгебраїчні рівняння та методи їх розв’язування
24лекція12 листопадаТотожні перетворення виразів, які містять корінь n-го степеня
25практика12 листопадаСтепенева функція з натуральним і цілим показником
26лекція13 листопадаФункція корінь n-го степеня та ії графік
27лекція26 листопадаОзначення та властивості степеня з раціональним показником. Перетворення виразів, які містять степені з раціональним показником
28практика26 листопадаТотожні перетворення виразів, які містять корінь n-го степеня
29лекція03 грудняІрраціональні рівняння. Метод рівносильних перетворень при розв’язуванні ірраціональних рівнянь
30практика03 грудняПеретворення виразів, які містять степінь з раціональним показником
31лекція04 грудняРізні прийоми розв’язування ірраціональних рівнянь та їх системи
32лекція10 грудняІрраціональні нерівності
33практика10 грудняРозв’язування ірраціональних рівнянь
34лекція17 грудняІрраціональні нерівності
35практика17 грудняАудиторна контрольна робота №3
36лекція18 грудняРадіанне вимірювання кутів. Тригонометричні функції числового аргументу
37лекція24 грудняЗнаки значень тригонометричних функцій. Парність і непарність тригонометричних функцій
38практика24 грудняРозв’язування ірраціональних нерівностей
39лекція14 січняПеріодичні функції
40практика14 січняРадіанне вимірювання кутів. Тригонометричні функції числового аргументу
41лекція15 січняВластивості та графіки тригонометричних функцій
42лекція21 січняОсновні співвідношення між тригонометричними функціями одного аргументу. Формули додавання
43практика21 січняРозв’язування завдань на періодичність тригонометричних функцій
44лекція28 січняФормули зведення
45практика28 січняПобудова графіків тригонометричних функцій
46лекція29 січняТригонометричні формули подвійного, потрійного і половинного аргументу
47лекція04 лютогоФормули перетворення добутку тригонометричних функцій у суму. Гармонічні коливання
48практика04 лютогоАудиторна контрольна робота №4
49лекція11 лютогоФормули пониження степеня. Вираження тригонометричних функцій кута через тангенс половиного аргументу
50практика11 лютогоФормули додавання. Формули зведення. Формули подвійного, потрійного і половинного аргументу
51лекція12 лютогоОбернені тригонометричні функції та їх властивості
52лекція18 лютогоРівняння cosx = b, sinx = b
53практика18 лютогоПеретворення тригонометричних виразів
54лекція25 лютогоРівняння tgx = b, ctgx = b
55практика25 лютогоОбернені тригонометричні функції. Розв’язування найпростіших тригонометричних рівнянь
56лекція04 березняТригонометричні рівняння, які зводяться до алгебраїчних
57практика04 березняДиректорська контрольна робота
58лекція05 березняРозв’язування тригонометричних рівнянь методом розкладання на множники
59лекція18 березняРізні методи розв’язування тригонометричних рівнянь
60практика18 березняРозв’язування тригонометричних рівнянь методом заміни, методом розкладання на множники та іншими методами
61лекція25 березняРозв’язування більш складних тригонометричних рівнянь
62практика25 березняРозв’язування складних тригонометричних рівнянь
63лекція26 березняПро рівносильні переходи при розв’язуванні тригонометричних рівнянь
64лекція01 квітняТригонометричні рівняння з параметром
65практика01 квітняРозв’язування тригонометричних рівнянь за допомогою рівносильних перетворень. Тригонометричні рівняння з параметром
66лекція08 квітняРозв’язування найпростіших тригонометричних нерівностей
67практика08 квітняАудиторна контрольна робота №5
68лекція09 квітняОсновні методи розв’язування тригонометричних нерівностей
69лекція15 квітняОсновні методи розв’язування тригонометричних нерівностей
70практика15 квітняРозв’язування тригонометричних нерівностей
71лекція22 квітняТригонометричні нерівності з параметром
72практика22 квітняТригонометричні нерівності з параметром
73лекція23 квітняУзагальнення теми "Тригонометричні рівняння і нерівності"
74лекція06 травняГраниця послідовності. Основні теореми про границі послідовностей
75практика06 травняРозв’язування задач на знаходження границі послідовності
76лекція07 травняГраниця функції в точці. Основні теореми про границі функції в точці
77лекція13 травняНеперервність функції в точці і на проміжку. Властивості неперервних функцій. Точки розриву функцій
78практика13 травняАудиторна контрольна робота №6
79лекція20 травняЗадачі, які приводять до поняття похідної. Похідна функції, її геометричний і фізичний зміст. Рівняння дотичної до графіка функції
80практика20 травняРозв’язування задач на знаходження границі функції в точці. Розв’язування задач на неперервність функції в точці і на проміжку
81лекція21 травняПравила диференціювання: похідна суми, добутку і частки функцій. Складена функція. Похідна складеної функції
82лекція27 травняПохідна степеневої та тригонометричних функцій
83практика27 травняОбчислення похідних функцій